Ad: Česká Třebová připravuje další velký projekt ?          
 Faux pas redaktorky ČTK připomíná "Rádio Jerevan"

Orlický deník přinesl v sobotu 4. ledna podle mého názoru  nešťastný článek, pocházející z dílny České tiskové kanceláře, podepsaný "ČTK". Obsahuje řadu velmi odvážných tvrzení, které navíc uvádí "na světlo Boží" nikoliv starosta nebo kdokoliv jiný z vedení města, ale (údajně) městský úředník, konkrétně Mgr. Karel Honl, vedoucí právního odboru. Ač je běžně Karel Honl na  každé slovo ve svém vyjádření opatrný, tak ve vyjádřeních v publikovaném článku to rozhodně neplatí, byť se jedná o oblast, která je od práce právního odboru velmi odtažitá. 
Nešťastné na zmíněném článku je především to, že  redaktorka ČTK s vedoucím  právního odboru vůbec nemluvila. Připomíná to legendární Rádio Jerevan: "Je pravda, že  Ivan Ivanovič vyhrál v loterii auto?  Ano, samozřejmě, pravda to je, jenže nebyl to Ivan Ivanovič, ale Fjodor Fjodorovič a nebylo to auto, ale kolo. Také jej vlastně nevyhrál, ale ukradl...."
Tak v našem případě  ve skutečnosti nemluvil redaktor s vedoucím právního odboru Karlem Honlem, ale vedoucím odboru rozvoje města a investic Ing. Karlem Šverclem. Je to vlastně jedno, Karel jako Karel? 
Článek ale uvádí řadu tvrzení, které by bylo třeba upřesnit nebo použít opatrnější formulace. Vždyť vychází v době,
kdy ještě nebyl městský rozpočet ani prodiskutován, ani navržen, nebyl projednán ani v radě města, ani v zastupitelstvu a schválen. Je zde také výčet dalších velkých projektů, které by měly přijít na řadu následně po roce 2014, ačkoliv právě letos působení současného zastupitelstva skončí, přijdou nově zvolení zastupitelé, kteří si zvolí nové vedení města a to potom teprve bude určovat svoje priority. V článku to je ovšem  podáno tak, jako by na další rozvoj města měl pokračovat již podle nyní dohodnutého scénáře. Nevěnoval jsem tomu až tolik pozornosti do chvíle, kdy se na mně začali obracet občané s dotazy, zda bude plánovaná přestavba nového náměstí stát  opravdu dalších 300 milionů  jako u  úpravy přednádražního prostoru,  kdo to rozhodl atd.... Když si to přečtete i s nadpisem, tak to skutečně vypadá, jako by to byl stěžejní cíl města v dalších (bohatých) letech.  To mě nakonec dovedlo k tomu napsat tyto řádky....
Vypadá to, že autorka článku (jak jsem zjistil dodatečně, navštívila naši radnici dne 23. 12.) zřejmě popisované problematice příliš nerozuměla a přesto neprovedla autorizaci svého textu. K obsahu článku se tedy dále vlastně ani nemá smysl vyjadřovat. Autorka ze získaných informací vytěžila dva články. Jeden z nich vyšel v krajské mutaci Mladé fronty Dnes pro Pardubický kraj a jeden v Orlickém deníku.  Vše je jedno velké "faux pas" a věci by měla autorka článku uvést na pravou míru.
                                                                                                                                                            Milan Mikolecký

Článek z Orlického deníku:

Česká Třebová připravuje další velký projekt
Česká Třebová – Česká Třebová v letošním roce investuje z vlastních zdrojů 20 až 25 milionů korun. Město se s pomocí státních dotací zaměří hlavně na zateplení mateřské školy a opravy silnic. Radnice  také začne s přípravou evropských projektů.
„V budoucnu nás čeká oprava Nového náměstí až za stovky milionů korun. Evropská unie bude v novém období podporovat komplexní projekty, což je ten náš. Budeme vykupovat pozemky a vypíšeme architektonickou soutěž," řekl vedoucí právního odboru Karel Honl.
Na náměstí by se měla řešit doprava, zeleň i mobiliář. Městu se již v minulosti podařil uskutečnit velký evropský projekt za 330 milionů korun. Radnice postavila u vlakového nádraží dopravní terminál. O nové podobě vlakového a autobusového nádraží se mluvilo v České Třebové od roku 2004, dokončit se jej podařilo v roce 2010. Šlo o největší
investici v historii města.
„Evropské peníze se nám podaří čerpat nejdřív v roce 2015. Také nám už doběhnou úvěry, které jsme si museli kvůli velkým projektům vzít," dodal Karel Honl.
V letošním roce chystá město hlavně zateplení mateřské školy, která má dva pavilony a hospodářskou část, za 9,5 milionu korun, 90 procent by měla krýt státní dotace. A plánuje dokončit opravy ulic Slovanská a Nádražní za necelých osm milionů korun. I na tyto projekty by měl přispět stát. „Budeme si také připravovat projekt na komunikaci do průmyslové zóny. Zastupitelé schválili finální smlouvu," nastínil Karel Honl.
Rozpočet zastupitelé budou schvalovat v březnu, kdy také upřesní všechny investice letošního roku. Město s přibližně 16 tisíci obyvateli ročně hospodaří asi s 300 miliony korun.
ČTK