Studenti gymnázia podpořili potravinovou sbírku              

V sobotu 22. listopadu se konal 2. ročník Národní potravinové sbírky. Sbírku organizovala platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Akce se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Smyslem sbírky bylo nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale také upozornit veřejnost na to, že v České republice je 15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Darované potraviny jsou určeny např. matkám s dětmi, klientům azylových domů a mentálně či tělesně postiženým lidem.

V rámci Národní potravinové sbírky se letos vybralo celkem 173 tun potravin, téměř třikrát více než v loňském roce. Jsme rádi, že k úspěšnému průběhu sbírky přispěli v hypermarketu Tesco Česká Třebová i dobrovolníci z řad studentů gymnázia. Naše poděkování patří Ladislavu Cermanovi, Barboře Janáčkové, Matěji Mrštnému, Lukáši Pokornému, Lucii Svítilové, Kristýně Vejdové, Elišce Vomáčkové a Markétě Záluské. Děkujeme jim za ochotu věnovat svůj volný čas veřejně prospěšným aktivitám.

Dana Řehořová