Seminář pro pamětníky staré České Třebové                       


Semináře pro pamětníky jsou určeny pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Lektor semináře promítá  a komentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality.

Pamětníci si  na semináři vzpomínají na dobu, ke které je seminář vztažen, nejzajímavější jsou především  lokality , které se podstatně změnily a promítané domy a stavby již dnes neexistují, často desítky let.  Přesto měly svou historii, obývali je  mnohdy i velmi známé osoby. Historii zaniklých míst našeho města  nemáme zapomínat, k tomu je seminář určen. Při prezentaci starých fotografií  se můžeme od přítomných pamětníků dozvědět mnoho třeba neznámých a cenných informací.

Příští setkání se uskuteční v úterý 28. ledna 2014 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.

Tématem bude Tkalcovská ulice a její okolí.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce:  do 60 minut.

Lektor: Martin Šebela

Fotografie z prosincového semináře, který se konal za velmi pěkné účasti veřejnosti dne 17. prosince a byl zaměřen na historii starého Trávníka  (fotografie Mgr. Jitka Peková):

 
Další semináře v městském muzeu  v lednu

Seminář pro začínající rodopisce

Seminář určený zájemcům o poznání rodinných kořenů probíhá vždy 1. úterý v měsíci.

Příští setkání se uskutečnilo  7. ledna 2014 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea za účasti  vojenského historika  Eduarda Stehlíka

 

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Seminář je určen dětem od 5 do 10 let. Děti se zábavnou a pohádkovou formou (v podobě her, kreslení, modelování) dozvědí něco z historie našeho města. Seminář bude probíhat vždy 2. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v nové studovně muzea (Klácelova 11) od 16 hodin.  Příští setkání se uskuteční v úterý  14. ledna 2014.

Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Doba trvání jedné lekce: do 60 minut.

 

Další vernisáž v městském muzeu                                          

Patchwork


Historie a současnost jeho výroby v České Třebové.

Výstava připomene rovněž historii textilní výroby ve městě. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 17 hodin v nové výstavní budově muzea. Součástí doprovodného programu k této výstavě bude dílna Patchwork snadno a rychle, která se uskuteční v sobotu 25. ledna od 15 hodin tamtéž. Pod vedením specializovaných lektorek si zde zájemci osvojí jednu z patchworkových technik a vyrobí drobný předmět (pouzdro na mobil). Vstupné 20 Kč. Výstava bude přístupná do 30.3.2014.