V Národním domě byla ve středu 18.9. zahájena třídenní odborná konference s mezinárodní účastí, kterou pořádá Asociace českých strojních inženýrů a Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera.  Konference se koná střídavě vždy jednou za dva roky  v České Třebové  a v Žilině. Naposledy se tedy tato konference konala v České Třebové před čtyřmi lety. Zahájení konference se konalo za účasti hostů, mezi kterými byl krajský radní pro dopravu Ing. Jaromír Dušek, generální ředitel Českých drah Ing. Dalibor Zelený, rektor Univerzity Pardubice Prof. Ing. Miroslav Ludwig, zástupce vysoké školy dopravní v Žilině Prof. Zvolenský a také děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.  Cílem konference  bylo seznámit pracovníky z oboru kolejových vozidel s novými technickými poznatky ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, provozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel. V České Třebové  se konala konference  poprvé v Národním domě, předcházející ročníky se konaly vždy v sále internátu na Skalce.  Letošní 21. ročník konference se konal ve spolupráci s hlavním partnerem - českotřebovskou firmou CZ LOKO. Zástupci této firmy také vystoupili na konferenci v prvním úvodním bloku přednášek. Štěpánek Jiří, Kopal Jan (CZ Loko, a.s.) předstoupili s přednáškou "Asynchronní lokomotivy CZ Loko" a Matěj Pácha a Jiří Štěpánek z téže firmy představili novou hybridní posunovací lokomotivu TEM35 pro těžký posun.   Na konferenci bylo předneseno celkem 34 referátů ke kterým byla vedena odborná diskuze.  V národním domě se konal také společenský večer a v závěrečný den konference v pátek 20. 9. se také pro zájemce uskutečnila exkurze do  provozů českotřebovské firmy CZ LOKO. 
HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE
  • koncepce a konstrukce kolejových vozidel a jejich nosných částí
  • teoretické aspekty vývoje, projektování a zkušebnictví kolejových vozidel
  • praktické poznatky z provozu KV a jejich důsledky
  • materiály a technologie ve stavbě KV
  • diagnostika, údržba a opravárenství KV
  • vozidla městské kolejové dopravy
  • speciální vozidla pro stavbu a údržbu tratí
  • informační a řídicí systémy KV