Českotřebovský deník  227/2013 (20.9.)                                 
Návštěva místostarostky města Agrate Brianza paní Karoliny Perkmann v České Třebové

Ve dnech 8. až 19. září 2013  navštívila naše město v rámci své dovolené místostarostka města Agrate Brianza paní Karolina Perkmann se svým manželem. Oficiálně byla přijata vedením našeho města v pondělí dne 9. září 2013, kdy si také prohlédla objekty, které Město zrealizovalo od doby její poslední návštěvy.
Součástí jejího výjezdu byl i pobyt ve Vysokých Tatrách. Při této příležitosti ji starosta města Svit PaedDr. Rudolf Abrahám pozval na setkání s potomkem Jana Bati, který se v té době zúčastnil setkání bývalých „baťovců“. Při té příležitosti vystoupili i někteří Českotřebovákům známí důchodci, tentokrát jako „Minialexandrovci“.  Setkání proběhlo v přátelské a příjemné  atmosféře.
Jsme rádi, že setkání mezi našimi městy neprobíhají jenom na oficiální úrovni, ale je zde prostor i na neformální setkávání, jak o tom například svědčí i nedávná návštěva předsedy SKI Klubu Ing. Zapletala u agrátských kolegů. 
Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka

 

Přívratští hasiči děkují návštěvníkům 27. ročníku  Přívratského vinobraní, konaného 13.-14.9.2013, že přišli i v nepříznivém počasí podpořit kulturní akci.  Richard Fišar  SDH Přívrat

Upozornění na omezení provozu odboru dopravy

Od 23.09.2013 do 25.09.2013 bude omezen provoz odboru dopravy na úseku schvalování technické způsobilosti dovezených vozidel a provádění změn v registru silničních vozidel v oblasti zapisování tažného zařízení, LPG, oprav technických parametrů vozidel atd.

 

Sgrafita v Litomyšli potřebují komplexní ochranu

Pardubice (20. 9. 2013) - Pardubický kraj usiluje o záchranu jediné památky UNESCO na svém území. Rada Pardubického kraje schválila na základě návrhu náměstkyně hejtmana Jany Pernicové dotaci 100 tisíc korun, na zabezpečení sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli. Velké plochy sgrafit vykazují řadu poškození a vyžadují akutně restaurátorský zásah. Jedná se také o jejich komplexní ochraně.
V současné době restaurátoři připravují základní zajištění nejohroženějších úseků fasády. „Sgrafita na zámku v Litomyšli bedlivě sledujeme a v posledních letech se jejich stav neustále zhoršuje. Jsem potěšena, že prostředky kraje napomůžou k záchraně větších ploch výzdoby fasády“, uvedla náměstkyně hejtmana Jana Pernicová zodpovědná za oblast školství, kultury a památkové péče.
Současně probíhá příprava na mezinárodní setkání odborníků na restaurování sgrafit, které se uskuteční ve dnech 15. – 16. října 2013 na zámku v Litomyšli. Restaurování sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli staví před památkovou péči zásadní otázky, jakými jsou obnova lunetové římsy na severní a východní fasádě nebo konstrukční ochrana sgrafitového pláště. Setkání, které pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Národní památkový ústav, podpoří Pardubický kraj dotací 15 tisíc korun. „Považuji plánované mezinárodní setkání za důležité pro status památky UNESCO. Domnívám se, že výsledky z tohoto jednání budou použity pro zadání komplexního projektu ochrany a restaurování litomyšlských sgrafit, tak aby byl obhájitelný před odbornou veřejností,“ dodala náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
Zvýšený zájem kraje o zachování hodnot památky UNESCO se rovněž realizuje prostřednictvím dotace 40 tisíc korun, na úpravu modelu litomyšlského zámku, který bude proveden v prostorách Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

 

Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín je do konce října

Krajští zastupitelé na svém jednání 10. září 2013 zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Schválením zásad pro udělování těchto ocenění se připojili k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let.  „Díky tomu budeme mít prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.
Udílet se bude:
-       Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj
-       Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
-       Medaile hejtmana
Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Návrhy mohou na vyplněném formuláři (k dispozici v příloze) posílat na adresu Pardubického kraje s poznámkou: Ceny Pardubického kraje Návrhy bude posuzovat poradní sbor složený ze zástupců všech zastupitelských klubů.  Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti.
 
Dožínky na zámku lákají na pozdní léto na vsi

Pardubice (16. 9. 2013) - Mumraj a veselí s vůní lahodných pochoutek a atmosféra venkovského babího léta. To budou Dožínky 2013 na pardubickém zámku, které dostaly podtitul Pozdní léto na vsi. Nebude chybět cimbálová kapela a atmosféru lidového veselí podtrhne flašinetář. Letošní oslava žní, řemesel i šikovných rukou vypukne v neděli 22. září. Oslavy zahájí náměstkyně hejtmana Jana Pernicová  a radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil v jednu hodinu odpoledne. Akce budou pokračovat i v pondělí 23. září, kdy se zámecké nádvoří i zámek zaplní žáky ze škol z celého Pardubického kraje již o půl deváté ráno.
„Letos chceme návštěvníky provést letními i podzimními zvyky. Na výrobě tradičních výrobků se budou podílet se zkušenými řemeslníky i žáci našich středních škol,“ zve na Dožínky náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. „Myslím, že i tentokrát jsme se při přípravě Dožínek trefili do vkusu návštěvníků. Na pardubický zámek je nepochybně přilákají dobroty připravované podle starých receptur, nebo ukázky umu mladých řemeslníků. Děti potěší ručně vyráběné hračky, různé soutěže nebo možnost ochutnat bramborové placky s povidly,“ vyzdvihuje atraktivní program chystaný studenty středních škol Pardubického kraje Jana Pernicová. Na zámeckých dožínkách bude své umění předvádět více jak dvě stě studentů středních škol se svými učiteli. Na historickou věrnost pracovních postupů budou dohlížet odborní pracovníci z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Východočeského muzea v Pardubicích.
 
Co si návštěvníci vyrobí, to si odnesou domů
Vedle tradičních dobrot, hraček či podkov pro štěstí z  rukou mladých kovářů uvidí zámečtí hosté i třeba ruční praní prádla, výrobu mýdla, vaření povidel či šlapání zelí. Návštěvníci si pod vedením studentů středních škol budou moci vyrobit autíčka, stojánky na telefon, formičky na cukroví, vyšívané dečky nebo třeba podzimní dekorace. Vlastní výtvory si budou moci samozřejmě odnést domů. „Děti určitě potěší ukázka mláďat domácích zvířat. Velkou atrakcí bude jistě i projížďka kočárem, do kterého budou zapřažení starokladrubští koně,“ upozorňuje Jana Pernicová.
 
K ochutnání budou MLSy Pardubického kraje
Letošní akce se zúčastní i zástupci zemědělců z Pardubického kraje, kteří předvedou nejmodernější zemědělskou techniku. Budou se zde také prodávat výrobky oceněné značkou MLS Pardubického kraje.