Českotřebovský deník 239/2014 (10.10.)                              
 
Seminář pro pamětníky úspěšný i po prázdninách.

Poprvé po prázdninách se sešlu pamětníci staré České Třebové až poslední den v měsíci září a to opět v počtu cca šesti desítek posluchačů a také besedujících. lektor Martin Šebela se věnoval především Podbranské ulici a jejímu okolí v proměnách času.
MUDr. Radim Uzel opět v Ústí nad Orlicí

Dne 1. 10. 2014 se v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala VI. Odborná konference pod názvem „Prevence rizikového chování v oblasti sexuality“ za účasti čestného hosta MUDr. Radima Uzla, CSc., který právě v naší nemocnici odstartoval svoji profesní kariéru.
Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí.
Účastníky zaujal svou přednáškou „Změny prevence sexuálního rizika za posledních čtyřicet let“ MUDr. Radim Uzel, CSc. Svými vystoupeními zaujali i další přednášející lékaři, a to MUDr. Dionýz Zakál, primář gynekologicko-porodnického oddělení a MUDr. Jiří Pilař, oba zástupci Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Žáci 3. ročníků oborů zdravotnický asistent a sociální činnost vystoupili pod vedením odborných učitelek s prezentací programu hrou proti AIDS a peer programu Prevence HIV/AIDS.
S rizikovým sexuálním chováním v kyberprostoru, s problematikou týraných a sexuálně zneužívaných dětí a s projevy sexuálního chování klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb postupně seznámili účastníky por. Bc. Lenka Vilímková, por. Bc. Martin Drdla, PhDr. Hana Mervartová a Petra Řeháková.
Celá akce měla u přítomných velký úspěch a předpokládá se její pokračování v příštím roce opět za přítomnosti MUDr. Radima Uzla, CSc. Ten s velkým zájmem pozorně poslouchal nejen své přednášející kolegy, ale rovněž navštívil Střední zdravotnickou školu a prohlédl si moderně vybavené učebny ošetřovatelství a pečovatelství.
                                                                                                                                   Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy

Abilympiáda SZŠ


Dne 2. října 2014 uspořádali studenti SZŠ oboru sociální činnost pro klienty sociálních zařízení města i blízkého regionu Abilympiádu SZŠ, která se konala jako doprovodná akce Veletrhu sociálních služeb. Abilympiáda je soutěž pracovních schopností a dovedností, která je primárně určena pro osoby se zdravotním postižením. Pro účastníky byla připravena sedmička soutěžních úkolů, mezi kterými byly např. obvázání lokte, výroba kalhotek pro Krtečka, házení papírovou vlaštovkou do dálky. Nejúspěšnějším zařízením byla Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, jejíž žáci si odnesli 11 medailí, z toho 5 zlatých. Bez cenných kovů neodešli ani klienti stacionářů v Ústí nad Orlicí a České Třebové, ale i Bereniky z Vysokého Mýta. Vedle soutěží byla pro účastníky připravena i ukázka první pomoci, během které si mohli vyzkoušet nepřímou masáž srdce a umělé dýchání na resuscitačních loutkách. Studenti SZŠ byli rádi, že mohli zpříjemnit odpoledne více než třem desítkám klientů sociálních zařízení, do kterých chodí na praxi, a zároveň jim představit školu, ve které studují.                                                                              Mgr. Eva Medunová

 

 
Hasiči dostanou od kraje termokameru

Pardubice (9. 10. 2013) – V situacích, kdy práci hasičů ztěžuje oheň, kouř a tma, jim brzy pomůže dar od Pardubického kraje v podobě termokamery. „Usnadní členům Hasičského záchranného sboru zejména vyhledávání a záchranu osob z hořících objektů,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický, který je předsedou Bezpečnostní rady kraje. Darovací smlouvu na kameru za 240 tisíc korun musí ještě schválit zastupitelé kraje.
Kraj tak pokračuje v dlouhodobé podpoře zlepšování vybavení státních složek integrovaného záchranného systému. „Policii jsme letos například zakoupili inteligentní radar do automobilu za více než 800 tisíc korun. Policisté by s ním měli vyrazit do terénu ještě v průběhu října. Chceme, aby byl využíván především na silnici I/35,“ sdělil hejtman Netolický.
Na konci září zase kraj předal nové vybavení Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje. Jednalo se o speciální transportní prostředky pro infekční pacienty a další ochranné pomůcky. „Nedávné podezření na výskyt eboly na kolejích pardubické univerzity nás utvrdilo v rozhodnutí pořídit nové biovaky. Je to hrozba, která je dnes více než aktuální už i v evropských zemích,“ vysvětloval tehdy hejtman Martin Netolický důvod nové investice za 300 tisíc korun z prostředků kraje. S blížící se zimou počítá hejtmanství ještě do konce letošního roku s nákupem dalšího potřebného vybavení pro Horskou službu České republiky, která v kraji zajišťuje bezpečnost a pomoc na horách a v lyžařských areálech.
 
Hřebečský tunel se 15. října uzavře

Pardubice (9. 10. 2014) – Úplná uzavírka čeká příští středu hřebečský tunel na silnici číslo I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Důvodem jsou práce v tunelu – mytí tunelové trouby a odvodňovacích prvků tunelu. Neprůjezdný bude mezi 6.30 a 19.00 hodin.
Termín uzavírky v pracovní den byl vybrán kvůli současně prováděné odstávce elektrické energie a z toho vyplývající absence povinného záložního napájení, bez něhož je silniční provoz v tunelu nepřípustný.
 Obousměrná objízdná trasa povede po silnici číslo III/368 (původní silnice I/35). Délka objízdné trasy je přibližně 3,5 kilometru, délka uzavírky asi dva kilometry.