78 volejbalistů a 11 trenérů  Sokola Geodézie v Říčkách   


Opět jako v loňském roce, uspořádal volejbalový oddíl Sokola Geodézie Česká Třebová letní sportovní soustředění v Říčkách v Orlických horách. V termínu od 11. 8. - 25. 8. 2012 se na chatě Karosa a přilehlém penziónu pana Macháčka vystřídalo 9 ligových žen, 69 dětí ve věku 6-14 let. Tréninkový proces zajišťovalo celkem 11 trenérů-Hanzelka, Fišar, Renčín K. a Renčín A., Bělková, Janďourková, Kouba, Adam, Dvořáková, Benešová a Koubová. Ke sportování jsme používali antukové hřiště u chaty Karosa, sjezdovku, travnaté hřiště, bazén a krosovou trať u penziónu pana Macháčka.

Ligové družstvo žen se připravovalo na další ligovou sezónu pod vedením R. Hanzelky. Náplní tréninků bylo zvyšování fyzické kondice, utužování kolektivu a v neposlední řadě zdokonalování individuální herní činnosti jednotlivce.

Děti z volejbalové přípravky a mladšího žactva měly tréninky zaměřeny na zvyšování kondice, u kterých převažovaly výběhy, terénní běhy a kruhové tréninky. Ve volejbalovém tréninku jsme se zaměřili na nácvik odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem a nácvik smeče. Tréninky byly protkány hrami a celý den končil společným turnajem s ligovými ženami. Před večerkou pak byly vyhlášeny nejšikovnější hráči a hráčky, kteří v průběhu každého dne trenéry něčím zaujali. Před odjezdem domů obdržel každý účastník účastnický diplom a tričko s motivem soustředění. Soustředění bylo zpestřeno vycházkou na pevnost Hanička, noční hrou, trampským večerem, kdy nám přijela zahrát kapela Rosti Bartoně.

Celkově se volejbalové soustředění všech zúčastněných kategorií vydařilo a děti odjížděly domů spokojeny a plny nových zážitků. Poděkování patří všem trenérům, kteří si udělali o prázdninách čas a věnovali se dětem. Dále patří velké dík majitelům obou chat, kteří se o nás starali jako o vlastní. Za rok nashle v Říčkách.                                               Za volejbalový oddíl Michal Kadlec

Přípravka

Starší žačky

Žáci

Mladší žačky, dole starší a mladší žactvo