Světový den první pomoci v České Třebové                         
Fotoreportáž Martina Šebely z dopoledního dění na českotřebovském Starém náměstí dne 5. září 2013. Hlavním organizátorem akce byl Oblastní spolek Červeného Kříže v Ústí nad Orlicí. Na akci se podíleli profesionální i dobrovolní hasiči, policie, městská policie, záchranná služba, vodní záchranná služba, horská záchranná služba, DDM Kamarád, také střední zdravotnická škola z Ústí nad orlicí . K tradičním a aktivním návštěvníkům patřily děti z místních školek i žáci místních škol, na náměstí se však zastavila i řada dospělých.
„Tato akce propaguje důležitost znalosti první pomoci. Je pořádaná ve spolupráci s dalšími partnery. Vždy se jedná o ukázky poskytování první pomoci pro širokou veřejnost na namaskovaných poraněních, dále o soutěže pro děti, možnost vyzkoušení si kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, měření krevního tlaku, ukázky obvazové techniky, maskování poranění a podobně. Zároveň ovšem také zájemci vidí ukázky moderní hasičské techniky, vybavení zdravotnické záchranné služby nebo policie. Světový den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září, v České Třebové jsme si jej tedy připomněli s předstihem.