Českotřebovský deník 244/2014 (16.10)                                

CESTA ODPADŮ 14. - 18.10. 2014

Vernisáž výstavy  se konala 14.10. 2014 v 16.00 za účasti radního Pardubického kraje  Václava. Kroutila. Následovala beseda "Cesta odpadů v České Třebové" 14.10.2014 od 16,30 s panem J. Halbrštátem ze společnosti Eko Bi, s.r.o. 
Výstavu uspořádala ZO ČSOP Podorlicko ve spolupráci s Městem Česká Třebová.
Je otevřena od 15. do 18. 10. 2014 denně od 9.00 do 16.00. V rámci akce se plánuje exkurze pro veřejnost na skládku TKO Třebovice a do sběrného dvora Eko Bi s.r.o. 22.10. 2014 od 13.30, přihlášky do 19.10.
 
Výstava „Brána recyklace“ vznikla v roce 2009 jako přehlídka zajímavých uměleckých děl z odpadového materiálu. Postupem času se však její obsah změnil a nyní jsou zde i recyklované výrobky, se kterými se běžně setkáváme. Na výstavě tak můžete shlédnout předměty běžné denní potřeby, u kterých většina z nás mnohdy ani netuší, že již prodělávají několikátý recyklační cyklus. Uvidíte, co vše se dá vyrobit ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu. Cílem výstavy je poukázat na význam třídění a recyklace. Na výstavě se také můžete, na přehledných informačních panelech, dozvědět více o správném nakládání s odpady.  Příchozím, zde představili svoje práce na téma "Cesty odpadů" žáci českotřebovského gymnázia. Tyto práce vznikly v rámci soutěže vyhlášené krajským koordinátorem EVVO ekocentrem Paleta a je nutné podotknout, že českotřebovští  studenti v této soutěži uspěli na výbornou. Součástí programu je též výstava „Brána recyklace“, kterou Městu Česká Třebová zapůjčila společnost EKO KOM, a. s.. Tato výstava vznikla v roce 2009 a jejím cílem je poukázat na význam třídění a recyklace odpadů. V dalších týdnech bude výstava  v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce,  k vidění v obcích Přívrat a Semanín. Závěr vernisáže patřil besedě s odpadovým expertem panem Josefem Halbrštátem ze společnosti Eko Bi s.r.o., který se zájemci pohovořil na téma využití recyklovatelných odpadů v našem městě.  Vernisáže se zúčastnil i radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství
a venkov Ing. Václav Kroutil, pan Jiří Bureš z Ekocentra Paleta v Pardubicích a Ing. Jaromíra Žáčková místostarostka České Třebové.
Výstavu „Cesta odpadů“ můžete v ekocentru Podorlicko navštívit až do sobotního odpoledne. Zároveň se zde můžete přihlásit i na doprovodný program, kterým je exkurze do sběrného dvora na Semanínské ulici a skládku odpadů v Třebovici. Tato akce se koná dne 22.10.2014. Odjezd autobusem bude od ekocentra Podorlicko ve 13,30. Přihlášky se přijímají do 19.10.2014
v průběhu výstavy v ekocentru Podorlicko nebo na telefonním čísle 702 292 352 nebo e-mailem na adrese.  freoni@atlas.cz

 
ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ INFORMUJE …

Hudební vystoupení v listopadu
Sobota 01.11.2014 – 20 let KAJETÁNKU, Velký sál KC Česká Třebová, 19.00 hod.
Středa 05.11.2014 – 3. hudební besídka, Malá scéna Česká Třebová, 18.00 hod.
Úterý  18.11.2014 – 4. hudební besídka, Malá scéna Česká Třebová, 18.00 hod.
 
VÝZVA ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ
Žádáme bývalé žáky školního smyčcového orchestru, kteří nebyli dosud osloveni, aby kontaktovali p. uč. Jitku Novákovou na tel. č. 737 922 280 (týká se oslav 70. let od založení ZUŠ).
Nakoukněte do „umprumky“. Poprvé v pátek a sobotu

Ústí n. O. – Zdejší Střední škola uměleckoprůmyslová, jediná státem zřizovaná střední škola svého typu v Pardubickém kraje, otvírá opět dveře svým potenciálním studentům a jejich rodičům. První dva dny otevřených dveří jsou naplánovány na tento pátek (od 13 do 17 hodiny) a sobotu (od 8 do 13 hodin). Víkendový čas se už loni osvědčil, a tak jej mohou zájemci využít i letos – odbornými učebnami v hlavním areálu rekonstruované budovy v Zahradní ulici i ateliéry na „Špindlu“ je provedou žáci a pedagogové školy. K dispozici též budou materiály s potřebnými informacemi.
Kdo by 17. ani 18. října neměl čas, nemusí zoufat. S ohledem na zvýšený zájem je letos dnů otevřených dveří hned pět, třetí z nich vychází na čtvrtek 20. listopadu (od 8 do 17 hodin), předposlední v adventním čase (12. prosince od 8 do 17 hodin) a závěrečný pak čtvrtý únorový den roku 2015.
Pozvánka na debatu do Prahy 

Máme možnost svým chováním ovlivňovat životy lidí v rozvojových zemích? Jakou moc máme jako spotřebitelé a občani? Pomůže opravdu někomu na globálním Jihu to, že omezíme konzumaci masa nebo plýtvání jídlem? Přijďte debatovat o tom, zda máme kromě finanční podpory rozvojových projektů i jiné možnosti, jak světu pomáhat nebo alespoň neškodit.
Hosté:
- Jan Mrkvička, ředitel Rozvojové a humanitární sekce, Člověk v tísni
- Petr Lebeda, Glopolis
- Martin Mařík, ekonom, redaktor tabletového týdeníku Dotyk
- Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha
Čtvrtek 16.10., 19:00  Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha
 
Pardubický kraj zachraňuje drobné památky

Pardubice (15. 10. 2014) – Stovky křížků, božích muk, kapliček a dalších památek, které nejsou vedeny v ústředním seznamu kulturních památek, chátrají a často je ohrožena i jejich samotná existence. Pardubický kraj proto od roku 2011 podporuje vlastníky či nadšence usilující o jejich záchranu. Letos přispěl na sedmnáct takových projektů. Jedním z nich je i pseudogotický litinový kříž ve Výprachticích.„Litinový krucifix na kamenném podstavci zarůstal mechem, lišejníky a byl znehodnocen rzí. Samozřejmě, že taková památka nemá obdobný význam jako třeba gotický chrám, ale pro místní obyvatele, pro paměť regionu i spirituální stránku života místních lidí je velmi důležitá. Tyto památky jsou ovšem často přehlíženy a v havarijním stavu,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, která má ve své gesci i kulturu a památkovou péči.
Pardubický kraj ve svém grantovém programu pamatuje i na nezapsané památky. Na křížek do Výprachtic přispěl částkou padesát tisíc korun. Bez tohoto příspěvku by nebylo možné památku restaurovat. „Kříž s podživotní postavou Krista a reliéfem Panny Marie představuje zajímavé propojení továrně užité výroby s kamenickou prací. Na kamenném podstavci jsou pak reliéfy sv. Antonína Paduánského a nástrojů Kristova umučení. Výprachtice po obnově získaly novou tvář, přesněji tzv. Malá strana obce, což je pro veřejný prostor velmi důležité,“ upozorňuje Jana Pernicová.Restaurátor Hynek Bláha  musel odstranit krusty, mechy a korozi. Slepil rozlomené části fragmentů kamene a celkově jej konzervoval. Postavu Krista antikorozně ošetřil a pozlatil. Když ošetřil litinový kříž, tak zvýraznil písmena nápisu. „Podobná mravenčí práce provází obnovu každého křížku či božího muka. Je proto velmi těžké věnovat pozornost všem nezapsaným památkám, ale jsem velmi ráda, že můžeme aspoň drobným dílem přispět k záchraně těchto objektů a zároveň motivovat občany, aby jim věnovali pozornost,“ říká Jana Pernicová.
V letošním roce Pardubický kraj přispěl na nezapsané památky částkou necelých šest set tisíc korun. Systematicky je začal podporovat od roku 2011, přičemž částkou necelých dvou milionů podpořil 54 objektů.
Na kraji jednala tripartita, hostem byl i Josef Středula

Pardubice (14. 10. 2014) – Zejména o situaci ve školství, o dopadech sankcí v obchodech s Ruskem a o aktuálním stavu nemocnic jednali zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a Pardubického kraje na krajské tripartitě. Hostem byl tentokrát i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, jednání řídil hejtman Martin Netolický.
„Demografická situace, která dolehla na střední školy velkým úbytkem žáků, naštěstí probudila i některé firmy v regionu. Ty se zapojily do pracovních skupin kolem nejohroženějších škol a snaží se pomáhat, stejně jako některá města,“ informovala náměstkyně Jana Pernicová členy tripartity. Přesto by kraj i další partneři uvítali systémové řešení na úrovni státu, které by umožnilo hlubší spolupráci výrobní sféry s odborným školami prostřednictvím změny zákona.
V letošním roce kraj do škol investoval 50 milionů z rozpočtu kraje a dalších 250 milionů spolufinancuje společně s prostředky z Evropské unie. „Snažíme se hospodařit uvážlivě, ale na spolufinancování evropských projektů jsme si museli vzít úvěr, abychom získali hotové peníze, které se nám v dalších letech při proplácení dotací z velké části vrátí,“ upozornil hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj se při otvírání nových oborů radí se zaměstnavateli, kteří chtějí udržet specializované pracovníky v regionu. Osvědčily se také zejména takzvané Technohrátky, ve kterých si děti ze základních škol prakticky vyzkouší, co obnáší různá řemesla. Přítomní zástupci škol navrhli posunout věkovou hranici pro návštěvu Technohrátek i k nižším ročníkům.
Ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR Petr Klimpl přinesl na jednání analýzu dopadů sankcí vůči Rusku na zaměstnanost v Pardubickém kraji. Podle třiceti oslovených významných zaměstnavatelů v kraji není jejich výroba směrována výhradně na ruský trh a proto se v zaměstnanosti sankce nijak výrazně neodrazí. Problémy hlásí pouze SVITAP J.H.J. a podle Úřadu práce lze předpokládat i dopad sankcí na prvovýrobce potravin.
Účastníci obdrželi také přehled o tom, jak se nemocnice akutní péče vyrovnávají s dědictvím pohledávek po splatnosti. Ty se výrazně zmenšily a po definitivním navýšení základního jmění nemocnic v příštím roce by se tento problém měl stát minulostí. Hovořilo se také o možnostech navýšení platů ve zdravotnictví, nerovnoměrnosti odměňování v různých částech kraje a také o řešení přesčasové práce lékařů. Josef Středula požádal kraj o možnost projednávat  některá zásadní rozhodnutí v tripartitě ještě před jejich definitivním schválením. Hejtman ho ujistil, že vedení Pardubického kraje je otevřené všem námětům a připomínkám ze strany účastníků tripartity, ale zatím žádné nezaznamenalo.