• Koalice pro Českou Třebovou uspořádala v Malé scéně ve čtvrtek 2. října podvečer besedu s ministrem kultury Danielem Hermanem na téma "Umíme se vyrovnat s vlastní historií. " Ministr kultury navštívil Českou Třebovou v rámci poměrně náročného celodenního putování po východních Čechách. Příjezd až těsně na 17 hodinu mu bohužel neumožnil  navštívit českotřebovské památky a zejména rotundu sv. Kateřiny, na jejíž prohlídku se těšil.  "Snad až příště, řekl při předávání dárku, publikace Kulturní památky východních Čech, který vydalo nakladatelství flétna.   Publikace je zajímavá tím, že na její titulní straně je právě celostránková fotografie nejstarší kulturní památky východních Čech - rotundy sv. Kateřiny v České Třebové.  Nakladatelství flétna zde prezentovalo i další knihu rozhovorů  ministra kultury Daniela Hermana, kterou její autor zájemcům podepisoval. Besedu uvedl předseda MO KDU-ČSL Ing. Jiří Vencl, Ph.D., přivítal ministra v České Třebové. Moderátorkou besedy byla Mgr. Magdaléna Peterková. Beseda se konala v rámci předvolební kampaně ke komunálním volbám 2014. Koalici pro Českou Třebovou přijel podpořit také senátor Petr Šilar.
  • Beseda přítomné zájemce o historii  zaujala, pokládali četné dotazy, na které Daniel Herman trpělivě a srozumitelně odpovídal.  Beseda pak pokračovala společně také u večeře v restauraci Esperanto. Daniel Herman se zde také měl čest setkat se svým bývalým spolužákem Mgr. Milošem Kolovratníkem. Seznámil se také s problémy, které máme v České Třebové a okolí s údržbou památek. Konkrétně se jednalo i o možnosti poskytnutí dotace na opravu zdejšího kostela sv. Jakuba, který je významnou kulturní památkou  je využívám nejen k liturgickým, ale i dalším kulturním účelům a proto se zde počítá např. i s instalací podlahového vytápění. Návštěva ministra tak umožnila, aby se ministr seznámil s potřeba  na financování oprav kulturních památek přímo v našem městě.
  •