Studovna prof. Karla Holbika – dar studentům gymnázia 


V pátek 27. září v podvečer se gymnázium ponořilo do zvláštní atmosféry. Prostory školy se zaplnily významnými hosty, kteří se zúčastnili slavnostního otevření studovny určené našim gymnazistům. Mezi vzácné hosty patřil pan Thomas Holbik, syn profesora Karla Holbika, díky jehož finančnímu daru z pozůstalosti mohla být studovna pořízena. Pozvání dále přijali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města Jaroslav Zedník, místostarostka Jaromíra Žáčková a další hosté.
Po skladbě Jaroslava Ježka v podání dívčího saxofonového tria se úvodního slova ujal ředitel školy Josef Menšík. Poděkování za finanční dar zaznělo z úst předsedy Spolku Gymnázia Česká Třebová Petra Poldaufa. Hejtman Martin Netolický zmínil, že pořídit podobnou reprezentativní místnost z daru bývalého studenta se v rámci Pardubického kraje nepodařilo žádné střední škole. Zároveň projev odlehčil vzpomínkami na svá studentská léta prožitá na našem gymnáziu a připomněl, že v současné studovně kdysi bývala jeho kmenová třída. Thomas Holbik zavzpomínal na svého otce, byla to slova plná upřímného citu.
O realizaci projektu studovny se zasloužil architekt Filip Pavliňák. Interiér je originální, moderní, kontrastní k původnímu historickému pojetí budovy, jak ji navrhl architekt Alois Dryák na počátku 20. století. Místnost je vybavena počítači, v prosklené části mají žáci volně k výběru beletrii i odbornou literaturu. Věříme, že nově vzniklý prostor vybavený elegantním nábytkem využijí studenti ke smysluplnému trávení volného času.

Karel Holbik (1920–2006) studoval na českotřebovském gymnáziu v letech 1932–1939. Po absolvování Právnické fakulty UK odjel v prosinci 1947 studovat do USA. V roce 1955 získal titul Ph.D. v oboru Ekonomie a národní hospodářství. Poté přednášel na bostonské a harvardské univerzitě, ve Francii, Tunisu a Bruselu. Několik let byl vedoucím finančního oddělení OSN v New Yorku. Po roce 1989 se rád vracel do České Třebové, podporoval místní gymnázium a kulturní organizace.

Dana Řehořová