Josef Štusák (12. 2. 1888 – 21. 1. 1980) – 125 let od narození

 

Sazeč a pozdější knihtiskař v České Třebové se narodil 12. února 1888 v nedaleké Litomyšli v rodině obuvníka Jakuba Štusáka. V rodném městě nastoupil do učení ve staré proslulé Augustově tiskárně a vyučil se řemeslu, které jej provázelo po celý život, a jemuž zůstal věrný i věrný svém pozdním věku.

V roce 1908 přišel do České Třebové, aby nastoupil jako první sazeč ve městě v tehdy nově otevřené Horákově knihtiskárně v domě čp. 46 u Poldaufů na náměstí. Stejnou profesi vykonával i po přestěhování tiskárny do domu čp.860 naproti gymnáziu.

Na počátku I. světové války Josef Štusák narukoval, prošel kus Evropy, zúčastnil se bojů na území pozdější Jugoslávie a na konci války se vrátil zpět do České Třebové, kde byl v Horákově tiskárně vřele uvítán, neboť majitel závodu padl na frontě v Haliči.

V roce 1919 se Josef Šusák oženil se slečnou Toničkou Matouškovou, dcerou zelináře Jana Matouška z chalupy čp. 10 v Klácelově ulici. Narodily se jim dcery Jindřiška a Daniela.

Roku 1923 se Josef Štusák osamostatnil a založil druhou českotřebovskou knihtiskárnu. Sídlo nalezla v domě pekaře Kristka čp. 6 v Klácelově ulici. Kristkova dcera se provdala za strojmistra Bureše, zaměstnaného v tiskárně u Horáků. Bureš se stal později Štusákovým společníkem a firma nesla název Štusák &Bureš. V roce 1929 Bureš firmu opustil a jediným majitelem se stal Josef Štusák. Tento stav trval až do roku 1935, kdy Štusákova tiskárna pro finanční potíže změnila majitele. Firmu převzal dosavadní zaměstnanec tiskárny Otakar Štancl a Josef Štusák zůstal nadále v podniku jako tichý společník.

Štusákova tiskárna začala využívat moderní, do té doby v České Třebové a okolí nevídané typy písma, doplněné nápaditou grafickou úpravou a rázem získala zájem a oblibu daleko za hranicemi města. Obchodní tiskopisy, obálky a vizitky byly opravdovou chloubou majitele a dodnes jsou obdivovány současnými typografy. Bohužel však všechny typy písma v rámci socializace a zrušení obou místních tiskáren byly současně se strojním  vybavením zlikvidovány a skončily ve šrotu. Mezi nejzdařilejší práce Štusákovy tiskárny náleží pohlednice a dárková vkladní knížka městské spořitelny s pětibarevným městským znakem, brožura Česká Třebová Rybníku či Katalog výstavky prací učňů a mladistvých dělníků v České Třebové, vlastní reklamní brožura, ceník zlatnické firmy Frančák a dlouhá řada účtů, obálek a memorand zdejších podnikatelů.

V roce 1958 se Josef Štusák podílel jako odborný poradce na úspěchu Výstavy starých a třebovských tisků, pořádané tehdejším správcem českotřebovského městského muzea Bohuslavem Štanglerem. Sepsal několik vzpomínkových prací s typografickou tématikou, z nichž má pro nás největší význam pohled do historie knihtisku v našem městě s názvem Českotřebovské knihtiskárny. Všechny jeho rukopisy jsou spolu s ukázkami tisků jeho bývalé firmy uloženy v archivu městského muzea.

Josef Štusák se osobně znal s českotřebovským rodákem akademickým malířem Janem Mehlem, s nímž býval v pravidelném písemném spojení a který jej i jeho manželku portrétoval.

Podzim života prožil Josef Štusák u své dcery v Liberci, manželky bývalého profesora našeho gymnázia Karla Ransdorfa. Ale ani tam nezahálel a pracoval jako brigádník – důchodce v liberecké Severografii. Za svého pobytu v severních Čechách nemohl Josef Štusák na Českou Třebovou zapomenout. Udržoval pravidelnou korespondenci s řadou příbuzných a známých a čas od času se rád do České Třebové vracel. Josef Štusák zemřel v Liberci 2. listopadu 1980 ve věku dvaadevadesáti let. Pochován je na českotřebovském hřbitově.  Od jeho narození letos v únoru uplynulo rovných 125 let.                          Martin Šebela