Středisko Javor hlásí: Skauti ve Svitu                                   

Ve dnech 5. 9. – 8. 9. 2013 pořádali českotřebovští skauti ze střediska „Javor“ Česká Třebová tradiční návštěvu svých slovenských skautských kamarádů z družebního města Svit.
Po naší loňské návštěvě, kdy nám skautští kamarádi ze Svitu oznámili, že chtějí opět v letošním roce obnovit činnost jejich skautského oddílu, odjela skupina skautů III. chlapeckého oddílu na své pravidelné podzimní setkání se slovenskými skauty do Svitu. Plni očekávání ze setkání, kdy i počasí slibovalo pěkný víkend, jsme odjeli z České Třebové již ve čtvrtek v ranních hodinách.
Hned první den návštěvy jsme již cestou využili k návštěvě polské strany Tater, kdy jsme navštívilo horské středisko Kiry, ve kterém jsme si prohlédli Mrožnou jeskyni s výkladem průvodce a dále navštívili dvě jeskyně, které jsou přístupné samostatně. Dále jsme se vydali přes středisko zimních sportů Zakopane do místa našeho pobytu do města Svit, kde jsme opět našli útočiště na zahradě u br. „Fera“. Po vřelém přivítání od jeho rodiny jsme zkonzumovali připravený guláš a postavili stany.
Jelikož v pátek měli skauti schůzku až odpoledne, vydali jsme se na výlet kolem Popradského plesa k Hincovu plesu, kde jsme po krátké přestávce pokračovali do Koprovského sedla a k cíli naší dnešní výpravy na Koprovský štít ve výšce 2367 m. Díky krásnému počasí jsme z vrcholu zhlédli celou část pohraničních hor a plni dojmů z krásné přírody jsme se vydali na zpáteční cestu k Popradskému plesu. Při zpáteční cestě nás čekalo úžasné setkání s kamzíky, kteří se v odpoledním slunci pásli v trávě lemující stezku z tohoto vrcholu. Po příchodu k Popradskému plesu jsme obešli „Symbolický cintorín“, který je věnován obětem hor, a již jsme spěchali k autům, odkud nás čekala cesta do Svitu a setkání s našimi skautskými kamarády.
V pátek měli první a současně také náborovou schůzku nejmladší skauti – vlčata a včelky. Po vřelém přijetí a seznámení se s jejich novými členy nastala chvíle, kdy jsme si sdělovali zkušenosti z našich oddílů. Naši kamarádi nám povyprávěli o svém prvním táboře, který měli v Lopušné dolině a o dalších plánech v jejich skautském oddíle. Od loňského roku se oddíl rozrostl již na 49 členů. Při večerním loučení, kdy jsme je pozvali na návštěvu k nám do Č. Třebové, jsme se přesunuli na naši stanovou základnu. Další den, kdy jsme byli zaskočeni ranním mrazíkem a tak jsme se po snídani přesunuli auty do obce Tatranská Polianka, odkud jsme se vydali na Velické pleso s majestátním hotelem “Slezský dům“ a dále na Polský hřeben. Z Polského hřebenu jsme podnikli výstup na horu Východná Vysoká ve výšce 2428m, odkud jsme obdivovali celé pohoří Gerlachovského štítu. Po sestupu k „Zamrznutému plesu“ jsme vystoupali do sedla Prielom a dále přes Zbojnickou chatu a „Velkou studenou dolinu“ jsme sestoupili na Hrebienok, odkud nás čekal pochod do Starého Smokovce a přesun na základnu ve Svitu. Při návratu zpět na naši základnu nás čekalo večerní panorama Vysokých Tater zalitých sluncem v čele s Lomnickým štítem, jehož „Observatoř“ ve večerním slunci zářila do všech stran. Večerní posezení s kytarami a zpěvem českých i slovenských písní bylo vyvrcholením tohoto dne. Po ranním probuzení jsme se začali chystat na návrat zpět do Čech. Cestou nás ještě čekala návštěva farmy „Krajinka“ s nákupem pravých slovenských sýrů a pak již jen návrat domů.
Na závěr naší návštěvy můžeme konstatovat, že nás velmi potěšilo, s jakým nadšením se podařilo slovenským skautům obnovit jejich oddíl, a můžeme jim pouze popřát, aby vydrželi, nenechali se otrávit, když se zrovna nebude dařit a aby k dětem našli schopné a obětavé vedoucí. My se budeme těšit, že naše osmiletá spolupráce může pokračovat a již dnes se těšíme, až budeme moci přivítat slovenské skauty u nás v České Třebové.
                                                                                                     III. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová