Festival živého pravěku v Křivolíku 14.-15. září 2013        

Letošní, již 5. ročník Festivalu živého pravěku pořádaný občanským sdružením Bacrie si vzal za cíl presentzovat veřejnosti především cesty lidí, věcí i myšlenek pravěkou Evropou a šperky či krásy těla. Připravený bohatý program bohužel ale trochu pokazilo nepříznivé víkendové počasí. Odvážní návštěvní, kteří se vydali do osady v sobotu měli možnost shlédnout řemesla historických skupin z okolí i ze Slovenska, která byla schovaná pod stany. Bylo možné nahlédnout do dílny tkalců, podívat se jak vznikají mince nebo obdivovat šikovnost místního kováře. Prohlídku po osadě potom bylo možné absolvovat individuálně.
V neděli už se počasí umoudřilo. Návštěvníci tedy mohli spatřit příchod stáda ovcí a koní do křivolíckého údolí, pro děti byly přichystány aktivity, kde si mohly zkusit něco z toho, co bylo k vidění nebo si odnést vlastnoručně vyrobený kožený přívěšek. Dámy mohly obdivovat účesy, které vznikaly podle těch archeologicky doložených, Pánové měli možnost ochutnávky pravěkého piva. Z areálu u jezírka se ozývaly rány seker, to právě vznikala pravěká loď z jednoho kusu kmene, tzv. monoxyl. Probíhaly komentované prohlídky pod vedením náčelníka osady a studenta archeologie, kde bylo možné dozvědět se nejen co a proč se v osadě nechází, ale i jaké stavby se tam budou v budoucnu realizovat.
I navzdory nepříznivému počasí, festival můžeme hodnotit jako velice zdařilý, neboť i za deště a spousty bláta okolo se k nám opět po roce přišlo podívat spoutu návštěvníku z okolí. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem účinkujícím a dobrovolníkům za pomoc při přípravách nebo realizaci. A především Pardubickému kraji za finanční podporu.
Více o Křivolíku a Bacrie o.s., proběhlých a budoucích akcích naleznete na: http://www.krivolik.cz/