Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová, o.s. v  roce 2015    

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové. Začátek besed v 17,00 hodin          
 
Středa 21. ledna přednáška Ing. Petra Pauliše – Zeolitová mineralizace v ČR  
Středa 25. února –  přednáška RNDr.Radka Hanuse – Pyrop - český granát
Středa 25. března – prezentace členů M.K. doplněná vyprávěním a fotodokumentací
Světem křížem krážem, aneb na čem spočinulo zvídavé oko laického mineraloga
Středa 22. dubna přednáška RNDr. Jaroslava Hyršla – Minerály Peru
Květen – Mineralogická olympiáda - otevřená soutěž pro žáky základních a středních škol - datum bude upřesněno
Středa 20. května  přednáška doc. RNDr. Jana Vítka
Geodiverzita sopečných ostrovů na příkladu Makaronézie a Maskarén
Středa 17. června – přednáška Ing. Jana Šklíby – Dva roky důlní činnosti v  Afghánistánu
Pátek 3. – pondělí 6.7. – pravidelná letní mineralogická exkurse   východní Slovensko
Středa 23. září –  přednáška  RNDr. Rostislava Morávka – Geologická stavba a přírodní zajímavosti Řecka.
Středa 21. října –  přednáška Mgr. Hedviky Poukarová  
Byla by chyba tvrdit, že to není ryba,  aneb cesta za určením jednoho vzorku.
Středa 11. listopadu –  výroční členská schůze s přednáškami členů MK
Středa 9. prosince – přednáška RNDr. Luďka Kráčmara – České acháty a jejich struktura
 
Poznámka: výše uvedený program  může být v důsledku  nepředvídaných okolností změněn.
Za Mineralogický klub, o.s.     
 
 Mgr. Milan Michalski                                                        Ing. Jan Peringer
 předseda MK                                                                     jednatel  MK
Poznámka redaktora:
Práce českotřebovského Mineralogického klubu je odborníky velmi oceňována

Předložený plán přednášek Mineralogického klubu má opět velmi vysokou úroveň a je určen pro odborníky z širokého okolí .  Práce mineralogického klubu v našem městě patří mezi rarity našeho města, měli bychom si odborníků a organizátorů této činnosti na špičkové úrovni považovat. Jejich práce je spíše skrytá před veřejností, snad právě o to záslužnější. Nedělají ji z populismu ani pro peníze, naopak pěstují koníček, který peníze potřebuje. Činnost českotřebovského mineralogického klubu je odborníky vysoce  oceňována, bylo by proto dobré na toto alespoň veřejně upozornit. Činnost klubu doplňuje práci dvou českotřebovských základních organizacíˇSvazu českých ochránců přírody, které zřizují ekocentra.  Ekologická výchova mládeže, ale i veřejnosti  v České Třebové je tedy na dobré úrovni, je systematická a to již velkou spoustu roků. Česká Třebová  může být ostatním městům a to nejen v našem okolí, vzorem. (mm)