Českotřebovský deník 242/2015 (12.10.)                               
Rekonstrukce silnice  Česká Třebová - Semanín dokončena

Na této investici se nyní dokončovaly jen poslední problémy s dopravním značením, práce probíhají již na úseku silnice Semanín- Zádolka - Opatov, která byl nucenou objížďkou pro kamiony  poškozena.  Tuto silnici budou kamiony využívat ještě příští rok při další etapě opravy silnice v tunelech. Tato část  investiční akce proběhne v jarních měsících roku zřejmě od března 2016.
 
Rekonstrukce silnice Česká Třebová - Zhoř bude pokračovat až na začátek obce Zhoř

Dosavadní opravovaný úsek silnice II/358od železničního podjezdu až po hájenku u Kohouta byl dlouhý 2 kilometry. Nyní bylo podle informace hejtmana  Martina Netolického dodatečně rozhodnuto o tom, že opravovaný úsek bude prodloužen a naváže na před čtyřmi lety rekonstruovanou silnici Zhoř - Němčice. Ukončení rekonstruovaného úseku bude u zhořského hřbitova.
Práci provede stejná firma, která nyní pracuje  na první části investice a vše by se mělo stihnout ještě do zimy. Tím se rekonstruovaný úsek prodlouží cca o 1 km. 
Financování této akce bude provedeno z části až z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2016.  Pro Třebováky to je jistě dobrá zpráva, Je to důležitá  a frekventovaná silnice, zaslouží si kompletní opravu celého úseku.
 
Tělocvična na Skalce - investice bude co nevidět zahájena

celý rok se mluvilo o připravované investiční akci Pardubického kraje - výstavbě nové tělocvičny / sportovní haly na Skalce, která bude sloužit nejen jako školní tělocvična VOŠ a SŠT, ale také zázemí pro provozování řady sportů, které pro to dosud neměly podmínky. Projekt tělocvičny s hledištěm pro 150 diváků byl veřejně představen a obhájen. proběhlo již také výběrové řízení na dodavatele stavby. Z projektované částky 59 mil. Kč se podařilo snížit cenu dle návrhu zhotovitele na cca 52 mil. Kč. Pokud vše bude pokračovat podle představ investora - Pardubického kraje, tak by mělo v nejbližší době ještě v říjnu t. r. dojít k předání staveniště  a zahájení prvních bouracích prací na bývalé nevyužívané kotelně a uhelně a následné výstavbě nové haly. Podle uzavřené smlouvy mezi  městem a Pardubickým karjem pak má v sousedství haly a zimního stadionu vzniknout řádné dostatečně dimenzované parkoviště.
 
Zápas Česká Třebová versus Ministerstvo dopravy pokračuje
Snaha o zajištění zastávek EC vlaků v České Třebové směr Bratislava -Vídeň neskončíla 

Malou spokojenost s výsledkem studie s názvem "Posouzení dopravní obslužnosti města Česká Třebová vlaky dálkové dopravy" (SUDOP Praha)  vyjádřil Martin Netolický ministrovi dopravy Ing. Danu Ťokovi v dopise, který uvádím v přiloženém souboru ZDE.  Je to obsáhlý sedmistránkový materiál, který podrobně rozebírá výše popsaný dokument a na faktech ukazuje že dokument nevyjadřuje dopravní obslužnost České Třebové jako centra důležitého regionu objektivně.  Dokonce se často setkávám s názorem, že dokument byl vytvořen tak, aby potvrdil původní rozhodnutí dvou pracovníků Ministerstva dopravy, kteří se "zasloužili" o změnu grafikonu v popsaném smyslu a svoje osobní názory prezentují jako "názory ministerstva".
Důležité je celkové popsat dvojí možnost pojetí řešení  situace: Ministr Ing. Dan Ťok k tomu vyjadřuje spíše opatrné stanovisko. Zatím navrhuje  zastávky vlaků v České Třebové vynechat, a bude-li možnost, tak je následně zase obnovíme. Hejtman Martin Netolický je opačného názoru ve smyslu, vlaky ponechme v České Třebové zastavovat i nadále, a pokud se ukáže, že právě tím vzniknou v železniční síti problémy, tak je pak následně můžeme zrušit. Celý ohlas na dokument organizace SUDOP  je z našeho regionu jednoznačný a kompaktní. Zastávky EC vlaků  a zachování dosavadního hodinového taktu si přejí nejen v České Třebové, ale i orgány Pardubického kraje, tak i starostové z měst a obcí v našem regionu. Houževnatost a soudržnost regionu je pozoruhodná. Nemělo by totiž zůstat jen u tohoto dopisu. Na 26. října je naplánována nová schůzka ministra Ťoka s hejtmanem Martinem Netolickým a také se starostou města Česká Třebová Jaroslavem Zedníkem a železničním odborníkem Ing. Daliborem Zeleným.
 
Zemřela Mária Šillerová

Ve věku 87 let zemřela maminka fotografa a galeristy Karla Šillera Mária Šillerová a protože nežila v posledních letech v v našem městě, dáváme tuto informaci na vědomí také v elektronickém vydání Čt. zpravodaje.
Mária Šillerová Byla dlouholetou občankou města Česká Třebová, dlouhá léta žila nejdříve na Farářství a potom po smrti manžela u syna v domě na Tyršově náměstí, byla čtenářkou Českotřebovského zpravodaje.
Poslední rok žila u dcery v Duchcově. Pracovala dlouhá léta v jídelně na Skalce a pak zásobovacím skladu Českých drah.  Čest její památce !
Parte najdete ZDE.
 
Parkování v ulici na Výšině se řeší.

Na odboru dopravy MěÚ jsem se přesvědčil, že občané parkující na ulici Na Výšině nebudou vydáni na milost policii a jejich parkování bude dořešeno s pomocí dopravní značky umožňující parkování na chodníku. Přesné podmínky budou stanoveny po dohodě s Eko Bi tak, aby ulice i s automobily byla průjezdná pro vozidla čistící komunikace,  a bylo možné i odvážet odpad, zajíždět v případě potřeby sanitkám či hasičům. Zajímavé je, že se vše řešilo ještě v předstihu před tím, že Oldřich Gregar napsat svou žádost, která byla publikována 10. října. Podnět k řešení dali sami příslušníci Policie ČR, kteří byli nuceni zasahovat (na udání někoho, komu na tom záleželo) a tedy také pokutovat, protože to byl opravdu přestupek. Protože si sami policisté myslí, že by měli řešit daleko důležitější problémy, obrátili se na vedoucího odboru dopravy  s žádostí o vyřešení situace pomocí místní úpravy.  Ing. Antonín Hájek na to provedl společně s místostarostou Dobromilem Keprtem místní šetření, na základě kterého se provede místní úprava značení. Vše bude tedy  nakonec vlastně při starém, jen město bude muset zaplatit za instalované dopravní značení cca 10 tis. Kč.  (mm)
 
Hejtman předal dobrovolným hasičům čtveřici osobních aut

Pardubice (12. 10. 2015) – V sobotu 10. října se v obci Štěpánov uskutečnil Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním útoku, ve kterém změřili síly vítězové okresních lig v Pardubickém kraji. V rámci soutěžního dne předal hejtman Martin Netolický čtyři osobní automobily, které dříve sloužily Krajskému úřadu Pardubického kraje a nyní budou dále využívány pro potřeby okresních sdružení dobrovolných hasičů.
„V rámci standardní obměny vozového parku jsme se rozhodli, že nabídneme dobrovolným hasičům vozidla, která do současné doby sloužila krajským úředníkům,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Každé z okresních sdružení získá jedno vozidlo, jelikož jsme přesvědčeni, že činnost sdružení musí být zajištěna včetně mobility. Současné vozy, kterými hasiči disponují již neodpovídají, a proto jsem nabídli naše vozidla, která jsou ve vynikajícím stavu a mohou další tisíce kilometrů dobře sloužit novým majitelům,“ dodal hejtman Netolický.
Soutěž mužů ovládli hasiči s SDH Čeperka, mezi ženami zvítězilo domácí družstvo SDH Štěpánov. Mezi mladšími žáky vybojovalo první místo družstvo z SDH Skuteč. Trofej určená nejlepším starším žákům zamířila do Lubné na Svitavsku.
Sdružení dobrovolných hasičů se stará zejména o prevenci a proškolování dětí, mládeže, ale i dospělých. Podílí se na rozvoji požární ochrany nejen ve vztahu k jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a měst Pardubického kraje, ale i při ochraně obyvatelstva. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podporuje krajská samospráva dlouhodobě formou finančních dotací a příspěvků na činnost, zajišťování práce s mládeží či organizování soutěží v požárním sportu pro děti i dospělé. Sdružení hasičů Pardubického kraje má 23,5 tisíce členů.
Unikátnost Kladrubska musí potvrdit studie historických hřebčínů

Pardubice (12. 10. 2015) – Kulturní krajina Kladrubského Polabí aspiruje na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti podání přihlášky na prestižní seznam v pátek 9. října projednávali 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, náměstek ředitele hřebčína Radek Václavík a státní tajemník Ministerstva kultury Zdeněk Novák.
„Hovořili jsme zejména o zpracování srovnávací studie historických hřebčínů a dalších činnostech, které musí předcházet vlastnímu podání přihlášky. Od této studie očekáváme potvrzení výjimečnosti jak krajiny Kladrubska, tak vlastního areálu hřebčína,“ vysvětil 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Dokončení studie předpokládáme v první polovině roku 2016,“ dodal Línek.
Oblast Kladrubska v okolí hřebčína je unikátní svými alejemi, přívody vody a anglickými parky. Národní hřebčín včetně obou stád běloušů a vraníků se stal v roce 1995 kulturní památkou, v roce 2002 byl spolu se stádem běloušů zapsán jako národní kulturní památka. Od roku 2007 je na indikativním seznamu památek UNESCO a ve spolupráci s Ministerstvem kultury a svým zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství – usiluje nyní o zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nyní by měla být ve spolupráci s památkáři vyhlášena krajinná památková zóna, která zaručí zachování autentické historické krajiny v jeho okolí tak, aby její jedinečnost nebyla nijak narušena.