Českotřebovské kalendárium na měsíc červen 2014             
30 let od úmrtí Františka KREJČÍHO (21.10. 1901 – 13.6. 1984), odborníka na astronomii

Narodil se v České Třebové. Měl ještě dva mladší sourozence. Otec padl v první světové válce, neznámo kde. Matka zemřela, když mu bylo dvanáct roků. František se vyučil černému řemeslu v továrně Kolben – Daněk v Praze a vrátil se domů. Pracoval ve strojírně L. Kapouna v České Třebové, odkud přešel do služeb ČSD a stal se strojvedoucím. V roce 1946 odešel do Karlových Varů, kde pokračoval i nadále jako strojvedoucí. Když musel ze zdravotních důvodů zaměstnání opustit, nastoupil do redakce závodního časopisu na dole Marie Majerová v Sokolově. Od mládí se zabýval astronomií, ale až v Karlových Varech se jí mohl plně věnovat. Stal se vůdčí osobností amatérské astronomie. Byl vynikajícím jejím popularizátorem, vedl astronomický kroužek, přednášel, vydával odborný časopis, fotografoval meteory. Z jeho iniciativy byla vybudována karlovarská lidová hvězdárna, kterou řadu let vedl. Po jeho smrti byla hvězdárna a jedna z přilehlých ulic pojmenována jeho jménem. Jméno Františka Krejčího má i planetka , objevená 21. září 1997 na hvězdárně v Ondřejově. Nebeské těleso se jmenuje 29 473 Krejčí. Za zásluhy o astronomii získal čestné členství v Československé astronomické společnosti, která mu udělila Keplerovu a Koperníkovu medaili. Stal se také čestným členem Akademie věd. Do rodného města České Třebové přijížděl nepravidelně za svými přáteli a známými a také mu šlo o aktivizaci astronomického kroužku na zdejším gymnáziu. Do školy přivážel a též posílal veškeré dostupné propagační materiály.
 
105 let od narození Jindřicha PRAVEČKA mladšího (28.6. 1909 – 11.2. 2000), hudebního skladatele, pedagoga a dirigenta významných dechových orchestrů 

Pocházel z kantorské a muzikantské rodiny. Mládí prožil ve svém rodišti Výprachticích, studentská léta zase u nás v České Třebové, kam přišel jako jedenáctiletý v roce 1920, když zde jeho otec Jindřich Praveček starší dostal učitelské místo. Mladý Jindřich v našem městě navštěvoval reálné gymnázium a zároveň dojížděl do Pardubic na hudební školu k prof. Stanislavu Ondříčkovi. A tak se stalo, že současně s maturitou ukončil i hudební studia. Hru na housle později zdokonalil na Mistrovské škole pražské konzervatoře u prof. Jaroslava Kociana. A nezůstalo jen u tohoto nástroje. Na téže škole ještě vystudoval dirigování u prof. Pavla Dědečka a kompozici u prof. Jaroslava Řídkého.
Celý svůj muzikantský život spojil s dechovou hudbou. Byl vojenským kapelníkem, velitelem vojenské hudební školy v Praze, zakladatelem Ústřední hudby československé lidové armády, vyučoval instrumentaci pro dechové nástroje na Janáčkově akademii múzických umění. Ovládal suverénně kromě taktovky ještě housle, klavír a křídlovku. A navíc i umění skladatelské.Celkem napsal asi 150 skladeb, převážně pro dechové orchestry, upravil oblíbené směsi lidových písní. Byl mezinárodně uznávanou osobností a velkou uměleckou autoritou. Své dlouholeté zkušenosti ještě dlouho v důchodovém věku předával mnohým dechovým orchestrům, vedl odborné semináře, zasedal v porotách mezinárodních soutěží, nechyběl na žádném velkém festivalu (Kolín, Cheb, Rtyně v Podkrkonoší, Lanškroun …). Výrazně se zapsal do historie naší dechové hudby a byl za to po právu oceněn. V roce 1966 se stal zasloužilým umělcem, v předvečer svých osmdesátých narozenin byl jmenován národním umělcem. Jindřich Praveček mladší byl v roce 1965 jmenován čestným občanem města České Třebové. Na naše město nikdy nezapomněl. Jezdíval sem za rodiči, kteří obývali jeden z činžovních bytů na Farářství. Mohli jsme jej také občas vidět za dirigentským pultem symfonického orchestru Smetana. A nechyběl ani na oslavách 700 let trvání města v roce 1978. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku  90 let v pardubické nemocnici. Jeho pohřeb se konal 23. února v krematoriu v Praze – Strašnicích. Pochován je spolu s rodiči v rodinném hrobě ve Výprachticích.
 
10 let od úmrtí prof. Hany HABRMANOVÉ – FOJTOVÉ (19.1. 1937 – 11.6. 2004), dlouholeté členky pedagogického sboru českotřebovského gymnázia

Manželé Fojtovi přišli do našeho města za prací ze severních Čech. Narození jejich dcery v Praze bylo jen kratičkou epizodkou. Výpravčí a dispečer ČSD, známý loutkář a betlemář Václav Fojt byl jejím otcem. Hana v České Třebové absolvovala Jedenáctiletou střední školu (maturovala v roce 1955) a v Praze Vysokou školu pedagogickou s aprobací dějepis, čeština. Aprobaci si ještě později rozšířila dálkovým studiem španělštiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Na českotřebovském gymnáziu působila více než 40 let a patřila k nejuznávanějším a nejoblíbenějším učitelům této školy. Na školu (tehdy se jmenovala Střední všeobecně vzdělávací škola) přišla v září 1963 a působila zde téměř do posledních hodin svého života. Jejím oblíbeným předmětem byl dějepis, ale měla ráda i další předměty, které učila – češtinu, španělštinu, latinu i hudební výchovu. Hudba, jako celoživotní koníček ji doprovázela celým životem. Pravidelně navštěvovala koncerty vážné hudby, byla členkou pěveckého sboru Bendl, vedla pěvecký sbor gymnázia, hrou na klavír doprovázela divadelní hry českotřebovských loutkářů, dlouhá léta hrála na harmonium při bohoslužbách Církve československé husitské.
  
Významné životní jubileum učitelky hudby a pozdější ředitelky LŠU Jindřišky VANÍČKOVÉ, narozené 2. června 1934

Přestože se narodila v České Třebové, nejranější dětství prožila s rodiči a mladší sestrou v Devínském jazeru u Bratislavy na Slovensku. Otec Jindřich Vostárek v té době působil v Lokomotivním depu v Bratislavě jako strojvedoucí ČSD. V roce 1939 se rodina Vostárkova vrátila do České Třebové a nastěhovala se do podkrovního bytu v Domě práce. Jindřiška zde vystudovala gymnázium (1953) a nastoupila do zaměstnání k ČSD. Pracovala u vozové služby Železniční stanice v České Třebové do roku 1958. V červnu 1955 se provdala za Eduarda Vaníčka, učitele a pozdějšího ředitele místní hudební školy. O tři roky později (1958) se jim narodil syn Eduard, dnes vynikající hudebník – houslista.
     Hudbě se věnovala od dětství. Nejprve soukromě u Z. Bezdíčkové a M. Pachové, později v Městské hudební škole, kde absolvovala osm ročníků klavírní hry (1945 až 1953). Po té spolupracovala s M. Pachovou opět soukromě. V roce 1960 nastoupila na žádost ředitele Šimečka na hudební školu v České Třebové jako externí učitelka klavíru. Po odchodu učitelky Mojžíšové (1963) se stala interní učitelkou na plný úvazek. Během pedagogické činnosti vystudovala brněnskou konzervatoř (prof. J. Doležal). V letech 1986 až 1992 byla ředitelkou českotřebovské LŠU. Působila v pěveckém sboru Českotřebovských učitelek (dirigent Ant. Šimeček), nepravidelně také spolupracovala s pěveckým sborem Bendl. V důchodovém věku ještě působila na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a spolupracovala s místním DDM.
                                                                                                                                                                                 Jan Skalický