Českotřebovský deník 246/2015 (16/10)                                
Olawské baletky okouzlily českotřebovské dětské publikum.

Stalo se již milou tradicí, že každoročně přijíždí do našeho města baletní soubor z družebního polského města Olawy. Nejinak tomu bylo i letos, kdy k nám ve středu 14. října 2015 kolem poledne přijel autobus s  30ti členným dětským baletním souborem z Olawy, tentokrát s půvabným baletem „Začarovaný (hračkářský) krámek“ /Zaczarowany sklepik/.
Celý děj tohoto bravurně provedeného baletního představení se odehrává v hračkářství s nádhernými hračkami, které přes noc ožijí a stanou se společníky slečny, která je majiteli krámku „k ruce“ a unavená celodenním pobíháním s malými i dospělými zákazníky a předváděním hraček, usne v krámku, kde je omylem na noc „uvězněna“.
Celé odpoledne až do večera baletky  zkoušely na scéně velkého sálu Kulturního centra, které poskytlo tomuto souboru dokonalé zázemí. 
Baletní představení bylo provedeno ve čtvrtek 15.10.2015, a to poprvé  od 9:00 hodin a podruhé od 10:30 hodin, aby potěšilo děti všech mateřských škol, prvního stupně základních škol a přípravky ZŠ praktické v našem městě. 
Velkou pochvalu  si zaslouží nejen vlastní herecké a baletní výkony baletek, ale také práce choreografek a nádherná kostýmní výprava celého souboru.  Baletky sklidily v průběhu i po obou představeních poprávu velký aplaus.  Už teď se těšíme, s čím nás olawské baletky překvapí v příštím roce. Ludmila Rašnerová
Chodíte do Javorky? 

Park Javorka má letos 130. výročí svého založení. Stalo se tak v roce 1885 z iniciativy Okrašlovacího spolku. Takže díky našim předkům a patriotům máme v České Třebové pěkný park uprostřed města. Rádi jsme tam chodili s dětmi a vnoučaty. I když dříve se jednalo spíše jen o procházky po parku. Časem se rekonstrukce parku investovalo určitě dost peněz. přibyla dětská skluzavka s houpačkou, pískoviště a lavičky. Maminky tam s dětmi rády chodí. Musím pochválit poslední investici , úpravu a rozšíření hřiště s posilovacími stroji, které si nejvíce užívají děti a mládež. Ale zapomnělo se na vybudování WC, které tam opravdu chybí, je to nakonec napsáno již v červencovém zpravodaji na straně 82.
O prázdninách jsem tam chodilas nejmladší osmiletou vnučkou během 14 dnů téměř denně. Markétka si vzala s sebou svačinku, pití a nakrájené pečivo pro kačenky mezi dětmi se jí líbilo, byla ve svém živlu. Střídaly se na houpačce a na všech posilovacích strojích - i já jsem si některé vyzkoušela. Seděla jsem na lavičce a pozorovala děti a mládež jak jsou šikovní. Přitom jsem se dala do řeči s hlídacími babičkami. Takže čas příjemně běžel a najednou byl problém jít na WC, když přiběhla vnučka že musí a domů to máme celkem daleko. Musela jsem s ní jít za keře - jako chodili i ostatní. Jiná možnost v Javorce není - nebo jít do restaurace Javorka (pokud je otevřena). Ale to by se majiteli určitě nelíbilo, využívat jejich WC s dětmi z parku - takže tam bych určitě nešla.
proto prosím touto cestou vedení města o vybudování třeba jen ekologických záchodů. Bylo by to levnější řešení a do přírody by se hodilo. Musím pochválit pěkné, čisté a levné WC na Novém náměstí, které tam je také potřebné, ale z Javorky je tam daleko. Kéž by o příštích prázdninách už nemusely děti v Javorce chodit na záchod  za keře, jako v době kamenné.  Jarmila Korejtová
 
Našly se dámské značkové hodinky

Pod lavičkou na autobusové zastávce u hudební školy jsem našla dámské značkové hodinky. Odnesla jsem je do kanceláře městské policie, kde jsou připraveny k vydání. Jarmila Korejtková
 
Jablotron cup 2015 na Skalce

VOŠ a SŠT na Skalce pořádá dne 20. října 2015 v areálu Skalka další ročník soutěže soutěž Jablotron – Cup 2015, kterou pořádá  ve spolupráci s firmou JABLOTRON ALARMS a. s. Žáci z elektrotechnických škol z celé České republiky budou soutěžit ve třech oblastech: práce s ústřednou OASIS,    zapojování prvků EZS na cvičných panelech a absolvují také  test teoretických znalostí zahrnující také výpočty EZS, poznávání prvků EZS. Každá škola vyšle do České Třebové na soutěž dvoučlenné družstvo.
 
Sociální bydlení může pomoci až 1,5 milionu lidí 

Alternativa 50+ vítá jednomyslné přijetí Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 vládou. V České republice je ztrátou bydlení ohroženo jeden a půl milionu obyvatel, zejména osamělých seniorek a seniorů, rodin s více dětmi nebo rodin samoživitelek a samoživitelů nebo pečujících osob.
Koncepce sociálního bydlení je prvním krokem k přípravě zákona o dostupném a sociálním bydlení, který by měl zlepšit situaci významné části české společnosti. „V evropském srovnání jsou náklady na bydlení v České republice páté nejvyšší. Zároveň tu existuje poměrně velká skupina lidí s nízkými příjmy, často žen, ať už samoživitelek nebo osamělých seniorek či nezaměstnaných v předdůchodovém věku, jejichž životní úroveň je v souvislosti s vysokými výdaji na bydlení poměrně špatná,“ říká socioložka Kateřina Kňapová a zároveň dodává, že dostupné bydlení je nezbytným základem pro jakoukoliv kvalitní prorodinnou politiku.
V minulých týdnech zároveň Alternativa 50+ a další organizace občanské společnosti adresovaly vládě otevřený dopis, ve kterém jak přijetí koncepce, tak kvalitního zákona o sociálním bydlení podporovaly. „Domníváme se, že stávající systém neřeší situaci lidí ohrožených ztrátou bydlení. Naopak na ubytovnách často dochází k obchodu s chudobou a přístup k obecnímu bydlení mají některé skupiny obyvatel (například samoživitelky) často velmi omezený,“ říká analytička Alternativy 50+ Gabriela Ferbarová. „Je třeba vytvořit systém, který nebude lidi segregovat ani diskriminovat, například na základě rodinného stavu, a poskytne jim jak dostupné a vyhovující bydlení, tak případně sociální služby. Sociální bydlení by mělo přinést především i řešení pro ty, kteří prochází nějakou komplikovanou životní situací – například odchodem od násilného partnera nebo ztrátou příjmu.“
Právě výpadek příjmu v souvislosti s péčí o někoho blízkého nebo nenadálou ztrátou zaměstnání bez vyhlídek najít si v brzké době zaměstnání nové je častým problémem klientek a klientů Alternativy 50+. Věříme, že zákon o sociálním bydlení by mohl alespoň částečně pomoci v jejich již tak nelehké situaci.
Otevřený dopis je dostupný na http://alternativaplus.cz/2015/09/otevreny-dopis-vyzyvame-vladu-k-prijeti-koncepce-socialniho-bydleni-a-zakona-o-socialnim-bydleni/
 
Využijme pracovní sílu ze Zakarpatí, naši investoři potřebují techniky 
Užhorod (16. 10. 2015) – V rámci zahraniční pracovní cesty delegace Pardubického kraje bylo ve středu v Užhorodě hejtmanem Martinem Netolickým a předsedou Zakarpatské oblastní rady Volodymyrem Čubirkem podepsáno memorandum o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Pardubickým krajem. Hejtman zároveň zopakoval záměr na zřízení kontaktního centra pro získávání zaměstnanců ze Zakarpatí. Společně s předsedy finančního a kontrolního výboru Miroslavem Krejčím a Václavem Snopkem také věnoval osobní finanční dar mateřské škole v obci Linci.
„Podpis memoranda o spolupráci je stvrzením prohlubující se spolupráce, ve které chceme pokračovat bez ohledu na tu či onu vládnoucí skupinu. Věřím, že částka, kterou jsme na projekty na Zakarpatí uvolnili v letošním roce, tedy jeden a půl milionu korun, pomůže potřebným,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Doufám také, že se nám podaří co nejdříve vyřešit všechny možné administrativní a zákonné překážky na zřízení kontaktního centra pro podnikatele a zaměstnance přímo v Užhorodě. Jsem přesvědčený, že bychom tímto omezili činnost různých skupin, které zabezpečují Ukrajincům nelegální práci v Čechách. Chceme pomoci s řešením vysoké nezaměstnanosti v oblasti a zároveň nabídnout českým podnikatelům pracovní sílu, která k nám má kulturně blízko, a které se ve vybraných profesích u nás dlouhodobě nedostává,“ dodal hejtman Netolický
Vzpomínky na společný stát i hejtmanova přednáška na univerzitě
Hejtman Netolický společně s předsedou Zakarpatské oblastní rady Volodymyrem Čubirkem, radním Kraje Vysočina Martinem Hyským a zástupci Klubu T. G. Masaryka odhalil pamětní desku u busty prvního československého prezidenta v Užhorodě. „Prezident Masaryk je symbolem první republiky, tedy doby společného státu Čechů, Slováků a Ukrajinců na Zakarpatí, kteří na tuto dobu s radostí a hrdostí vzpomínají,“ uvedl u busty hejtman Netolický. Ten také v rámci oslav 70. výročí založení Užhorodské národní univerzity přednášel studentům na právnické fakultě o fungování státní správy a samosprávy v České republice. Hejtman se společně s ostatními členy delegace poté zúčastnil oslav přímo v budově rektorátu univerzity, která v září zahájila spolupráci s pardubickou univerzitou.
O hroby českých vojáků v zahraničí je třeba pečovat
Hroby a pomníky padlých českých a československých vojáků v zahraničí zabezpečuje a udržuje Ministerstvo obrany prostřednictvím odboru péče o válečné hroby. Jeden takový se nachází také v Užockém průsmyku na Zakarpatí. „V Čechách bohužel zapomínáme na padlé z bojů první světové války, avšak jejich zásluhy o vznik samostatného českého státu je nutné si stále připomínat a proto vítám tuto aktivitu Ministerstva obrany,“ řekl Netolický, který zavítal také na hřbitov ve Volosjance, kde jsou pochováni další padlí vojáci.
 
Proti dluhům a šmejdům bojuje kraj na seminářích

Holice/Pardubice (16. 10. 2015) – Problematika finanční gramotnosti, podomní prodejci, nevýhodně uzavřené smlouvy či předváděcí akce a takzvaní šmejdi. Proti těmto neduhům chce pomocí seminářů bojovat Pardubický kraj. Druhý seminář na tato témata se konal ve středu v Kulturním domě v Holicích.
„Sérii seminářů lektorují zaměstnanci obecně prospěšné společnosti MOST PRO a příslušníci Police České republiky. Zatím cílíme především na seniory, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin v této oblasti,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. „Na seminářích se jeho návštěvníci dozvědí, jak se účinně proti těmto, ale i dalším nástrahám bránit.
Na šedesát seniorů z Holic se tak dozvědělo, kdo může zazvonit u jejich dveří, za jakých podmínek lze odstoupit od už uzavřené smlouvy a jaké triky nečestní obchodníci používají. Lektorky Kateřina Kotrlá a Michaela Davidová dokonce přichystaly na návštěvníky akce malý chyták v podobě prezenční listiny, která byla ve skutečnosti závazkem k zaplacení 1000 korun. Ačkoliv ji podepsalo jen několik přítomných, nutnost přečíst si vše, co podepisujeme, si pak uvědomili úplně všichni.
Všichni si mohli odnést brožurky Pardubický kraj proti dluhům, které obsahují praktické rady i kontakty na Občanské poradny. Ty poskytují bezplatně sociální poradenství. Společnost Most PRO provozuje Občanskou poradnu v Hlinsku.