Českotřebovský deník 22/2013 (27.1.)                                    

20. ročník Zimního táboření na Kozlově proběhl 24. – 26.1. 2014  skvěle !

Do poslední chvíle jsme byli všichni v očekávání, jak dopadne počasí. Vypadá to, jako by síly proseb našeho vědomí Matka příroda vyslyšela a odměnila nás až neuvěřitelnou změnou teploty, kterou jsme si všichni tak moc přáli a jako bonus na víkend poslala dny zalité sluníčkem. První komu tedy chci poděkovat za tento zázrak, je právě ona, protože veškerá lidská snaha uspořádat takovou akci je bez počasí poloviční zážitek. Bylo až -14°C, tak jsme si Zimní táboření užili opravdu skvěle.
František Uma, hlavní pořadatel všech dvaceti ročníků, Olda a Milena Tomešovi jsou duší celého táboření a ač se to na první pohled nezdá, věnují mnoho času, energie a organizačních schopností, aby tato akce v České Třebové byla. Letos na Kozlově tedy stálo 31 stanů, tři účastníci spali pod širým nebem a celkem nahlášených účastníků Zimního táboření, kteří na Kozlově nocovali, bylo 71. Je pravda, že tito účastníci spali venku, ale bez zázemí na chatě Maxe Švabinského by vše bylo mnohem těžší. Navíc se personál postaral o skvělou kuchyni a výzdobu ve westernovém stylu, což celé akci s výhledem z okna na psí spřežení dodalo  nádechu divokého západu. O tak krásný zážitek se postarala Chovatelská stanice Samojedů WINTER QUEEN Zuzana Daňsová, která na Kozlově také nocovala a se svými pejsky vytvořila nezapomenutelný zážitek dětem i dospělým. V Pravěké osadě v Křivolíku jsme se ocitli v úplně jiném světě a člověk si připadal jako v historickém filmu. O tento nezapomenutelný zážitek pro všechny kdo se na osadu vydali podívat se postarali přátelé živé historie a archeologie ze sdružení Bacrie. V Semaníně nás přivítala průvodkyně v kostelíku s vyřezávaným betlémem, kde pan Smyčka zajistil občerstvení a následně zpívání s Josefem Klíčem. Pokračovali jsme přes Log Town, kde účastníky nepochybně potěšil vyhřátý westernový srub s milou společností kovbojů a Maruškou Kobzovou, která se postarala o něco teplého do bříška, protože jsme byli už docela zmrzlí.
Díky všem těmto ochotným lidem udělat ostatním zážitek, radost, hezký víkend proběhlo kulaté výročí Zimního táboření s programem, na který budeme všichni dlouho vzpomínat. Moc jim tedy děkuji za sebe,  ostatní  pořadatele i nadšené účastníky Zimního táboření.
                                                                                                                                                                              Táňa Hejlová

 • Fotografie z víkendového dění na Kozlovském kopci a v nedaleké keltské osadě uvedu zvlášť co možná nejdříve během úterý. V časové tísni bylo třeba připravit nejdříve podklady pro tištěné únorové číslo  zpravodaje.
 • Krátce

  l V lednu proběhl na základních školách zápis do prvních tříd. K zápisu se dostavilo celkem 168 dětí. Za ZŠ Habrmanova je zapsáno 53 dětí (budou zřízeny dvě 1. třídy), na ZŠ Ústecká 48 dětí (budou dvě 1. třídy) a ZŠ Nádražní přišlo k zápisu 67 dětí (budou tři 1. třídy). Počet žáků se může ještě měnit, budou např. nějaké žádosti o odklad školní docházky.
  l Zápis dětí do mateřských škol v České Třebové proběhne ve dnech 5. a 6. května. Zápisové lístky budou k vyzvednutí na mateřských školách 22. a 23. dubna.
  l Na DDM Kamarád Česká Třebová bude organizován mezinárodní projekt "Jsme spolu", podpořený dotací EU. Je založen na spolupráci dětských školních parlamentů. Do projektu nám pomohli zapojit v našem partnerském městě Svit.
  l Mezi Městem Česká Třebová a ČEZ - distribuce je uzavřena smlouva na úpravu frekventovaného přechodu pro chodce na ul. Dr. E. Beneše na křižovatce s ulicí Masarykovou. Po nezbytném výběrovém řízení by měly práce na úpravě začít nejpozději v dubnu.

  Body na městské kartě s ukončenou platností neztratíte 

  Řešení bodů na bodovém kontě s ukončenou platností je nyní řešeno v rámci směrnice - pro provoz odbavovacího systém n-tree. Bodové konto je platné periodicky po dobu 2 let od data nákupu produktu. Platnost bodového konta se automaticky prodlužuje provedením nákupu bodů na dobu 2 let. Jak postupovat v případě, že máte "neplatnou" městskou kartu, neboť, jste platnost bodového konta neprodloužili a měli ještě dostatečný počet bodů:
  Náhradu bodů na bodovém kontu s ukončenou platností je možné provést v následujících případech. Zákazník je povinen se dostavit s neplatným médiem na kontaktní místo společnosti Eko Bi s.r.o. Provedení náhrady je možné provést pouze na pokladně Krytého plaveckého bazénu a pokladně Ski areálu Peklák v provozní době těchto zařízení. Pro uplatnění náhrady je rozhodující ukončená platnost bodového konta. Náhrada může být provedena nejdéle na bodo- vém kontu, kterému vypršela platnost v předchozím kalendářním roce zpětně od data návštěvy kontaktního místa zákazníkem (příklad: zákazník se dostaví na kontaktní místo 2. 11. 2013 ukončení platnosti bodového konta musí být nejdéle 1.1. 2012).
  Zákazník je povinen předložit doklad totožnosti, který je potřebný pro vypsání pokladních dokladů. Pokladní provede operace k zjištění hodnoty bodového konta na kartě zákazníka. Zákazník si vybere nejbližší vyšší hodnotu bodového konta, které bude zákazníkovi nahráno na médium. Zákazník doplatí rozdíl mezi původním ukončeným bodovým kontem a nově nabitým bodovým kontem. Zákazník bere na vědomí, že převedením bodů na nové bodové konto se nelze nahlížet do historie původního bodového konta. (více na www.ceska-trebova.cz)
   
  Už 46. Lidový ples - opět krajský - skoro jako v opeře

  Nepřetržitě 46 let připravuje místní organizace lidové strany v České Třebové ples. Byl pořádán během této doby ve všech sálech našeho města (pamětníci vzpomínají na plesy v “Lidovém domě”, Na Horách, na internátu i v Národním domě). Posledních sedm let se navštěvníci tohoto plesu schází v Národním domě. V prostorách bowlingu hraje Cimbalová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic, která si našla své posluchače, ale i tanečníky i v letošnim roce. Ve velkém sále byl ples zahájen vystoupením Komorního orchestru Jaroslava Kociana rozšiřeného o dechovou sekci studentů pardubicke konzervatoře. Dirigenskou taktovku si předával otec, Bohuslav Mimra s dcerou Janu Mimrovou.  Na hudbu J. Strausse, G. Bizeta, G. Verdiho, P. I. Čajkovského, J. Gade tančili nejen návštěvníci plesu, ale také dva páry Klubu sportovniho tance Quick Olomouc. Vystoupení se všem libilo (ne každý má možnost navštívit ples v opeře, tak proč si nezorganizovat podobný ples v Národním domě). Jako další hudba v hlavním sále poprvé zahrála skupina Letrando. Půlnočni překvapeni v podobě skupiny Kabát revival si našlo svoje přiznivce ale i ty, kteří sál opustili. Závěr plesu opět zajistila skupina Letrando. Ples moderovala Zuzana Kupková. Na plese jste mohli vidět mnoho známých osobností nejen z našeho města ale i z KDU-ČSL (senátora Petra Šilara, poslance Jiřiho Junka, prvni tři kandidáty z kandidátky KDU - ČSL do EP - Pavla Svobodu, Michaelu Šojdrovou a Tomáše Zdechovskeho). Ples měl i charitativní rozměr, část výtěžku plesu převzala za ZŠ Praktická Česká Třebová ředitelka Iva Fikejzová. Věřime, že se nám podaří udržet úroveň Lidových plesů i pro další léta a zachováme pro třebovské občany nejen tradici, ale budeme moci nabidnout ples úrovně, která není v našem městě běžná. Zároveň bych chtěl poděkovat jak všem sponzorům a všem pomocníkům, bez kterých by nebylo možné něco takového vůbec zorganizovat.
  Ing. Jiří Vencl
   
  SETKÁNÍ členů RO ROSKA Ústí nad Orlicí

  V sobotu 18.1.2014 RO ROSKA Ústí nad Orlicí uspořádala pro své členy, pacienty s onemocněním roztroušenou sklerozou, jednodenní setkání. V úvodu setkání informovalo vedení organizace o proběhlých akcích uplynulého roku 2013 a jejich vyúčtování a  předložilo plán připravovaných akcí na rok 2014. Přáním a drobným dárkem byli odměněni Ti, kteří letos oslaví významná životní jubilea.  Současně zde proběhla i volba nového výboru organizace. Stěžejní byla přednáška Mudr.Dany Horákové z Neurologické kliniky VFN v Praze, která je odborným garantem RO Roska UO. Informovala o nejnovějších dostupných možnostech léčby a nových přístupech v léčbě RS, nutnosti dodržování režimových opatření – dostatek spánku a odpočinku, racionální strava, pohybová aktivita a cvičení, udržování duševní svěžesti a společenských kontaktů.Zdůraznila nezbytnost posilování obranyschopnosti vůči infekcím a předcházení civilizačním nemocem. V krátkosti také představila unikátní projekt ReMus – celostátní registr pacientů s RS, který od jara r.2013 sbírá data pacientů s dg RS. Na závěr zodpověděla konkrétní dotazy.
  Setkání se zúčastnil také milý host, předseda Unie Roska , p.Karel Hrkal. Přítomné informoval o připravovaných celorepublikových akcích na letošní rok a během diskuse odpovídal  na konkrétní dotazy. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a přispělo nejen k získání potřebných nových informací, ale také k přátelským posezením a vzájemné výměně poznatků a zkušeností.
  Bližší informace o činnosti a aktivitách RO ROSKA Ústí nad Orlicí najdete na www.roskauo.cz nebo na tel.739 140 442.
  Zapsala: Hana Pauková
   
  Bratrovražedná válka o tradiční potraviny v EU:  

  Slováci nám chtějí upřít chráněné označení pro Jihočeskou Nivu a Pražskou šunku, čeká nás tvrdý boj
  V EU se rozhořel spor o české výrobky, které mají na českém území dlouholetou výrobní tradici. EU výrobky s dlouholetou výrobní tradicí vázanou na určité území a spojenou se zvláštními a jedinečnými charakteristikami podporuje a chrání svou politikou kvality potravin, v jejímž rámci uděluje tři druhy ochrany – označení původu, zeměpisné označení a zaručenou tradiční specialitu. Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva získaly chráněné zeměpisné označení EU v roce 2010 po několika letech vyčerpávajících sporů, kdy českou žádost torpédovalo Slovensko s odůvodněním, že chráněné zeměpisné označení pro Jihočeskou Nivu a Jihočeskou Zlatou Nivu by ohrozilo existenci ochranných známek Niva zapsaných na území Slovenska, jejichž majitelem jsou Levické mlékárny.
  Jako dlouholetý obhájce tradičních českých potravin v EU jsem tehdy vyvinul maximální úsilí, abych Evropskou komisi přesvědčil o oprávněnosti české žádosti a neopodstatněnosti slovenských námitek. Evropská komise se nakonec přiklonila na českou stranu a zeměpisné označení Jihočeské Nivě a Jihočeské Zlaté Nivě přiznala.
   
  Slováci chtějí vymazat Jihočeskou Nivu z evropského seznamu chráněných označení
  Slováci se však s porážkou zjevně nesmířili a nedávno se na Evropskou komisi oficiálně obrátili s návrhem na zrušení zeměpisných označení Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva a jejich výmaz z registru chráněných zeměpisných označení. Jedná se o krajně nezvyklý krok, který je z historického hlediska naprosto mimořádný. Podle mých informací se do této doby odehrál jediný obdobný případ v podobě návrhu Německa za zrušení polského zeměpisného označení.
  Podle mých informací se slovenský návrh opírá o stejný argument neúspěšně použitý již v minulosti, tedy ohrožení existence ochranných známek Niva zapsaných na území Slovenska. Tento argument je v prvé řadě lichý, neboť chráněné zeměpisné označení Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva platné v celé EU se v žádném případě nedotýká práva používat ochrannou známku Niva jako druhového označení výrobku na území Slovenska. Kromě toho navíc platná evropská legislativa připouští pouze dva důvody pro zrušení zeměpisného označení, a sice nerespektování podmínek zeměpisného označení ze strany jeho držitele a nedodání výrobku chráněného zeměpisným označením na trh po dobu sedmi let.  Evropská komise nyní slovenský návrh zkoumá a následně o něm rozhodne. Jsem připraven využít všech svých možností a pravomocí europoslance k tomu, abychom o Jihočeskou Nivu a Jihočeskou Zlatou Nivu nepřišli. Zahájil jsem s Evropskou komisí jednání, v jehož rámci se ji snažím přesvědčit, že ke zrušení zeměpisných označení neexistuje žádný zákonný, ani věcný důvod. Před třemi lety se to podařilo poprvé a to mě naplňuje nadějí, že by se to mohlo podařit i podruhé.
   
  Nejlepší obranou je útok 
  Kromě toho v duchu hesla nejlepší obranou je útok považuji za účelné zvážit přechod do protiútoku a vyrukovat na Slováky se žalobou na zrušení ochranné známky Niva platné na území Slovenska. Znamenalo by to podat žalobu u příslušného slovenského soudu a oprávněným subjektem k podání takové žaloby by nepochybně byly Jihočeské mlékárny Madeta.
   
  Slováci zůstávají jediným státem, který nám nechce dopřát chráněné označení pro Pražskou šunku
  V současnosti jedinou českou žádostí, kterou Evropská komise projednává, je žádost o udělení zaručené tradiční speciality pro Pražskou šunku. Proti této žádosti vznesly loni námitky čtyři členské státy EU – Slovensko, Rakousko, Německo a Itálie. Po několika měsících náročného smírčího řízení se české straně nedávno podařilo nalézt dohodu se třemi státy, a sice Německem, Rakouskem a Itálií. Jediným státem, který se odmítl dohodnout a svou námitkou nadále blokuje udělení zaručené tradiční speciality, zůstává Slovensko. V praxi to znamená, že o české žádosti bude rozhodovat expertní výbor složený ze zástupců členských států, jejichž hlasování je v případech mezistátních sporů dopředu těžko odhadnutelné. Měli bychom všichni uplatnit veškerý svůj vliv, abychom potřebnou většinu členských států získali na naši stranu a aby Slovensko zůstalo ve svém odporu izolované.
  Zvláštností Pražské šunky je zachování původního oválného tvaru masa použitím takzvaného pražského řezu. V zemích, které mají k zápisu výhrady, se většinou nepoužívá tento způsob řezu. Na Slovensku tento oválný řez neprovádí a naráží maso do polyamidového obalu.  Pražská šunka by se v případě úspěchu stala pátou zaručenou tradiční specialitou v držení České republiky. Dosavadní čtyři – špekáčky, lovecký salám, spišské párky a liptovský salám - původně také byly předmětem česko-slovenského sporu, který byl vyřešen tak, že se oba státy dohodly na společném postupu, a zaručená tradiční specialita pro tyto čtyři výrobky tak nakonec připadla jak Čechům, tak Slovákům. V případě Pražské šunky si takový společný postup nedokáži představit, neboť přizpůsobit se slovenským výrobním zvyklostem by znamenalo slevit z tradiční a v evropském měřítku výjimečné kvality, pro kterou právě o zaručenou tradiční specialitu jako Česká republika usilujeme.   
  Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781