Českotřebovské kalendárium na srpen 2014                        
130 let od narození Františka BĚLSKÉHO (12.8. 1884 – 17.1. 1968), akademického malíře a středoškolského profesora
Narodil se v Kosmonosích u Mladé Boleslavi. Vyučil se kovářem, krátce pracoval jako dělník v textilní továrně, poté se začal učit fotografem. Následovala studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, na Královské bavorské akademii výtvarných umění v Mnichově (prof. Otto Seitz) a na Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Emanuel Dítě, Vojtěch Hynais, August Brőms). Získané zkušenosti ještě rozšířil cestami za obrazy do Itálie, Německa, Francie a Holandska. Věnoval se zejména portrétní a figurální tvorbě, ale maloval také květiny, krajiny, hospodářská zvířata, zátiší a panoramatické pohledy na města a městská zákoutí. František Bělský je také tvůrcem velkolepého třídílného obrazu Vztyčení státní vlajky, který byl ozdobou slavnostní síně českotřebovského gymnázia. Dnes je obraz nezvěstný. Nejvíce si ale cenil obrazu malovaného uvnitř kostela sv. Jakuba, který uchovával pro svého syna Vratislava. Je i autorem portrétů – učitele Jana Tykače a buditele Jana Hýbla pro českotřebovské muzeum. Několik muzejních obrazů také zrestauroval. Převážně používal olejové a pastelové barvy, málo známá je jeho grafická tvorba. Pravidelně obesílal výroční výstavy, které pořádala Jednota výtvarných umělců, vystavoval v řadě měst doma i za hranicemi (např. Záhřeb, Londýn). Velké množství jeho obrazů je v soukromých sbírkách v Praze, na Chrudimsku, Jindřichohradecku a Českotřebovsku, některé vlastní Městské muzeum v České Třebové. Většina jeho grafických prací je v Americe. Prof. Bělský se též objevoval v různých uměleckých porotách a také byl jmenován prvním čestným předsedou Mezinárodního svazu mírových umělců.
Do našeho města přišel v roce 1923 a až do roku 1944 zde působil jako profesor kreslení a modelování na reálném gymnáziu. V té době měl za sebou vojenskou povinnost, svatbu a několik let praxe na středních školách v Novém Městě na Moravě a Jindřichově Hradci. Rodina Bělských bydlela nejprve v ředitelské vile reálného gymnázia (dnes ZUŠ), později si zakoupila vlastní domek ve Svatováclavské ulici na Trávníku. Na odpočinku žil v Kosmonosích, svém rodišti, kde také zemřel a je pochován.
 
85 let od úmrtí Františka BUŘÍVALA (1.10. 1868 – 8.8. 1929), odborového předáka a politika
Narodil se v České Třebové. Původně pracoval v obchodě (absolvent obchodní školy). Protože zde byl nespokojen, vstoupil v roce 1890 do služeb bývalých rakouských státních drah. Začínal v Mostě jako zapisovač vozů. Po složení telegrafních a dopravních zkoušek jej přeložili do Veselí nad Lužnicí, kde vykonával funkci staničního dozorce a později v Chotyčanech staničního mistra. Když došlo k otevření místní dráhy Německý Brod – Žďár, byl povýšen na správce stanice ve Žďáru. Potom byl ještě staničním mistrem na Smíchově, kancelistou pražského ředitelství a opět staničním mistrem v Nuslích. Do výslužby odešel 1. ledna 1902, aby se mohl plně věnovat tehdejší Zemské jednotě zřízenců drah. Od 1. dubna stejného roku zde působil ve funkci tajemníka. V letech 1907 až 1918 byl poslancem rakouské říšské rady. Mimo jiné inicioval obranný boj českých železničních zaměstnanců proti Vídni, známý pod jménem „ pasivní resistence“. Za 1. světové války se zúčastnil domácího odboje. Když se vše prozradilo, byl zatčen a odsouzen k pěti letům těžkého žaláře. Trest si odpykával v pevnosti ve Staré Gradišce ve Slavonii. Po vzniku samostatného Československého státu (1918) působil jako poslanec Národního shromáždění, v letech 1920 až 1925 byl místopředsedou poslanecké sněmovny. Vždy kandidoval za stranu národně sociální, kterou také v roce 1897 spoluzakládal. Zemřel v nemocnici v Novém Bohumíně (okres Karviná), když před tím se léčil v lázních Darkově. Pochován je v urnovém háji na českotřebovském hřbitově.
 
105 let od narození Viléma KYRALA (16.8. 1909 – 26.9. 1961), hudebního skladatele, pedagoga a dirigenta významných orchestrů
Narodil se na Parníku u České Třebové v rodině malého živnostníka. Právě tento důvod mu v pozdějších letech dělal problémy, dokonce musel předčasně z armády … Hudební základy ve hře na housle získal u otce, venkovského kapelníka, hře na klavír se učil u Valerie Seidlové. Později se ještě vzdělával na hudební škole v Pardubicích (1924 až 1928) a na pražské konzervatoři (1928 až 1931) kde navštěvoval varhanní, kompoziční i dirigentské oddělení a také třídu houslí prof. Rud. Reissiga. V roce 1938 ještě vykonal státní zkoušky z dirigování orchestru a sborového zpěvu. Po studiích se vrátil domů k rodičům. Učil hudební výchovu na reálném gymnáziu, byl městským kapelníkem, dirigentem Orchestrálního sdružení Smetana a sbormistrem českotřebovského pěveckého spolku Bendl. S ukončením 2. světové války odešel do Prahy. Byl zde postupně referentem kulturního oddělení ÚRO, kapelníkem pražské posádky a od roku 1953 redaktorem zábavné hudby a dirigentem orchestru Československého rozhlasu. Později odešel do Kraslic, kde odborně instruoval velký dechový orchestr, složený z učňů závodu AMATI (obdobně jako Jindřich Praveček mladší). Zanedbatelná není ani jeho činnost skladatelská. Napsal řadu estrádních a tanečních skladeb pro dechový orchestr. Prvního úspěchu dosáhl v roce 1936 polkou, která po deseti letech dostala název Brigádnická. K ní postupem času přibyly další známé skladby. Připomeňme si alespoň pochod Strahov 1948, mazurku Pro Mařenku, valčík Pohádka jara a také suitu Z rodného kraje, která obsahuje tři části : U Třebovských stěn, V březině a Na břehu Orlice. Dnes nám jméno Viléma Kyrala v České Třebové připomíná jedna z parnických ulic a také pamětní deska na domě, kde prožil velkou část života.
 
 
25 let od úmrtí Marie SKÁLOVÉ (29.10. 1908 – 6.8. 1989), známé českotřebovské sokolky a učitelky rytmiky na hudebních školách.
Narodila se v nejstarší českotřebovské čtvrti U Kostelíčka. Pocházela z osmi dětí povozníka Jana Skály. Když otec po úrazu předčasně zemřel, odpovědnost za živnost a malé hospodářství převzala matka. A pomáhat musely i všechny děti včetně Marie. V čase volna, kdy ostatní po těžké práci odpočívali, chodila Marie do tělocvičny Na Skále. Brzy vynikala v nářaďovém tělocviku i na lehkoatletických závodech. Dostala se dokonce do reprezentačního výběru Československé obce sokolské. Toto družstvo s úspěchem hájilo barvy ČSR doma i v zahraničí. V roce 1938 byla Marie v družstvu žen, které v Mezinárodním tělocvičném závodě v rámci X. všesokolského sletu v Praze zvítězilo. Ženy vítězného družstva obdržely zlaté medaile mistryň světa. Později jako cvičitelka předávala svoje zkušenosti dalším generacím. Po válce byla učitelkou rytmiky na hudebních školách v České Třebové a v Lanškrouně. Když s tímto povoláním skončila, nastoupila do n.p. Perla v České Třebové – Parníku (oddělení adjustace v úpravně tkanin), kde pracovala až do odchodu do důchodu. I zde, jako členka krajského výboru Dobrovolné sportovní organizace Jiskra, organizovala sportovní zájmovou činnost. Dokud ji zdravotní stav dovoloval, vedla také dětský taneční kroužek při tehdejším Občanském výboru U Kostelíčka. K nácviku národních a lidových tanců jim sloužila stodola rodné chalupy v ulici Na Kopečku. A nepomáhala jen dětem. Často se na ni obraceli i místní herci. S tanečním kroužkem pravidelně vystupovala při různých akcích ve městě a okolí. Poslední roky žila u dcery Evy. Mezi svými nejbližšími také zemřela. Pochována je v rodinném hrobě na českotřebovském hřbitově.
                                                                                                                                                                         Jan Skalický