Chystá se další dražba pronájmu 8 městských bytů            
Uvádíme 8 karet volných bytů v lokalitě na Farářství v tzv . "čtverci".  Jedná se o 3 byty ve II. kole dražby se sníženou vyvolávací cenou a o 5 bytů ve II. uvolněném kole dražby se sníženou vyvolávací cenou a s rozšířeným okruhem možných žadatelů.

Karty bytů najdete na těchto odkazech:

3 byty se sníženou vyvolávací cenou:

1. byt v čp. 1106

2. byt v čp. 1110

3. byt v čp. 1112

5 bytů, kde byla navíc  rozšířen okruh možných žadatelů:

1. byt v čp. 1101

2. byt v čp. 1102

3. byt v čp. 1104

4. byt v čp. 1110

5. byt v čp. 1110

 Podrobné informace získáte na odboru majetku města v IU. poschodí radnice u paní Hamplové.