Českotřebovský deník 232/2013 (28.9.)                                  
 Stručně k událostem posledních dnů

Začala volební kampaň, ve městě  to příliš znát není.

Snad na plakátnicích a bilbordech u silnic. Ty hlavní akce teprve přijdou, ale mnoho se o nich zatím neví,.  Události řekněme regionální bude jistě 5.10. (v sobotu) jízda zvláštního vlaku, ve kterém se nemusí platit jízdné.- Vlak pojede z Chocně přes Českou a Moravskou Třebovou do Biskupic u Jevíčka a potom dokonce dál až do Skalice nad Svitavou a potom zase zpátky tedy po tratích, na kterých byl pravidelný provoz osobních vlaků zrušen.  V Biskupicích jsou tradiční slavnosti, na kterých hraje hlavní roli slivovice ale i další atrakce. Na slavnostech se jistě opět setkají lídři a další kandidáti KDU- ČSL z Pardubického a Jihomoravského kraje, možná nebudou chybět ani zástupci ČSSD, kteří sem také v posledních letech pravidelně jezdili, Z České Třebové vlak pojede v 10:54 a v Biskupicích bude ve 12:22, zpáteční vlak - také zdarma pojede z Biskupic v 17:17 a "doma" ve Třebové bude v 18:28.  Další akcí KDU-ČSL" bude jistě zajímavá přednáška Prof. Jana Sokola , kdysi také jednoho z kandidátů n prezidenta, na zajímavé téma. Uskuteční se pár dnů  před volbami 23. 10. v 18 hodin v Kulturním centru , Prof. Jana Sokola uvede Mgr. Iva Fikejsová,  nezávislá českotřebovská kandidátka na listině KDU-ČSL, ředitelka ZŠ praktické v Borku. Zajímavá je také aktivita letohradské Ing. Jitky Dostálové, dvojky z kandidátní listiny ČSSD, která má jako zástupkyně našeho regionu velkou šanci na zvolení do Parlamentu.  Malý počet voličů v Pardubickém kraji způsobí, že zástupce do Parlamentu bude mít jen strana, která překročí nikoliv 5% (v našem kraji), ale asi 7%.  Konkrétně se to týká zástupce Zemanovců Ing. Jaromíra Duška, který by v případě úspěchu mohl také počítat s odchodem z kraje do Parlamentu. To by ovšem musela strana SPOZ dosáhnout dobrých výsledků . Na kandidátce TOP09 máme také starostu Jaroslava Zedníka, dokonce jako lídra pardubické kandidátky sledovaného dvojicí Dr. Skalický a Prof. Cempírek. Posledně se při dobrém výsledku TOP 09 (který se ovšem letos nemusí opakovat) dostali do Parlamentu dva zástupci, shodou okolností právě dvojice Skalický - Cempírek, který předběhl posledně nasazenou "dvojku" Jaroslava Zedníka asi o 100 hlasů díky kroužkování. Na dva poslance by ovšem musel TOP 09 dosáhnout  volební výsledek vysoko přes 10%, o kterém někteří politologové nejsou přesvědčeni.  (fotografie: Lidovci na Vinobraní rozdávali na podloubí koláčky)
 
Jaké byly výsledky posledních voleb v našem volebním Pardubickém kraji:
ČSSD 21,95   3 mandáty  
ODS   19,41   3 mandáty
TOP 09  15,45   2 mandáty
KSČM 11.21%   1 mandát
VV  11,62%  1 mandát
Další strany již mandát nezískali a do parlamentu se nedostali ani lidovci, i když v našem kraji překročili 5% hranici (měli 5,93%, celorepublikově však měli jen 4, 39%) ani SPOZ Zemanovci, kteří měli u nás (např. díky Ing. Duškovi 5,23%., (celorepublikově však 4,33%).  Na rozdělení mandátů tak mají vliv dvě události: zda se celorepublikově strana překročí 5% a  díle pak závisí na volebních výsledcích v daném volebním kraji, podle počtu hlasů potřebných na 1 mandát. Konkrétně to závisí např. na volební účasti. Proto je volební systém kritizován, neboť jednotlivé strany nemají pro získání mandátu v jednotlivých volebních krajích stejné podmínky.
 
Na gymnáziu mají novou Studovnu Prof. Karla Holbika

Je to významný počin hodný publikování, povyšuje dále úroveň českotřebovského gymnázia, které je opět o něco lepší  mezi ostatními. Nejhorší ovšem je, že rodiče posílají na gymnázium  ne až tak podle studijních  úspěchů dané školy, ale podle svých ekonomických možností, podle potřeb dojíždění nebo lépe nedojíždějí a podle toho na kterou školu jsou kamarádi přijatých studentů. Přesto se podařil letos husarský kousek, tedy naplnit oba první ročníky na 100%, počet studentů gymnázia vzrostl proti loňsku   o 24 a to se normálním způsobem bez posílení oborů nepodařilo na žádné jiné střední škole v Pardubickém kraji.  Ve škole nyní táhnou za jeden provaz společně učitelé i žáci, je zde snaha o maximální využití mimoškolní činnosti a úspěchy proto na sebe nedaly dlouho čekat. Normální je,. že velkých celostátních úspěchů dosahují studenti velkých ústavů, protože tam je věštím konkurence a větší pravděpodobnost  výborných studentů. Mezi takové školy se letos vklínilo i českotřebovské gymnázium, škola, kterou její studenti mají rádi nejvíce z celého kraje.
Vychází říjnové číslo Českotřebovského zpravodaje
V pondělí bude v prodejnách, do domácností se dostane již během neděle 29.9.  Je obsažné, má 112 stránek, hodně příspěvků je nejen ve sportu (kde je třístránkové představení nového hokejového klubu HC Kohouti, ale také v rubrice "Historie a osobnosti, kde  se věnujeme nejvíce dvěma významným osobnostem, shodou okolností již nežijících.-   V říjnu si připomínáme nedožité čtyřicátiny geniálního hudebníka a dirigenta Františka Preislera juniora a seznamujeme čtenáře s pátráním Josefa Zavřela o osudu českotřebovského rodáka Vladimíra Pácla, který žil dlouhodobě v exilu v Itálii, kde za sebou zanechal zcela zřetelné stopy. příští roky by oslav il devadesátku. Žil v městečku malé v severní Itálii a na červenec mu tamní rodáci chystají velké připomenutí jeho práce, u kterého nebudou chybět ani zástupci města Česká Třebová a Českotřebovského zpravodaje.
 
Připravujeme další soutěž
Tentokrát se bude soutěžit v elektronickém zpravodaji, téma soutěže bude vyhlášeno v příštích dnech. Soutěž podporuje opět firma ANNABIS Olomouc, ale i další sponzoři, kteří tak pomohou zvýšit počet cena tím i atraktivitu soutěže.  Soutěž přes internet je operativnější, budeme to moci porovnat.
 
Bendl jede do Itálie 
Ve dnech 3. - 6. října  se uskuteční zájezd Třebováků do Itálie.  Do autobusu, který bude odjíždět den předtím pozdě večer z Krátké ulice  u gymnázia nastoupí nejen 32 členů smíšeného pěveckého sboru Bendl, ale také mládež fotbalového klubu. pojedou tedy umělci i sportovci,   budeme jim držet palce,  věříme, že nás budou dobře reprezentovat.
 
Českotřebovské vinobraní s několika problémy.

Vinobraní se uskutečnilo již před  týdnem, ale stále jj ještě na hodnocení brzy. K běžnému provozu  se přidalo několik problémů, které je třeba střízlivě posoudit a  potom  zveřejnit. Prvním problémem, který každý poznal bylo deštivé počasí, to ale nakonec postihlo i organizátory obdobné akce v Přívratu, která byla o týden dříve.  Letošní vinobraní byla aspoň z poloviny také pouť a to byl proti předchozím ročníkům ten hlavní rozdíl. S novými velkými pouťovými trakcemi, které v České Třebové ještě nikdy ani nebyly přišly i fámy o tom, že nejsou bezpečné pro své okolí a že způsobují statické problémy objektů v okolí náměstí tak, jak to bylo v létě v Ústí nad Orlicí. Byly to fámy, atrakce, které přijely na Vinobraní v Ústí na pouti ani nebyly. Přesto stačilo toto podezření k tomu, aby se naplno rozjela mašinerie kontrol, které se vrhly prakticky na všechno co na vinobraní bylo. A když už se kontroly dělají, tak se občas sem tam i něco může najít.  O tom je ovšem třeba napsat  poněkud obšírněji až bude také dostatek ověřených informací. Občané bydlící kolem náměstí sami srovnávají např. s Týdnem sportu a hodnotí Vinobraní o třídu lépe v tom smyslu, že nebyli obtěžováni hlukem  a náměstí bylo rychle po večerní produkci čistě uklizené, což se právě o Týdnu sportu napsat rozhodně nedá. Ověřoval jsem si na městské polici, která nezaznamenala během vinobraní žádnou stížnost občanů na hluk. Na vinobraní fotografoval Martin Šebela a poslal velkou fotoreportáž, kterou zveřejním ve zvláštním  souboru.  (mm)

 
Hokejbal oslavil dvacítku, potřebuje vylepšit areál
Je to sport dynamicky se rozvíjející, má za sebou  jak úspěchy, tak širokou základnu dospělých i mládeže. Hokejbalisté mají svou arénu v Benátkách, kde se hrají i ligové zápasy.   Jde o sportoviště vybudované městem a předané sportovcům, kteří se snaží o areál dobře starat, jenže není oplocený a to dělá velké problémy. Tu si tam nějaká mládež na hřišti zapálí ohníček, jindy vylomí dveře od střídačky, které jsou nalezeny v křoví za garážemí atd.  V okolí je neudržovaná plocha bývalého bikrosového sportoviště, o které ztratili sami bikrosoví sportovci "organizovaný  zájem", takže dnes je zde džungle a ráj pro všechny možné živly, kteří se potom také jsou proskočit na hokejbalový areál a značně mu ubližují.  Také šatnový "linkusák", postavený kdysi pro Svazarm má svá nejlepší léta už dávno za sebou  a tak  je výstavba nových šaten se sociálním zařízením pro tak úspěšný sport velmi aktuální.  Zvlášť když byl ten to "domeček" doslova nabourán  technikou při dostavbě sousedního areálu firmy Techplast. Je nějaká cesta z problémů ven?
Zdá se že existuje, ale bude to stát peníze.   Ty se nakonec dají nějak zajistit, musí být  připraveno reálné řešení, projekt. Areál musí být samozřejmě také oplocen, dnes to už naštěstí možné je, protože hřiště bylo vyňato ze záplavové zóny. Nakonec výše blízko řeky jsou ploty všude, např. kolem deponie společnosti TEZA, skladu řeziva nebo skladu kovového odpadu formy Ševčík. Proč by nemohli mít oplocení také hokejbalisté?  Tím by odpadl problém vandalských výletů do areálu.  Areál potřebuje zlepšení kvality asfaltové plochy hřiště, která utrpěla šrám,y a hokejbalisté by mohli mít problémy se schválením hrací plochy pro ligové zápasy.  Sousední prostor zarostlé bikrosové dráhy využívané nyní "jen na vlastní nebezpečí by se měl změnit spolu se sousední travnatou plochou zřízenou na místě bývalých choceňských baráků zbouraných po povodni roku 1997 na dopravní hřiště. Nějaké takové už v Benátkách bylo , nyní je tato plocha součástí areálu firmy Techplast. Nové hřiště by mělo ovšem zcela jiné parametry a vybavení, jsme zase o velký kus dále. Dopravní výchova se dostává do povinných osnov škol a proto se ve Třebové bez kvalitního hřiště neobejde.
Na pořízení takového hřiště by stát poskytl dotaci.  Dopravní hřiště potřebuje mít k tomu také  sociální budovu, sklad mobilního  zařízení, také WC a zázemí atd.. když už se taková budova bude vlastně vedle hokejbalového hřiště bude stavět, proč ní nepřidat také šatny a sociální zařízení pro hokejbalisty,  navíc také pěknou tribunu, protože na kvalitní a atraktivní hokejbalové zápasy někdy přijde také dost lidí.. Na to by už asi dotace nebyla, to bychom museli přidat z vlastního. Asi v tomto smyslu mi záměr potvrdil také starosta města Jaroslav Zedník i manažer hokejbalového oddílu Jaroslav Badzik. Starosta hovořil také po spojení tohoto hokejbalového areálu s areálem na Skalce, v lánu je postavení lávky či mostu, který by umožňoval spojit Benátky s areálem na Skalce přes plochu uvažovaného "parku Benátky". Tím by byl areál přístupný přímo z prostoru Skalka od dalších sportovišť a trasa přes park by získala nový smysl.  Chybí ovšem termín, chybí rozpočet apod. Je tu ale záměr, myšlenka, kterou bude třeba přetavit do realizovatelné podoby,. řekněme i po etapách, protože evropské dotace na to už nebudou. O výuku dopravní výchovy se ovšem stará Ministerstvo školství, které má svůj rozpočet a spoje peníze. Letos třeba posílá skoro 3 miliony českotřebovským fotbalistům na dostavbu šaten  s tím, že je musí ještě letos postavit.   Takže peníze jsou, jen se musíme snažit!  (mm)