ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM  NA  MĚSÍC  ŘÍJEN  2014             

120 let od narození Josefa CÍSAŘE (4.10. 1894 – 10.7. 1983), hudebního skladatele a pedagoga

Narodil se v České Třebové v rodině zednického mistra a stavitele. Jeho rodný dům čp. 5 stojí v Klácelově ulici vedle kostela sv. Jakuba. Později se rodiče přestěhovali do vlastního domku čp. 809 v Komenského ulici. Hudební nadání zdědil po otci. Otec hrál na housle a citeru a k hudbě vedl i svého syna. Prvním učitelem hudby malého Josefa byl známý českotřebovský spisovatel a básník, ředitel školy K.O. Hubálek. Od něho získal základy hry na housle. Klavírní začátky si odbyl u jeho choti, paní M. Hubálkové a ředitele kůru Josefa Hommera. Po absolvování obecné a hlavní školy odešel na učitelský ústav do Hradce Králové. Odtud v roce 1911 přešel na varhanní oddělení pražské konzervatoře. Školu úspěšně zakončil v roce 1914. V letech 1920 až 1925 ještě studoval koncertní hru na klavír u prof. Adolfa Mikeše.
     Byl varhaníkem v Počátkách (1914), ředitelem kůru v Žirovnici (1914 až 1916) a odborným učitelem na městské hudební škole v Pardubicích (1919 až 1925). V Pardubicích měl i svoji soukromou klavírní školu. Pracoval jako hudební referent časopisu Bratrství, dirigoval ženský sbor zpěváckého spolku Suk a také působil ve funkci ředitele kůru arciděkanského kostela. Napsal řadu písní, mužských sborů, církevních a houslových skladeb. Zemřel v Rybitví.
 
155 let od narození Karla Otakara HUBÁLKA (27.10. 1859 – 16.11. 1929), pedagoga, spisovatele a regionálního veřejného činitele

Pocházel z početné rodiny (6 synů, 5 dcer) dlouhotřebovského řídícího učitele Jana Hubálka. Do školy chodil v místě rodiště, pokračoval v Ústí nad Orlicí a Hylvátech, kde navštěvoval soukromou německou měšťanskou školu, zvanou Bőhmův ústav. Po studiu na učitelském ústavu v Kutné Hoře (1879) se věnoval pedagogické činnosti na školách v Lanšperku, Dolní Dobrouči, Výprachticích a České Třebové. Svou kariéru ukončil na českotřebovské dívčí měšťanské a obecné škole. Místo ředitele zde převzal po svém starším bratru Josefu B. Hubálkovi.
     Pracoval v různých spolcích, měl rád hudbu a přírodu. Pro své potěšení psal drobné básně, povídky, divadelní hry, odborné hasičské články. Napsal také celou řadu článků propagačních. Pro místní Sokol uspořádal v roce 1904 Památník sokolského sletu v České Třebové. Spoluzakládal městský park Javorka, po 1. světové válce založil Spolek pro vybudování městského divadla. V roce 1920 odešel ze školství do výslužby, ale ne z veřejného života. Pracoval v samosprávě, byl správcem obecních lesů a lesním referentem, členem místní a okresní školské rady, působil v muzejním spolku, podpůrném spolku studentském, psal dějiny ochotnického a hasičského spolku i dějiny města České Třebové. V letošním roce si připomínáme nejen jeho 155. narozeniny, ale také uplyne 85 let od jeho úmrtí.
 
Nedožitých 85 let Radko JASANSKÉHO (19.10. 1929 – 6.3. 1994), nábytkářského odborníka a sportovce

Narodil se na Parníku u České Třebové v truhlářské rodině Antonína a Marie Jasanských. V České Třebové absolvoval reálné gymnázium a chtěl se stát novinářem. Na vysokou školu se nedostal, proto se vyučil truhlářem a nastoupil na truhlářskou průmyslovou školu. Tu nemohl dokončit, protože byl s okamžitou platností ve 22 letech povolán do vojenské služby. Jako syn živnostníka ji strávil dva a půl roku mezi vojáky pomocných technických praporů (PTP) v ostravských dolech. V průběhu vojny se oženil (1951), v roce 1959 se manželům Jasanským narodil jediný syn Radko. Po ukončení vojny se vrátil k povolání truhláře. Při zaměstnání ještě vystudoval v Praze uměleckoprůmyslovou školu. Truhlařině zůstal věrný po celý život. Svoje truhlářské dovednosti a zkušenosti uplatňoval nejen jako odborník Dřevotvaru. Byl i pedagogem na Středním odborném učilišti ČSVD v České Třebové.
     K jeho velkým zálibám patřil už od dětství sport. Aktivně se věnoval fotbalu, tenisu a lednímu hokeji. Později se stal i tenisovým a hokejovým rozhodčím a významným funkcionářem v obou sportech. Byl znám i jako sportovní dopisovatel a člen redakční rady Českotřebovského zpravodaje.
 
90 let od narození a 30 let od úmrtí výtvarníka, profesora Stanislava VÍŠI (1.10. 1924 – 19.12. 1984)

Narodil se v České Třebové v rodině zámečníka ČSD. Vrozené výtvarné nadání se u něho projevovalo již na základní škole a předurčilo jeho budoucí životní dráhu. Po absolvování českotřebovského reálného gymnázia byl po válce přijat na Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Jeho aprobací byla výtvarná výchova. Pod vedením profesorů, jako byl Cyril Bouda, Karel Lidický nebo Martin Salcman zde dosahoval velice dobrých studijních výsledků, hlavně v oboru kresby, grafiky a ornamentálního kreslení. Námětem jeho diplomové práce byl návrh na mozaiku okna pro zasedací síň MÚ v České Třebové. Poprvé zde použil motivů z pověsti o českotřebovském městském znaku. Později se k tomuto tématu ještě několikrát vrátil.
     Těšil se na vlastní pedagogickou práci, ale vše dopadlo úplně jinak. Výtvarná výchova byla tehdy na všech středních školách zrušena a Stanislav se musel vydat úplně jiným směrem. Krátce pracoval jako samostatný návrhář v podniku KOVO. Pražské zkušenosti s návrhářstvím a propagací uplatnil po odchodu z vojny doma ve Třebové. Stal se vedoucím propagace v textilním podniku Perla. Po několika letech byl vybrán do nově zřízené instituce textilního průmyslu ORGATEX. Z jeho popudu vznikla resortní výtvarná škola pro další vzdělávání vedoucích pracovníků propagačních oddělení, návrhářů a aranžérů. Od roku 1965 se stal vedoucím útvaru propagace a tisku na generálním ředitelství bavlnářského a hedvábnického průmyslu v Hradci Králové. Redigoval zde měsíčník B- expres a podílel se na výtvarném řešení expozic textilu na Libereckých trzích a dalších výstavách (Brno, Trenčín, Paříž, Lipsko, Moskva, Luzern …). Po autohavárii (1976) opustil náročnou práci v Hradci Králové a vrátil se do rodného města. Stal se zde pedagogem výtvarného oboru na LŠU. „ Je paradoxem, že až na sklonku života se dostal k pedagogické práci, po které vlastně celý život toužil ” (Mgr. M. Michalski).
     K vlastní tvorbě se dostal až v čase volna. Že miloval své rodné město, prozrazují jeho kresby a grafické listy. Nejčastějšími náměty jsou zdejší malebné chaloupky, rotunda sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba, staré náměstí, nábřeží Třebovky, park Javorka, městská zákoutí, celkový pohled na město. Častý je i motiv milenců, lásky a mateřství, krajiny v různém období, postav z pohádek, kocourů v oknech a na střechách …. Pracoval se dřevem (loutky, betlémy, dřevěné šperky a plastiky, propisovací tužky ), je autorem kalendářů, diplomů a čestných uznání, novoročenek, obálek Českotřebovského zpravodaje, sgrafita v nádražní hale a památníku padlých na továrním dvoře parnické textilky. Ilustroval také řadu časopisů a brožur. Jeho velkým koníčkem bylo i železniční modelářství. Spolu se synem vytvořili velkou krajinu se železnicí. Měl ještě mnoho plánů a představ, bohužel je nemohl naplnit. Nejprve nemoc, a potom předčasné úmrtí ukončilo jeho umělecky plodný život. Pochován je na českotřebovském hřbitově.
                                                                                                                                                                                  Jan Skalický