Českotřebovský deník 226/2013  (19/9)                                 

Ve čtvrtek 19. září odpoledne byl v  prostorách bývalé domovinky v areálu Domu s pečovatelskou službou čp. 983 v Matyášově ulici otevřen nový klub mládeže Rébus, jehož zřizovatelem a také provozovatelem je Dům dětí a mládeže Kamarád. Provoz tzv. Domovinky byl nejdříve omezen, později pro nezájem zrušen a poměrně zajímavé prostory s přilehlou zahradou nebyly nijak využívané.  Současně Dům dětí a mládeže hledal prostory pro zřízení samostatného klubu mládeže, který by pomohl smysluplnému trávení volného času právě pro  ty, kteří se nechtějí nijak vázat pravidelnou docházkou do některých zájmových útvarů DDM.  Jako vhodný byl nejdříve nabízen prostor v I. poschodí v Ekocentru Podbranská ulice, nakonec se jako vhodnější ukázala Domovinka u Javorky.  Není to novinka, obdobné kluby mládeže  jsou zřízeny např. ve Vysokém Mýtě nebo v Lanškrouně. "Hodně podnětů k naší práci  jsme získali především v lanškrounském klubu, který  podobně jako náš českotřebovský není přímo umístěn v budově DDM, ale samostatně, přináší to návštěvníkům klubu větší pocit svobody a volnosti, i když i zde je samozřejmě po celou dobu otevření zajištěn dohled pracovníka DDM (snažíme se, aby nebyl od návštěvníků klubu věkově vzdálen)," řekla o klubu Rébus ředitelka DDM Jana Endyšová. Patronát na činností klubu i vzali členové DS Knoflíček, kteří si  vzali za své, že budou pro klub připravovat třeba jednou měsíčně  programové akce. Klub bude otevřen dvakrát v týdnu v úterý a ve čtvrtek odpoledne od 14 do 19 hodin,  velikost zařízení je optimální tak do počtu 16 návštěvníků. Vchod je z ulice Boženy Němcové, klub má na vstupu šatnu, WC a klubovnu rozdělenou  stejně jako u bývalé Domovinky na několik částí. Je samozřejmě nekuřácký. Jeho stávající vybavení se bude dále zlepšovat tak, aby byly vybaveny i dosud prázdné boční prostory. Přejme novému klubu do vínku spokojené návštěvníky a bohatou a zajímavou činnost. (mm)

 

Sběratel koupí skleničku s nápisem Českotřebovské pivo, dále staré pivovarské cedule a vše co se týká pivovarů - staré etikety, podtácky, skleničky (půllitry, třetinky),  a.j. I celé sbírky. Tel.: 725610723. Email: zden.brousil@seznam.cz.


V městském muzeu byla ve čtvrtek 19/9 otevřena nová výstava "V negližé"  Více zítra Informace z 20. jednání Rady Pardubického kraje


Čtvrtek 19. 9. 2013
Představenstva nemocnic posílila o dva ekonomy 

Rada Pardubického kraje jmenovala dva nové členy představenstev pěti nemocnic akutní lůžkové péče, akciových společností Pardubická krajská nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice.
Členy představenstev se stanou od 1. října 2013 Josef Diessl a Petr Rudzan. „Touto personální změnou výrazně posílí ekonomická a manažerská role představenstev.  Podařilo se nám získat odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti z oboru i z řízení významných zahraničních firem. Věřím, že vhodně doplní odbornosti současných členů a vytvoří dobrý tým, který úspěšně propluje rozbouřenými vodami našeho zdravotnictví,“ komentoval doplnění představenstev 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Ing. Josefu Diesslovi je 54 let, vystudoval vysokou školu ekonomickou, pracoval mimo jiné v manažerských funkcích v průmyslu a financích, poté byl ředitelem pobočky zdravotní pojišťovny a ředitelem nemocnice. Věnovat se bude zejména akreditaci nemocnic, oblasti ošetřovatelské péče a controllingu zdravotní péče. Ing. Petru Rudzanovi je 43 let, vystudoval obor ekonomika a IT, pracoval zejména v manažerských finančních a ekonomických pozicích v českých a zahraničních průmyslových společnostech. Logicky bude jeho hlavním posláním strategické řízení ekonomiky nemocnic.
Foto:Členové představenstev nemocnic: Jiří Benedikt, Pavel Havíř, Petr Rudzan a Josef Diessl
 
Pardubický kraj usiluje o koncepci rozvoje cyklo a in-line turistiky 

Pardubický kraj se bude v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ucházet o prostředky na dva zásadní dokumenty pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o zpracování Marketingové koncepce cestovního ruchu Pardubického kraje a Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky Pardubického kraje. Projektový záměr reaguje na současnou situaci v oblasti cestovního ruchu v kraji. „Marketingová koncepce cestovního ruchu Pardubického kraje určí, jaká témata a trendy jsou z hlediska cestovního ruchu v současné době stěžejní, a navrhne jejich využití. Dále také vyjasní kompetence subjektů zabývajících se cestovním ruchem a odstraní případné kompetenční překryvy v této oblasti,“ objasnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Zdenek Křišťál. Jeho kolega, radní pro cestovní ruch, René Živný dodává: „Za účelem rozvoje cykloturistiky chceme zpracovat i Koncepci pro rozvoj cyklo, bike a in-line turistiky pro území celého kraje, která naváže na již zpracovanou Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020. V rámci našeho kraje se touto tematikou paradoxně nikdo zatím nezabýval. Chtěli bychom se v ní věnovat zejména cyklotrasám a jasně vymezit kompetence pro jejich značení a údržbu.“
 
Dětské hospodářství ve Slatiňanech má velký návštěvnický potenciál 

Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí částky 50 tisíc korun na sanační práce hlavního objektu tzv. Dětského hospodářství v areálu Národní kulturní památky zámku ve Slatiňanech. Dětské hospodářství sloužilo v minulosti k hospodářské výchově dětí šlechtického rodu Auersperků. V hlavním objektu se nacházejí konstrukční prvky, které jsou napadeny zvýšenou vlhkostí. Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu této unikátní památky je nutno ještě v letošním roce přistoupit ke stabilizaci objektu  sanačními pracemi. „Poskytnutím prostředků na sanační práce chceme rozhýbat celkovou záchranu Dětského hospodářství. Dle mého názoru má unikátní seskupení hospodářských objektů v rámci areálu zámku velký návštěvnický potenciál, tak jako nedávno obnovená Švýcárna,“ konstatovala náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
 
Barokní sýpka v Sedlíšťce dostane nový kabát 

Do konce letošního roku se díky finanční podpoře Pardubického kraje uskuteční další etapa záchrany sýpky v Sedlíšťce u Litomyšle. Zajímavá barokní sýpka s vodním příkopem, která patřila řadu let  mezi ohrožené památky, se před dvěma roky dočkala zahájení obnovy střechy a fasády. V minulém roce na tento účel udělen grant Pardubického kraje ve výši 100 tisíc korun. Nynější dotace v hodnotě 50 tisíc korun umožní dokončit záchranu štukové výzdoby fasády. „Obnova sýpky v Sedlíšťce je dobrým příkladem finanční podpory kulturní památky v soukromém vlastnictví. Bez naší aktivní pomoci by záchrana této ohrožené památky trvala řadu dalších let,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Památku je možné navštívit po předchozí domluvě.
 
Koncepce rozvoje knihoven v Pardubickém kraji 2013 - 2018 

Rada Pardubického kraje schválila na svém jednání Koncepci rozvoje knihoven na léta 2013-2018 v Pardubickém kraji s výhledem do roku 2020 včetně systému regionálních funkcí knihoven a Koncepce Krajské knihovny v Pardubicích.
„Knihovny, to není jen půjčování knížek,“ říká Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. „V reakci na rozvoj informačních technologií se musí změnit poskytování služeb tak, aby uživatel měl k dispozici prostřednictvím své knihovny přístup ke všem zdrojům, informacím a službám z kteréhokoliv místa na světě. Rovný přístup k informacím musí mít občan ve městě, i na venkově,“ podotýká Jana Pernicová. Zároveň knihovny zajišťují digitalizaci významné části knihovních dokumentů nejen pro jejich ochranu, ale i pro zpřístupnění těchto dokumentů veřejnosti.
Z krajského rozpočtu jsou poskytovány prostředky na výkon regionálních funkcí knihoven. Z těchto prostředků je zajištěn nákup nových knih a poskytována metodická pomoc všem knihovnám v celém Pardubickém kraji, i těm nejmenším.
 
Vysokomýtská nemocnice  má nového ředitele 

Novým ředitelem Vysokomýtské nemocnice, která je příspěvkovou organizací Pardubického kraje pro následnou péči, byl na základě výsledků výběrového řízení radou kraje jmenován ing. Josef Pejchl. Nový ředitel by měl zejména posílit ekonomickou a manažerskou stránku řízení nemocnice. Funkce se ujme od 1. října 2013. Je mu 49 let, pracoval mimo jiné jako ředitel polikliniky, ředitel nemocnic a člen představenstva nemocnic Pardubického kraje.

 

Línek se sešel s Radou seniorů  


Pardubice (18. 9. 2013) – Pardubická Rada seniorů v čele se svým předsedou Jaroslavem Žítkem se při návštěvě u 1. náměstka hejtmana Romana Línka zajímala především o transformaci zdravotnictví. „Je pochopitelné, že pro seniory je otázka zdravotnictví jednou z nejdůležitějších, a z našich krajských kompetencí se jich dotýká nejčastěji,“ komentoval setkání Roman Línek. Vysvětlil členům Rady seniorů současnou situaci i kroky, které Pardubický kraj podniká k nápravě alespoň v té oblasti, kterou může ovlivnit. „Pardubický kraj nechce ani pronajmout nemocnice soukromníkům, ani je nechat napospas osudu. Rozhodli jsme se, že odstraníme konkurenci mezi nimi a společným managementem ušetříme na  nákupech léků a zdravotnického materiálu, na službách a podobně.  Pomůže nám to také s výchovou nových lékařů, pro které budeme mít více příležitostí k výkonu povinné praxe. Nicméně tím nevyřešíme například úhradovou vyhlášku, která není pro všechny nemocnice stejně spravedlivá,“ dodal Línek.  Senioři vyjádřili přání, aby se kromě nových přístrojů a investic, myslelo také na lidský přístup zdravotníků, se kterým nejsou ve všech případech spokojeni.

Evropská investiční banka je připravena znovu podpořit projekty v Pardubickém kraji


Pardubice (19. 9. 2013) – Zástupci Evropské investiční banky (EIB) v úterý na Pardubicku navštívili některé projekty, které byly financovány jejím úvěrem. Cílem návštěvy, kterou doprovodil hejtman Martin Netolický, bylo ukončení a zhodnocení předchozího úvěru a posouzení budoucích potenciálních projektů Pardubického kraje, které by mohla EIB financovat z nového úvěru.   
„Považuji za správné, aby byl hejtman detailně informován jak o průběhu, tak o hodnocení významných investic. Využil jsem příležitosti a spolu s kolegy z Evropské investiční banky jsme si prohlédli vzorové projekty na Pardubicku,“ vysvětlil hejtman a pokračoval: „Na úspěšném hodnocení může také záviset další spolupráce kraje s Evropskou investiční bankou při financování připravovaných investic.“ Návštěva si prohlédla rekonstruované prostory Východočeské galerie v Domě U Jonáše, hospodářskou přístavbu pardubického zámku, zrekonstruované objekty v Pardubické krajské nemocnici a seznámila se s generelem budoucího rozvoje nemocnice. Dále zástupci EIB zavítali do Sportovní haly Dašická, Střední průmyslové školy stavební v Rybitví, prohlédli si modernizaci ulice Teplého v Pardubicích i silniční obchvat Chvaletic. Ekonomická krize je pro veřejné subjekty a stávající období ideální při sjednávání podmínek případných úvěrů nebo jiných finančních nástrojů. „Srovnáme-li úvěry z let 2005 až 2007, tedy uzavřené před krizí, zjistíme, že jsou mnohem méně výhodné, než je tomu v současnosti. A to nejenom z pohledu úrokové sazby, čili ceny za půjčené prostředky, ale i z hlediska dalších parametrů,“ dodal hejtman.
 "Předchozí spolupráci hodnotíme jako úspěšnou a Evropská investiční banka je připravena podpořit rozvojové záměry Pardubického kraje i po roce 2013," zhodnotil návštěvu Kamil Dörfler z projektového oddělení EIB. 
Pardubický kraj už s EIB uzavřel v roce 2005 úvěrovou smlouvu na částku 859 milionů korun za účelem rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. V roce 2007 pak kraj čerpal úvěr ve výši 1,2 miliardy korun na financování investičních akcí a spolufinancování evropských projektů. Na to by chtěl kraj využít i třetí úvěr. Evropská investiční banka byla založena v roce 1958 a její hlavní činností je pomáhat při dosahování cílů evropské integrace financováním určitých typů investičních projektů. Vybírány jsou takové projekty, které podporují evropskou integraci, vyvážený rozvoj, hospodářskou a sociální soudržnost a rozvoj ekonomiky Evropské unie.
 

Česko-německá konference k odbornému školství 


Uplatnění systému duálního vzdělávání ve spolkové zemi Badensko-Württembersko

v podmínkách České republiky

Pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s partnerským regionem vládním krajem Tübingen a okresem Reutlingen

25. září 2013 od 9:30 hod  na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole v Litomyšli,

Komenského nám. 22, přednáškový sál č. 43

Konferenci moderuje PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů Krajského úřadu Pardubického kraje

Simultánní tlumočení zajištěno

 

Program:

8:30 – 9:30                   Prezence hostů ve foyer školy

 

9:35 -  9:45                   Uvítací hudební vstup školního pěveckého sboru KOS

                                   Koncert „na schodech“ pod vedením prof. Milana Motla

 

9:50                             Zahájení konference, úvodní slova Martina Netolického, hejtmana                                        

                                   Pardubického kraje a Hermanna Strampfera, prezidenta vládního kraje Tübingen

 

10:00                           Pozdrav pana Detlefa Lingemanna, velvyslance NSR v České republice         

10:05                           Duální vzdělávání jako pozitivní faktor hospodářství

                                   Hermann Strampfer, prezident vládního kraje Tübingen

                       

10:15                           Systém profesního duálního vzdělávání v Německé spolkové republice

                                   Reiner Neth, zástupce ředitele Komory řemesel Reutlingen pro oblast                                       vzdělávání

                                              

10:30                           Je duální systém vzdělávání použitelný v České republice?    

                                   Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR

 

10:45                            Vyšší profesní vzdělávání a duální vyšší školy Badenska-Württemberska  

                                   Walter Hermann, zástupce ředitele Komory průmyslu a řemesel Reutlingen                   

11:00                           Podpora odborného školství v České republice

                                               Petr Bannert, zastupující ředitel odboru středního školství MŠMT ČR

                                  

11:10-11:25                  Přestávka, občerstvení ve foyeru školy

 

11:30                           Podpora přírodovědného a technického vzdělávání   v Pardubickém kraji                           

                                   – projekt Operačního programu věda a kultura

                                   Jana Pernicová, členka Rady Pk pro oblast školství, kultury a památkové péče

           

11:40                           Duální vzdělávání z pohledu ředitelů odborných škol                       

                                   Rolf König, ředitel odborné školy Ferdinand von Steinbeis Reutlingen

 

11:55                           Představení projektu POSPOLU

                                   Petr Jansa, vedoucí komunikace se sociálními partnery, Národní ústav                                      pro vzdělávání, Praha

 

12:10                           Příprava žáka ve firmě z pohledu zaměstnavatelů

                                   Zástupce firmy (Rehau ?)….bude potvrzeno

 

12:20                           Diskuze

                                   Shrnutí a zakončení oficiální části konference s návrhem memoranda

 

13:15                           Bufetový oběd v budově školy  (učebna č. 38)

                                   Oběd připravují žáci Středního odborného učiliště Polička