Tradiční imatrikulace nových gymnazistů                            


V pondělí 2. září 2013 přivítalo českotřebovské gymnázium 61 nových studentů. Jejich slavnostní imatrikulace proběhla v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Za přítomnosti rodičů, učitelů, vedení města i dalších hostů byli uvedeni do studentského stavu chlapci a dívky osmiletého i čtyřletého studia. Imatrikulaci zorganizovalo gymnázium ve spolupráci se Spolkem Gymnázia Česká Třebová, Kulturním centrem a vedením Města Česká Třebová.

Moderování celé akce se ujal zástupce ředitele PhDr. Tomáš Kupka. Po přivítání všech přítomných vystoupili se svými projevy místostarostka města Ing. Jaromíra Žáčková a ředitel školy Mgr. Josef Menšík. Následovalo představování nových studentů, kteří svými podpisy do imatrikulační knihy stvrdili své přijetí mezi gymnazisty a převzali z rukou třídních profesorů Mgr. Pavly Pecháčkové a Mgr. Michala Jiráského pamětní listy. Předány jim byly také malé dárky. Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne bylo vystoupení pěveckého sboru naší školy pod vedením PaedDr. Kamily Pavlíkové.

Přejeme našim nováčkům hodně studijních úspěchů a šťastně prožitá studentská léta. Věříme, že jejich studijní starosti budou vyváženy radostnými okamžiky, které zažijí s novými kamarády na mnoha školních akcích, které pro ně naše gymnázium připravuje.

Dana Řehořová

Foto Mgr. Milana Soukupová