Květná a doprava byly hlavními tématy setkání radních s předsedou Poslanecké sněmovny

Jan Hamáček také navštívil Českou Třebovou, setkal se s žáky nejvyššího ročníku českotřebovského gymnázia a starosty z regionu
Dějištěm akce byla učebna Kreslírna v nejvyšším patře budovy našeho gymnázia. Po úvodu ředitele školy Mgr. Josefa Menšíka a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, který Janu Hamáčkovi představil českotřebovské gymnázium jako svou středoškolskou "alma mater", na jejímž osudu mu hodně záleží, převzal slovo předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček. Tématem přednášky pro studenty nejvyšších ročníků českotřebovského gymnázia byla především zahraniční politika. Téma shrnul  asi ve dvacetiminutovém celku, aby pak následně dal prostor dotazům studentů. Studenti nebyli v dotazech  svými učiteli nijak omezováni, a to ani vlastní tématikou přednášky. Poměrně dobře se drželi tématu, které bylo zajímavě a srozumitelně podáno. Myslím také, že byli s odpověďmi poměrně spokojeni.  Problémů ve světě je hodně  a je dobře, že to vnímají i nastávající maturanti před svým vkročením do dalšího víceméně již samostatného života. Myslím, že bylo logické i to, že se třetího nejvyššího představitele České republiky ptali i na možnost opětného zavedení povinné základní vojenské služby. Zajímala je však i hrozba šíření islámu do Evropy, dění na Ukrajině, otázka vlastní dostatečnosti zásob ropy v USA. Hovořilo se o bezpečnostní situaci v dnešní Evropě, která je na dobré úrovní včetně výborných vztahů s našimi sousedy i když  existují hrozby z konfliktů na východě, o potřebě zlepšit úroveň české armády aspoň do stavu, aby se dále nezhoršovala. Beseda trvala asi hodinu, potom následoval přesun hostů do hotelu Bravo, kde  se po pracovním obědě setkali členové delegace se starostou České Třebové Jaroslavem Zedníkem a starosty okolních obcí. Do České Třebové přijel také senátor Mgr. Radko Martínek. Cílem další cesty pak byla obec Květná u Poličky.  Návštěva  Jana Hamáčka byla  intenzivně mediálně sledovaná, problematika skladování munice v ČR je otevřený problém, který je třeba řešit bez zastírání. 
(Fotografie Luboš Kozel a Milan Mikolecký)
 

Po jednání v hotelu Bravo byl čas na televizní rozhovor


K návštěvě Jana Hamáčka v Pardubickém kraji byla vydána i tisková zpráva Pardubického kraje:

Předseda sněmovny navštívil Květnou a debatoval se studenty a starosty obcí

Pardubice (17. 12. 2014) –  V rámci své návštěvy Pardubického kraje zavítal  předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček v doprovodu hejtmana Martina Netolického do České Třebové. Na zdejším gymnáziu diskutoval se studenty o tématech, která hýbou současným světovým děním. Po pracovním obědě se starosty obcí zakončil návštěvu kraje v muničním skladu v Květné, kde se zajímal o jeho současný stav a připravenost na možný přesun munice.

„Oceňuji přístup pana předsedy, který se zajímal o detaily přesunu munice do Květné. Transport a zabezpečení celé cesty, která čítá téměř 200 kilometrů a prochází třemi kraji,  je téma, na které se nyní musí začít soustředit velká pozornost. Pro občany samotného města Svitavy, třetího největšího města kraje, jehož středem konvoj pravděpodobně povede, bude jistě velice důležité získat kompletní informace o transportu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Je třeba klást důraz především na informovanost obyvatelstva a přípravu řešení případných mimořádných situací, i když pevně doufáme, že tato opatření nebudou potřeba,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Se studenty gymnázia v České Třebové debatoval Jan Hamáček o současné zahraničně-politické situaci, fungování Evropské unie či Severoatlantické aliance a roli České republiky v těchto organizacích. Dále připomněl také některé z globálních bezpečnostních výzev. Studenty gymnázia zajímala mimo jiné povinná vojenská služba či energetická bezpečnost ve vztahu k dodávkám ruského plynu do Evropy. „Velmi mě potěšila fundovanost dotazů, které studenti kladli. Prokázali tím svojí dobrou znalost aktuálního politického dění a všeobecný rozhled. Znovu jsem tak mohl být pyšným absolventem českotřebovského gymnázia, do kterého se vždy rád vracím,“ uvedl po návštěvě gymnázia hejtman Martin Netolický.

Na pracovním obědě informovali starostové obcí a měst předsedu dolní komory Parlamentu České republiky o problémech, které se vztahují k jednotlivým oblastem. Znovu se tak debatovalo například o muničním skladu v Květné, výstavbě silnice R35, či čerpání evropských fondů v následujícím programovacím období.

Tisková zpráva k návštěv Pardubic:


Na počátku své jednodenní návštěvy Pardubického kraje se v útrý dopoledne setkal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček v Pardubicích s radními kraje a hejtmanem Martinem Netolickým. Mezi projednávaná témata patřilo především znovuobnovení muničního skladu v Květné, situace výstavby silnic v kraji, možnost zákonodárné iniciativy krajů či debata o rozpočtovém určení daní a energetická obslužnost kraje. 

„Cílem setkání pana předsedy s Radou Pardubického kraje bylo prezentovat aktuální problémy v agendách jednotlivých radních,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jan Hamáček chtěl především znát náš názor na situaci v Květné a v okolních obcích. Z toho důvodu jsme ho informovali o aktivitách, které jsme v této souvislosti učinili,“ dodal hejtman Martin Netolický. 

Setkáním s krajskými radními byl celý jednodenní program návštěvy zahájen. „Chci poděkovat panu hejtmanovi za možnost setkání s radními, jelikož mne zajímají problémy v jednotlivých regionech. Květná je aktuálním tématem, a proto jsem rád, že se v druhé části mé návštěvy v Pardubickém kraji pojedeme do areálu muničního skladu podívat,“ řekl po jednání předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. 

Druhým diskutovaným tématem byla změna rozpočtového určení daní v souvislosti se sníženou alokací finančních prostředků na opravy silnic II. a III. třídy a aktuální situace na silnicích v Pardubickém kraji. „Silnice R35 je strategickou komunikací pro odlehčení situace na dálnici D11. Proto bych byl rád, aby se její výstavba stala prioritou pro vládu. Je také důležité, aby byla budována s rozmyslem, abychom nepřiváděli automobilovou dopravu do měst, která zatím nemají dokončené obchvaty,“ sdělil Jan Hamáček. 

Posledním tématem byla distribuční sít v kraji. V případě Pardubického kraje se jedná především o oblast Poličky a výstavbu vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky a poté dále na Svitavy. „Jednáme se společností ČEZ o posílení dodávek elektrické energie do oblastí, které mají potenciál na svůj rozvoj, avšak kvůli tomuto nedostatku není možné rozšiřovat výrobu v továrnách, ale ani podporovat výstavbu rodinných domů,“ vysvětil problém hejtman Martin Netolický.