Ve Lhotecké kovárně Františka Bečky se stále něco děje   

Ani v adventním čase ani v lednu nezůstala kovárna opuštěná, pořád se zde něco zajímavého vytváří. Sám jsem na své "kontrolní návštěvě"  v hájemství Františka Bečky naše mistra kováře  uprostřed dokončovacích prací na zajímavém díle pro nejmenovaného soukromého milovníka uměleckých a historických knih. Konkrétně se jedná unikátní výtisk bible s ilustracemi Salvatora Daliho velkých rozměrů, která bude bude jako doplněk prostorného interiéru umístěna na nově vykovaném podstavci. Výroba podstavce v podobě stylizovaného stromu dala Františku Bečkovi opravdu zabrat, nejdříve vznikaly "čmáranice", nákresy, následně získávaly potřebné rozměry, aby vyhovovaly rozměrné a těžké historické knize. Potom začaly postupně vznikat jednotlivé díly, aby se spojily v unikátní podstavec, který doplňuje bibli, neb i sám obsahuje biblický příběh, do podstavce je zakomponován i had.   Na fotografiích můžeme vidět téměř dokončené dílo ještě u kovárny ve lhoteckém Betlému a potom také fotografie již z interiéru objednatele včetně zmíněné historické bible. Fotografie  byly pořízeny ještě v době tvoření a nemohly být zveřejněny dříve, než bylo dílo předáno.  Jedná se výkovky ze železa, které byly následně povrchově upraveny tak, že připomínají bronz. Bylo by špatně, kdyby se zadavatel práce dozvěděl o podobě svého objednaného artefaktu až třeba poslední, až po té, co by bylo dílo zveřejněno  na internetu. Františku Bečkovi dal totiž v přípravě díla "volnou ruku" s tím, že jej chce vidět až po jeho úplném dokončení.
 

Na posledních snímcích je potom hotové dílo již umístěno v bytě objednavatele.   (mm)


Další Bečkovo dílo je nyní již instalováno v jedné vinárně v Litomyšli.