Informace pro uchazeče o studium na českotřebovském gymnáziu

Přehled důležitých termínů:

10. 3. 2014 – Přijímací zkoušky nanečisto

15. 3. 2014 – Termín odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám

1. polovina dubna – Přípravný kurz pro uchazeče o studium

22. 4. nebo 23. 4. 2014 – První kolo přijímacích zkoušek dle výběru uchazeče

6. 5. 2014 – Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole

20. 5. 2014 – Případné druhé kolo přijímacích zkoušek

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto se uskuteční v pondělí 10. března 2014 od 8.15 v budově školy. Podmínkou účasti je písemná registrace (formulář přihlášky ke stažení na www.gymnct.cz) doručená na sekretariát školy nebo zaslaná jako příloha na mail ředitele školy (Josef.Mensik@gymnct.cz) a úhrada částky, která pro osmileté studium činí 100 Kč a pro čtyřleté 130 Kč. Částku lze uhradit v hotovosti v kanceláři školy, nebo připsáním na účet školy; jako variabilní symbol uveďte datum narození uchazeče ve tvaru DDMMRRRR.

Registrace i úhrada zkoušek nanečisto musí být provedeny nejpozději dne 10. února 2014.

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, účet 8471970237/0100

 

Termín odevzdání přihlášek na střední školy je stanoven do 15. března 2014

·         Pokud uchazeči nedá přihlášku základní škola, lze si ji od ledna 2014 stáhnout na našich webových stránkách www.gymnct.cz v odkazu Informace o studiu.

·         Na přihlášce základní škola potvrzuje uchazeči prospěch. Uchazeči o osmileté studium vpisují kód oboru vzdělání 79-41-K/81, uchazeči o čtyřleté studium vyplňují 79-41-K/41. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.  

·         Přihlášky se podávají přímo ředitelství střední školy.

·         Termín prvního kola přijímacích zkoušek je stanoven na 22. nebo 23. dubna 2014 dle výběru uchazeče.

·         Kritéria pro přijetí ke studiu jsou zveřejněna na webových stránkách gymnázia.

·         Zápisový lístek vydá uchazeči ze základní školy příslušná základní škola.

·         Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svoji vůli nastoupit ke studiu na naší škole odevzdáním zápisového lístku ředitelství školy do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  

 

Co nabízí Gymnázium Česká Třebová studentům 1. ročníků

·         všeobecné vzdělání umožňující pokračovat v dalším studiu např. na vysoké škole ve všech typech oborů;

·         širokou nabídku volitelných předmětů podle zaměření studenta;

·         širokou nabídku cizích jazyků (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský, latinský);

·         možnost vycestovat do zahraničí (partnerské školy v Norsku, Itálii, Německu, na Slovensku, exkurze do Velké Británie, Francie apod.);

·         individuální rozvoj v dalších školních a mimoškolních aktivitách (fotokroužek Spoušť, Školní sportovní klub, ekologický kroužek Freoni, historický kroužek, filmový klub, divadelní kroužek, pěvecký sbor);

·         účast v soutěžích a olympiádách, ve sportovních soutěžích (florbal, volejbal, fotbal, basketbal, atletika apod.), v méně běžných soutěžích (např. piškvorky);

·         účast v projektech a výzkumné činnosti ve spolupráci se soukromými firmami;

·         zapůjčení učebnic po dobu studia na nižším stupni gymnázia;

·         zapůjčení vybraných učebnic pro 1. ročník studentům přijatým do 1. ročníku čtyřletého studia.

 

Vedení gymnázia