Rybník má nový Společenský dům                                        
Postavit Společenský dům v Rybníku bylo snem občanů této obce již několik desetiletí a mluvilo se o tom již v době, kdy byl Rybník součástí České Třebové a pracoval zde jen tehdejší "občanský výbor č. 17".   Po osamostatnění obce v devadesátých letech měla obec Rybník sice možná více prostředků než dnes, bylo ovšem třeba uspokojovat především základní  potřeby obce, budovat nové sítě (kanalizace, plynofikace, odstraňovat škody po povodni. Vybudoval se tak např. nový most   přes Třebovku v prostoru restaurace U Synka, upravily další lávky a komunikace. Obec připravila investiční záměr přebudovat bývalou rychtu čp. 1 v centru obce na nové společenské středisko, kde by byl jak společenský sál, tak i tělocvična. Záměr však překračoval možnosti obce, po roce 2001 se změnilo rozpočtové určení daní a to poněkud zmenšilo rozpočet obce. Vyhlédnutý objekt rychty stále chátral (Obec zde měla své zázemí technických služeb).  Nakonec nezbylo, než jej zbourat. Stalo se to definitivně na jaře roku 2013.

Ještě předtím v roce 2012 však v centru obce vyrostla nová modulární stavba prodejny  obchodního družstva Konzum, která byla postavena jednak rychle a jednak poměrně levně a přitom splňuje požadavky na prodejnu kladené. Lze ji přitom podle potřeby třeba i rozšiřovat.  Právě to bylo popudem k tomu, aby se v Rybníku postavil společenský sál s potřebným zázemím podobnou technologií.  Dodavatelem modulárních staveb tohoto typu je firma KOMA Vizovice.  Obec Rybník připravila již v roce 2012 výběrové řízení na projektanta. projekt na stavby byl podle požadavků obce dokončen v I. Q. 29013 a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.  V září 2013 byly připraveny základy a sítě, vlastní montáž proběhla v říjnu loňského roku a 30. 10. dokončena. Kolaudace se konala 14. listopadu, dům získal "kulaté" číslo popisné 300.  Dne 29. listopadu se již konalo slavnostní otevření nově vybaveného Společenského domu v Rybníku.  Stavební náklady činily 10 mil. Kč bez vnitřního vybavení.

Od 1. prosince již slouží Společenský dům v Rybníku veřejnosti.  Hned 30/11 se zde konaly za účasti aspoň 400 občanů první Adventní trhy, v prosinci  tradiční Beseda s důchodci a 24.1. zde bude poprvé v Rybníku Obecní ples. Dalším plesem bude 22. února Ples myslivecký a v březnu zde bude ples  pořádaný Restaurací nad Hrází Srnov. Budou se zde konat i další společenské akce obce, např. Vítání nových občánků.

Společenský dům je v majetku obce, obsahuje velký sál s jevištěm s kapacitou 140 lidí při stolovém uspořádání, šatnu, moderně řešené sociální zařízení, navíc klubovnu pro 30 osob, kuchyňku se skladem a prodejním místem s výdejním oknem do klubovny. Z klubovny bude při letním provozu přímý přístup na vybudovanou terasu  Objekt je zařízen na elektrovytápění, celou budovu není třeba temperovat, pouze sociální zřízení, což přispívá k minimalizaci nákladů na provoz.  Zajímavostí nového společenského domu v Rybníku je skutečnost, že se rozhodně zdá větší zevnitř než z venkovního pohledu, tak velké prostory jako zde jsou by při pohledu u ulice nikdo nehádal. To je nakonec zřejmé i fotografií: 

Možnost pronájmu tohoto nového objektu  může být jistě velmi lákavá i pro českotřebovské podniky, společenské organizace, informace o těchto možnostech rádi podají na Obecním úřadě.  (mm)

Fotogalerie zachycuje zbourání staré rychty čp. 1 a postup při budování nového Společenského domu, dokončené prostory i slavnostní zahájení provozu. (Fotografie z archivu Obce Rybník)