20 let silvestrovských výstupů na Palici                                 
Na Silvestra 1993 si vyšli přiťuknout na vrchol Palice dva kamarádi, pánové Pavel Hřebíček a Jan Válek. Byli vybaveni půllitrovou lahví Fernetu a výlet se jim zalíbil natolik, že v příštích dvou letech vzali sebou na silvestrovský pochod své širší příbuzenstvo.Start pochodu byl v Dolech na rozcestí.Pochod končil u studánky pod Kalvárií, kde se opékaly vuřty.


Kapalné i pevné občerstvení si nesl každý sám, oheň obstarával pan Hřebíček.Tato tradice se držela až do roku 2000.

 
 
Od roku 1994 do roku 1998 se ke studánce z Kalvárie sestupovalo pomocí lana. V roce 1996 už zdolalo vrchol Palice 13 účastníků. O rok později, v roce 1997, už byli přibráni známí a známí známých, celkem 18 účastníků. Od roku 1998 získala celá akce oficiální charakter, byly rozeslány pozvánky a účast byla 34 lidí a tři psi.
 
 

V roce 1999 bylo 80 účastníků a z Palice se šlo ke studánce pod Kalvárií  lesní silničkou.

 
 
V roce 2000 bylo 90 účastníků a naposledy se končilo a opékalo u studánky. V roce 2001 se opékaly vuřty  na fotbalovém hřišti.
Od roku 2002 se do pořádání pochodu zapojily Sokol a Obecní úřad v Rybníku. Od této doby je vytýčena i trasa pro běžkaře. Občerstvení po pochodu je od této doby organizováno v restauraci Na hřišti. Účast se pohybuje v rozmezí 100 až 150 účastníků. Poslední dva ročníky výstupu 2012 a 2013 končí v restauraci Na hrázi v Srnově. Organizačním nestorem výstupů na Palici je pan Jan Válek, který také zapůjčil fotodokumentaci a výstřižky z novin k napsání tohoto příspěvku.S vděčností vzpomíná na již nežijícího dlouholetého hlavního organizátora pana  Hřebíčka .
 
 
 
Od roku 2002 se do organizačního týmu připojili manželé Hondlovi a pan Balcařík.
Pravidelnými účastníky výstupů jsou bývalí  starostové Rybníka, Ing Jiří Číž, Libor Zajíček i nynější starosta Jiří Hrdlička. Každoročně zde můžete potkat místostarostku Č.Třebové Ing.Žáčkovou a řadu regionálních VIP.


Již na počátku tradice těchto výstupů se zakotvila snaha nedělat  masovou akci ve stylu Českotřebovského Kohouta. Tím je zachován přátelský okruh účastníků a jistá intimita, která v sepětí se zimní přírodou  umocňuje prožitky končících Vánoc a předzvěst bujarého silvestrovského veselí.. Takže plakáty bývají vylepovány pouze v obci Rybník a Českotřebováci a ostatní  zájemci se musí trochu pídit v kolik hodin bude start a kde bude občerstvení. Cíl výstupu a datum jsou však vždy jisté a neměnné. A další velmi cennou devizou je jistota, že potkáte fajn lidi-přátele přírody a turistiky, sportovce a že si na vrcholu Palice připijete a potřesete rukou s příjemnými lidmi naladěnými na  vlně přátelského člověčenství.
 
V.Polák