Českotřebovský deník 224/2014 (5.10)                                  
Bendl v Neratově 

V sobotu 4.10. účinkoval Bendl na dalším koncertě v nově započaté sezóně 2014/2015. V odpoledních hodinách se v kostele Nanebevzení panny Marie v Neratově v Orlických horách provedl společně s dalšími sbory a Litomyšlským symfonickým orchestrem Stabat Mater Antonína Dvořáka. Koncertem byla završena úspěšná spolupráce na sérii provedení této skladby v první polovině 2014 s litomyšlským symfonickým orchestrem pod vedením Davida Lukáše a litomyšlským Vlastimilem a královéhradeckým Smetanou. Sólové party v Neratově zpívali Marie Matějková (soprán), Jana Ehrenbergerová (alt), David Růžička (tenor) a Miroslav Urbánek (bas).
Nově zrekonstruovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově je místem nanejvýše hodným provedení této skladby, neboť byl během 2. světové války téměř zničen a v 90. letech byl pak rekonstruován. Jeho současná podoba doplněná o moderní prvky jako je prosklená střecha a masivní dřevěné trámy připomíná jeho symbolickou historii a znovuobnovení po roce 1989. Ze všech 5 dosavadních provedení v roce 2014 měl tento koncert nejvyšší účast, koncert si přišlo poslechnout odhadem 300 lidí. Takto vysoká účast je jistě dána zajímavou historií kostela, díky níž se stal oblíbeným poutním místem pro věřící a výletním místem pro turisty, nicméně k takto hojné účasti mohla přispět i zajímavá akce na poloviční vstupné v případě koupi 2 vstupenek.
Koncert v Neratově ale nebyl prvním koncertem Bendlu v sezóně 2014/2015. Tím bylo vystoupení na Městských slavnostech ve Vysokém Mýtě, jak jinak než při provedení Stabat Mater se stejnými sbory a orchestrem.  Zvláštností tohoto provedení byly prostory amfiteátru vysokomýtského M-klubu, ve kterých se koncert konal. To mělo své výhody a nevýhody. Příjemně teplý pozdně letní večer odlehčil atmosféru, která v kostelech bývá spíše závažná a čistě duchovní. Sbory zpívali doslova z pod tobogánu plaveckého bazénu v hledišti amfiteátru, dirigent David Lukáš dirigoval z pod jeviště a obecenstvo sedělo v menší části amfiteátru na jevišti nebo na lavičkách těsně vedle jeviště nebo v kiosku popíjejíc kávu či pivo. Toto by jistě v kostele možné nebylo. Pro někoho to bylo příjemné osvěžení, jinému se konzumace při koncertě duchovní hudby příliš podobá filmové projekci v kině. Navíc hluk z nedaleké silnice 1. třídy byl jistě významným rušivým prvkem a křik z dětského hřiště mohl být organizátory také předvídán a organizačně lépe zvládnutý. Nicméně i tak bylo venkovní provedení Stabat Mater zajímavým posluchačským zážitkem, navíc v rámci městských slavností se vstupem zdarma. Přesto však by ho příště řada účinkujících provedla raději v prostorách kostela.                                    PS
 
 

Reklamy na zimním stadionu

Dostal jsem tento anonymní mail: Proč nemají HC Kohouti rádi mládežnický hokej ? Proč musí být reklama  sponzora mládeže pří zápasech Kohoutů schovaná za plentou - sponzor nepřispívá na Kohouzty? Díky za případné zaobírání se otázkami či případné zveřejnění v ČT ZPRAVODAJI. "Podepsán" Návštěvník  Zimního Stadionu - Příznivec hokeje mládeže

Vážený pane! Z Vašich nepodepsaných otázek bohužel vyplývá neznalost poměrů v českotřebovském hokeji a na zimním stadionu. Zimní stadion  pronajalo město společnosti Eko Bi, která uzavřela výhradní smlouvu o reklamě s předsedou  HC Kohouti Česká Třebová.  Tato smlouva neumožňuje, aby si další subjekty realizovaly bez svolení pronajímatele, tedy Eko Bi, s.r.o. vlastní reklamní banery, musí také odpovídat po bezpečnostní stránce a musí být v souladu s uzavřenou smlouvou.  To neznamená, že další reklamy zajištěné např.  prostřednictvím  TJ Lokomotiva (hokejový oddíl zaštiťující mládežnická družstva nemá právní subjektivitu) není možné na zimním stadionu umístit.  Musí se tak stát ovšem jedině po dohodě s oběma subjekty uzavřené smlouvy, tedy Eko Bi a s Kohouty. V případě reklam, o kterých mluvíte se tak podle mnou zjištěných informací nestalo, reklamy byly umístěné na stadionu bez jakéhokoliv svolení. Bylo by dobré, abyste si uvědomil, že HC Kohouti Česká Třebová nedostává od města na svoji  činnost ani 1 korunu, veškeré své náklady musí financovat pouze ze sponzorských příspěvků a z reklam, zatímco mládežnický hokej dostává  z městského rozpočtu 400 tisíc Kč na pronájem ledové plochy   a navíc další prostředky ve výši desítek tisíc korun  získává na trenéry mládežnických družstev a jejich asistenty a na mládež podle počtu registrovaných mladých sportovců.  Pokud si  hokejový oddíl (opět prostřednictvím TJ Lokomotiva)  zajistí další sponzory, bude to jistě  další příspěvek ke zkvalitnění práce tohoto oddílu. Pokud tito sponzoři požadují umístění reklamy na zimním stadionu, musí ovšem vycházet z toho, že existuje  již zmíněná smlouva o reklamě. Pak by zřejmě mohly být tyto reklamy umístěny na zimním stadionu pouze při zápasech mladých hokejistů. Pokud by měl sponzor zájem o reklamu i na zápasech dospělých, logicky by to nemohlo být bez finanční kompenzace. Jistě byste na to přistoupil, kdybyste byl náhodou zase "Příznivec hokeje dospělých". Z vašich dotazů ale spíše vyplývá, že fanouškem HC Kohouti nejste. 

Chtěl bych Vás ujistit, že stávající situace je nejčistším řešením. Mládežnický hokej obdařený dotacemi  je v samostatném oddílu TJ Lokomotiva a nikdo nemůže Kohouty podezírat, že využívají pro sebe prostředky určené mládeži. Kohouti svým osamostatněním získali právní subjektivitu a tedy možnost sjednávat smlouvy o sponzoringu a reklamě, kterou dříve jako hokejový oddíl TJ Lokomotiva neměli.  Bylo tomu tak již po celou loňskou sezónu. Naopak, Kohouti např. vzorně zajišťovali (zdarma) webovou propagaci také pro mládežnický hokej. Situace v českotřebovském hokeji je výbušná zbytečně.  Existuje tu snaha podpořit mládež a současně umožnit také hokej dospělých na slušné úrovni krajské ligy a také dobře využít možnosti zimního stadionu uspořádáním  městské hokejové ligy CHL, kterou letos po velké letní diskuzi zajišťuje přímo Eko Bi. Je přece právě v jejím zájmu, aby se zde co nejvíce hrálo a ledová plochy byla co nejlépe využita.  Hokej je drahý sport a tahanice o finanční prostředky (Váš příspěvek je vlastně také o penězích) jsou tedy zdá se logické. Myslím však, že mládežnický hokej i krasobruslení jsou dotovány  dostatečně a naopak systém selhává pro zajištění hokeje dospělých. Nastavený systém totiž umožňuje financovat maximálně A mužstvo hrající na slušné krajské  (vlastně oblastní) úrovni - hrají zde mužstva také sídlící za jeho hranicemi, ale naprosto selhává při potřebě financovat "rezervu" tedy B mužstvo.  Letos nebude hrát za Kohouty, není to ufinancovatelné. I na soutěž typu okresního přeboru je zapotřebí zajistit 100 000 Kč a vybrat tuto částku mezi samotnými hráči je nemožné. Sponzoři mají zájem především o financování vyšší soutěže. Přitom existence B mužstva opět pomůže dále zlepšit ekonomiku zimního stadionu. Bylo by tedy dobře, kdyby se podařilo  vymyslet a uvést do praxe rozumný grantový systém, který by umožnil např. úhradu ledu na domácí mistrovské zápasy dospělých. Peníze z příspěvku by do oddílu vlastně ani nešly, směřovaly by do financování zimáku (Eko Bi). Zabránilo by se jejich zneužití pro jiné účely. Hokejovému klubu by pak vznikla rezerva, umožňující financovat B družstvo. Možná by mohla být dotace na tento účel právě tím podmíněna.  Pak by odpadly "otazníky", které existují kolem startu B týmu do sezóny: za který klub budou vlastně hrát a jak seženou na soutěž peníze...). Budou volby. Potom vznikne nové zastupitelstvo a nová rada města. Mohla by přinést i jiná  pravidla pro financování sportu...   Milan Mikolecký