Českotřebovský deník 213/2014 (10.9.)                                  

Kvalifikace přípravka dívek v České Třebové

V neděli 7. 9. 2014 se konala na volejbalových kurtech kvalifikace přípravky dívek za účasti tří družstev z ČT, Chocně a Žichlínku.
Velká část  děvčat již  trojkový volejbal hrála v loňském roce, ale některá měla premiéru. Děvčata hrála ve složení
ČT A -Bicanová, Šmídová, Verešpejová a Vomáčková vyhráli  a do 1.kola přípravek se delegovali do skupiny A.
ČT C - Hyláková, Kráčalová, Pešková a Štiková, děvčata skončila 2. a postoupila do skupiny B.
ČT B - Honlová, Paarová, Vernerová a Balážová byla 4., ale příště budou hrát ve skupině C.
Celkem je do soutěže přihlášeno 28 družstev a bude se hrát v pěti skupinách.
Děvčata si hru užívala, a to za krásného letního počasí  a s velkou podporou rodičů.                                    Markéta a Pavel
 
 
Komunální volby 2014 v přehledech

Ze starého (současného) zastupitelstva znovu  kandiduje 23 zastupitelů. Nekandidují: MVDr. Radek Palán, Bohumír Nejedlý  (oba Nestraníci) a zástupci strany soukromníků Mgr. Hylena a Felix Mehl, tato kandidátka pro nové volby nevznikla.
 
O 27 křesel v novém zastupitelstvu se uchází 149 kandidátů. Nejstarším z nich je bývalý starosta Lubomír Hýbl na kandidátce ODS (78) a Marie Škodová na kandidátce KSČM (76). Nejmladším kandidátem jsou studenti  Martin Fohl (19) ODS, a Martin Klumpar (22) Koalice pro Českou Třebovou. Proti minulým volbám je zachován počet kandidujících politických stran a hnutí, došlo však k obměně. Místo kandidátky Strany soukromníků podali kandidátku  Třebováci pro sport a zdraví. Celkový počet kandidátů, kteří budou uvedeni na kandidátních listinách klesl o 9, na kandidátce KSČM je jen 14 členů, v minulých volbách jich bylo 23.
 
Průměrný věk všech 149 uchazečů o křesla v novém zastupitelstvu je  50 let. Z toho u kandidátky ČSSD  52 let, Koalice pro Českou Třebovou 50 let, Nestraníci s podporou TOP 09 50 let, ODS 53 let, Třebováci pro sport a zdraví 41 let a KSČM 63 let
 
Na kandidátkách je celkem 40 žen (27%), z toho ČSSD 12 (44%), Koalice pro Českou Třebovou 5 (19%), Nestraníci s podporou TOP09 3 (11%), ODS 5(19%), Třebováci pro sport a zdraví 11(41) a  KSČM 4 (29%).
 
Vysokoškolské vzdělání má  celkem 50 kandidátů (33%), z toho Koalice pro Českou Třebovou 18 (67%),  ČSSD 12 (44%), Nestraníci s podporou TOP09 12 (44%), ODS 8  (30%),  Třebováci pro sport a zdraví 5 (19%), KSČM  1 (7%).
 
Stranická příslušnost na kandidátkách:  Mimo bezpartijních kandidátů je na kandidátkách volebních subjektů cekem 45 členů stran a hnutí (t.j. 30% všech kandidátů. Všechny kandidátky jsou registrovány prostřednictvím registrovaných politických stran a hnutí. Podpisy pod petičními listinami nepotřeboval ke zřízení kandidátky žádný subjekt, žádný subjekt tedy nelze nazvat "Nezávislí kandidáti".
Koalice pro Českou Třebovou má  7 členů KDU-ČSL a 2 členy Strany zelených  (33%)
ČSSD má 12  členů ČSSD (44%)
Nestraníci s podporou TOP 09 - 5 členů TOP09 a 1 člen registrovaného hnutí Nestraníci (22%)
ODS  (9 členů ODS)  (33%)
Třebováci pro sport a zdraví  1 člen PSZ - registrovaného hnutí "Pro sport a zdraví" (4%)
KSČM - 8 členů KSČM (57%)
 
Komunální volby jsou proti ostatním volbám rozdílné

Kandidátní listiny v obecních volbách jsou volné, volič tedy může vybírat kandidáty z více kandidátních listin  !

Způsob hlasování upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění. Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. vepsat křížek do čtverečku před názvem vybrané volební strany. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí, v jakém jsou na hlasovacím lístku uvedeni. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více volebních stan, bude hlasovací lístek neplatný.
  2. označit křížky čtverečky před jmény jednotlivých kandidátů. Tím je dán hlas jednotlivým vybraným kandidátům. Vybrat lze takto kandidáty z různých volebních stran, v našem případě města Česká Třebová však nejvýše 27. Pokud by bylo tímto způsobem označeno více kandidátů než 27, bude hlasovací lístek neplatný.
  3. oba shora uvedené postupy kombinovat formou vyznačení křížku před názvem jedné vybrané volební strany a dále vepsáním křížků před jmény jednotlivých kandidátů z dalších volebních stran. Tím je dán hlas v prvé řadě jednotlivě označeným kandidátům; z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik jich zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Například volič označil křížkem jednu volební stranu a dále pět jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. V takovém případě se hlasy přičtou nejdříve pěti jednotlivě vyznačeným kandidátům a označená volební strana pak získává zbytek hlasů, a to pro kandidáty na prvních 22 místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlasovací lístek neplatný.

Zrekapitulujme se tedy varianty hlasování:

  1. volič označil jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu vybrané strany,
  2. volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a žádnou stranu); kandidáti mohou být z téže nebo z různých stran (maximálně však lze takto označit v Č. Třebové 27 kandidátů) – hlas se započte každému vybranému kandidátu,
  3. volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (z jedné nebo více stran kromě označené strany) – hlas se započte každému jednotlivě vybranému kandidátu z ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního až do počtu, kolik jich zbývá do 27.

Pokud by volič označil jednu stranu a navíc i některé její jednotlivé kandidáty, tak se hlasy započtou každému kandidátu označené strany a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nebude přihlížet.

 
Vzdání se a odvolání kandidatury
Podle ustanovení § 24 zákona se může kandidát písemným prohlášením doručeným příslušnému registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (13. října 2010 do 14.00 hod.) vzdát své kandidatury. U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může ve stejné lhůtě písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.  
Volební kampaň 
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb (5. října 2010) do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Pronajmeme nebytové prostory (prodejnu)  v blízkosti Starého náměstí v České Třebové

Prodejní plocha 224,5 m2

Sklad 85 m2 (lze též upravit na prodejní plochu) + kancelář a příslušenství   Kontakt:  737 530 877 


OHLASY
Dnes je na netovém zpravodaji článek o podzemních kontejnerech. K tomu nemám nic, ale s jiným umístěním popelnic u radnice velmi souhasím. Je to ostuda města. Naproti muzeu taková "nádhera".  A ještě bych chtěla dodat maličkost. Aby lidi třídili odpad tak jak se má a nedopadlo to jako u kontejneru na papír u diskontu. Plný kontejner nesložených krabic a  jedna ještě do poloviny naplněná zbytky klíčící cibule. A tak si někdy říkám, čím lidi vlastně myslí ? Mozek to asi nebude.   Zdraví VV
 
Koukal jsem co to na náměstí kopou. Pak mi někdo řekl, že to jsou kontejnery a to jsem nevěřil svým uším a očím. Do centra města pro oživení kontejnery? A další věc, město má vyhlášenu památkovou zónu a v ploše, kde se neparkuje a je přehledná a odpočinková,  budou kontejnery. Hlavní atrakce plochy….Celá ta akce mi přijde jako výsměch… MK
 
V PARDUBICKÉM KRAJI SE OPĚT HLEDAJÍ PĚSTOUNI!

Děti potřebují rodinu a v Pardubickém kraji žije stále mnoho dětí v ústavních zařízeních, které i při nejlepší snaze nemohou dětem nahradit individuální péči v přirozeném prostředí rodiny. Rodinné prostředí potřebují zažít i děti staršího věku a děti jiného než většinového etnika. Také děti s různým stupněm postižení mají právo na to, aby žily v rodině – ať už vlastní nebo náhradní.
Občanské sdružení Amalthea, které pomáhá dětem, rodičům a pěstounům, opět hledá zájemce o pěstounskou péči. Úkolem pěstounů je nabídnout dítěti, které nyní vyrůstá v ústavu nebo se jeho rodiny ocitla v těžké životní situaci a nemůže se o něj postarat, místo ve své rodině. Důležitým úkolem je navázat s dítětem bezpečný vztah, po kterém dítě touží, doprovázet ho v jeho radostech i starostech a být mu oporou při hledání vztahu k jeho rodičům i širší rodině. Pěstouni jsou finančně podporování státem, pěstounství je tedy do jisté míry také profesí přinášející finanční odměnu, zároveň klade na pěstouny požadavky, které zajistí, že je dítě v pěstounské rodině v bezpečí a spokojené. Mezi takové požadavky patří povinnost spolupracovat s vlastní rodinou dítěte, vzdělávat se, být v kontaktu se sociálními pracovníky, atd.
Přijďte se dozvědět o pěstounské péči něco více. Ve středu 8. 10. 2014 se od 17 hod do 19 hod v Kavárničce U Tygra v České Třebové uskuteční Setkání se zájemci o náhradní rodinnou péči spojené s besedou s pěstouny, kteří už děti v pěstounské péči vychovávají. Přijďte se zeptat na všechno, co Vás o pěstounské péči zajímá – pěstounů i odborníků! Amalthea o. s. Vám pomůže na Vaší cestě k pěstounství! Více informací se dozvíte na webových stránkách http://www.amalthea.cz, dále na telefonním čísle 773 952 814 nebo nám napište na e-mail pestouni@amalthea.cz     Bc. Petra Říhová, Amalthea