Reakce na článek neslučitelnost funkcí a možný střet zájmů

S přiblížením termínu komunálních voleb začíná zřejmě kampaň, na kterou jsme v minulosti nebyli zvyklí. Zatím jsem  vždy s mírným úsměvem četl  uveřejňované články pana Mikoleckého snad ke každé problematice ve městě a bral je s nadhledem. Po přečtení výše uvedeného článku jsem však došel k závěru, že nyní již se sluší panu redaktorovi oponovat. Pan Mgr. Mikolecký  napadá věci, které jsou na komunální úrovni v celé republice zcela běžné a ani my v našem městě jsme o takovýchto „střetech zájmů“ nepřemýšleli.  I na kandidátce jeho strany bychom podobné případy našli. Jak se správně v článku podotýká, je to věc etiky a žádný zákon není porušen. V komunálních volbách je to vždy o lidech, které veřejnost zná a na tom, že se rozhodnou sami a svobodně svou přítomností podpořit uskupení jim blízké, není nic špatného.  Je potom na nich, jak po volbách se svým mandátem naloží, bez toho, aby v tuto chvíli sdělovali veřejnosti své další  plány, když ještě ani neznají výsledek voleb.

Mně osobně však spíše vadí to, že pan redaktor ve vlastním, soukromém zpravodaji neustále uveřejňuje své mnohdy neověřené a zkreslující články, které pak názor veřejnosti na práci vedení města negativně ovlivňují. Nespočetněkrát jsme mu k těmto článkům po uveřejnění podávali vysvětlení, aby si pan redaktor po čase opět vedl svou. Mám někdy pocit, že je expertem na každou problematiku. To, že vlastní toto periodikum, má bezesporu obrovskou výhodu, proti které ostatní nemají obranu. Neustále mu veřejně odpovídat je nad síly normálních lidí a ještě se rozpoutají diskuse, které jsme tu již v minulosti několikrát zažili. Pan redaktor ve svém článku uvádí konkrétní případy a jména. K výběrovému řízení na ředitele ZUŠ a DDM toho již bylo napsáno dost a důvody, které vedly radu k vypsání konkursu, byly vysvětleny. Jen podotýkám, že jsme se takto rozhodli již před více než třemi roky, tedy v době převodu těchto zařízení z kraje na město. Páni ředitelé, kteří  seděli v radě po celé volební období, se chovali naprosto neutrálně a rozhodovali vždy podle vlastního svědomí a po řádné diskusi. V radě nás totiž sedí 9.  Jejich morálněvolní vlastnosti jsou všeobecně dobře známy.

Ještě k Petru Balážovi. Pan Baláž  mne oslovil sám, a proto by neměl pan redaktor  čtenářům podsouvat v závěru svého článku větu „málokdo odmítne úspěšnému starostovi spolupráci na kandidátce“. Jeho účast na naší kandidátce jsme spolu v začátcích probrali a došli jsme k závěru, i vzhledem k praxi v ostatních městech, že zákon porušen není (např. v Lanškrouně je velitel MP  dokonce členem  rady města). Petra všichni známe jako férového strážníka a člověka. O tom to je. Je samozřejmě mediálně vidět více, protože je mluvčím MP a je proto zbytečné mluvit v článku o „hlavě a mozku MP“.

Na závěr bych chtěl požádat naše občany, aby přišli k volbám v co největším počtu. Naší radniční koalici se samozřejmě ne vše povedlo tak, jak jsme si představovali, ale vždy jsme se snažili řešit problémy racionálně a rozumně. Naše rétorika byla ve většině případů pragmatická a populistické vize jsme se vždy snažili potlačit a preferovat potřeby města pro co nejširší veřejnost.

Proto ne vše, co napíše pan Mikolecký, je potřeba brát vážně.  Dobromil Keprt místostarosta

Poznámka

Článek na téma neslučitelnost funkcí či střet zájmů se opírá nikoliv o vlastní úvahy, ale o publikovaný a na těchto stránkách uvedený uvedený článek (Viz odkaz) renomované advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové,  zabývající se právě problematikou veřejné správy. Na uvedené téma je řada dalších obdobných článků např. na webu časopisu Moderní obec, Deník veřejné správy atd. Nevím proč by se tyto právní názory neměly "brát vážně." O tom to zřejmě není. Pan místostarosta je zřejmě toho názoru, že není vhodné o těchto závažných otázkách v České Třebové psát či mluvit, i když etický rozměr těchto problémů občané vnímají velmi citlivě. V tom případě je třeba se nad poslední (urážlivou) větou výše uvedeného textu zamyslet. Milan Mikolecký

Viz: http://search.seznam.cz/?q=neslu%C4%8Ditelnost+funkc%C3%AD&sourceid=szn-HP