Přednášky a akce Mineralogického klubu                   

Česká Třebová, o.s.  v  roce 2014                                                         


 

Besedy a přednášky se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové.

Začátek besed v 17,00 hodin.

 

Středa 22. ledna – přednáška RNDr. Stanislava Houzara, Ph.D. -

Historické dolování a rudní mineralizace v oblasti Javůrku u Tišnova.

 

Středa19. února –  přednáška RNDr. Ivana Mrázka –

Za minerály Nikaragui

 

Středa 19. března přednáška Mgr. Petra Gadase –  Franklin a Sterling Hill, USA -

Historie i současnost dvou světoznámých mineralogických lokalit pohledem mineraloga

 

Středa 16. dubna – přednáška Bc.  Stanislava Šmakala – Jaspility na Moravě

Květen Mineralogická olympiáda  pro žáky základních a středních škol Pardubického kraje

 

Středa 21. května –  přednáška  Ing. Bohumila Martínka – 

Současný stav a možnosti nálezů minerálů na pegmatitech Českomoravské vrchoviny

 

Středa 18. června přednáška Ing. Josefa Jirsy –

Železo, historické lokality železných rud na území ČR, zpracování, výroba železa a litiny

 

Sobota  28.6 . – úterý 1.7.

Pravidelná letní exkurse za minerály – západní Čechy a Bavorsko

 

Středa 17. září  přednáška Jaroslava Heřmánka –

Prehnity z Markovic u Čáslavi a dalších lokalit.  

 

Středa 15. října  přednáška RNDr. Luďka Kráčmara –

Některé mineralogicky zajímavé lokality Ruska

 

Středa 12. listopadu – výroční členská schůze

 

Středa   3. prosince –přednáška MUDr. Ladislava Skalického

Určování drahých kamenů pomocí gemologických přístrojů

 

Poznámka: výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností upraven,

doplněn nebo změněn.

 

Za Mineralogický klub, o.s.     

 

  Mgr. Milan Michalski, předseda.                         Ing. Jan Peringer, jednatel