Charita informuje

Je někdo z vašich blízkých nemocný? Víte o nás? 


Ošetřovatelská služba a hospicová péče Oblastní charity Ústí nad Orlicí

oznamuje nemocným a jejich pečujícím rodinám, že jsme připraveni vám pomoci.

 

Naši práci ordinuje ošetřující lékař nemocného a my dojedeme k provedení zdravotního úkonu  za pacientem do jeho domova. Z ošetřovatelské péče provádíme: odběry biologického  materiálu, aplikujeme inzulín- když to pacient nezvládá sám, zaučíme nové diabetiky v Dia  režimu a aplikaci inzulínu, podáváme infuze, aplikujeme injekce, zaučíme rodinu v péči  o  nemocného, popř. zapůjčíme DVD o základech manipulace s ležícím pacientem,  provádíme základní ošetřovatelskou rehabilitaci, ošetření defektů a jiných chronických ran, cévkování žen i mužů, ošetřujeme všechny druhy stomií, zajistíme kyslíkovou terapii, péči o  porty, drény, pegy, zavedení a ošetření nasogastrické sondy. Od roku 2013 jsme schopni v domácím prostředí ošetřovat pacienta s plicní ventilací a pomoci pacientům s peritoneální dialýzou.Spolupracujeme a doporučíme pacientům v případě potřeby  návštěvu ambulance léčby

bolesti, léčby chronických ran a nutriční ambulance.

 

Hospicová péče – péče o umírajícího pacienta

Nově  máme v našem  týmu i lékaře, který pacienta navštíví v jeho domácím prostředí a seznámí se s jeho zdravotním stavem. Dále pak drží pohotovost pro sestry na telefonu odpoledne a v nočních hodinách, kdy ošetřující lékař nemocného neordinuje. Ošetřující lékař   s  touto spoluprací musí souhlasit a na léčebném, paliativním postupu s hospicovým lékařem spolupracuje. Pro sestry to znamená, že pacient v domácím prostředí nemusí trpět bolestí a jinými nepříjemnými příznaky vážné nemoci a mohou aplikovat léčiva vždy, když se pacientův stav zhorší.  V hospicové péči zapůjčujeme zdarma pomůcky, které sestry potřebují pro odbornou péči (infuzní stojany, pumpy, odsávačky, lineární dávkovače – ke kontinuální aplikaci léčiv na snížení bolesti).

Tato práce je náročná, sestry jezdí k pacientům  většinou 3x denně, na telefonickou žádost rodiny i v noci. Získáváme stále větší zkušenosti a pracujeme s osobním přesvědčením o hodnotě této služby. Máme velkou úctu k pečujícím rodinám nemocného. Jsme přesvědčeny, že poslední dny a chvíle každého z nás jsou vzácné, důležité a zasluhují ten nejlepší přístup a péči.

Ošetřovatelská i hospicová péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

S přáním všeho dobrého a za kolektiv charitních sestřiček  Petra Kaplanová, vrchní sestra

Více informací na www.uo.charita.cz, tel.: 731 402 322,  osobně PO- PÁ od 13:30- 14:30 v provozovně Ústí nad Orlicí , 17. listopadu 69

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK


Hledáme poradce do Občanské poradny.  Místo výkonu práce – Ústí nad Orlicí.

Nabízíme: 

o   práci v příjemném kolektivu

o   další vzdělávání

o   zaměstnanecké výhody

o   stravenky

o   týden dovolené navíc

 

Požadujeme:      

o   vzdělání VOŠ nebo VŠ v oborech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo splnění odborné 

     způsobilosti dle uvedeného zákona

o   řidičský průkaz skupiny B

o   uživatelskou práci na počítači

o   schopnost týmové spolupráce

o   vstřícný a empatický přístup k lidem

 

Výhodou je praxe v sociální oblasti

 

Životopis společně s motivačním dopisem

můžete zaslat nejpozději do 30.10.2013

na adresu Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Občanská poradna, 17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí

nebo na e-mail: poradna@orlicko.cz.

Pro více informací volejte

465 520 520,

734 281 415

nebo pište poradna@orlicko.cz.