Setkání po 50ti letech po maturitě                                        

Studenti 3.A, maturitní ročník 1965, se po 50. letech setkali na půdě své "alma mater." Zde nás velmi mile přivítal pan ředitel Mgr. Josef Menšík a provedl nás školou. Mnohé bylo lepší :moderní třídy, vybavené pracovny, velmi pěkná studovna, ale v té "naší" třídě jsme se posadili do lavic a hned jsme byli o 50 let mladší. Večer jsme se v Pivovaru Faltus rozcházeli v dobré náladě a plni vzpomínek na léta studentská.
Popis fotografie: První řada zleva  Eliška Habrmanová - Lomová, Milena Chládková-Fiedlerová, Helena Pětníková - Janoušková, Marta Pitterlová - Jirešová, Ludmila Velebilová - Sedláčková. Druhá řada Leoš Bureš, Milan Plocek,Věra Klimešová -Michalcová, Irena Demelová - Opletalová, Eva Musilová - Melcherová, Josef Chudý, třetí řada Antonín Jandera, Ladislav Jasanský, Miroslav Vašina, Stanislav Škop, Jiří Němeček a Miroslav Vobora. Na  fotografii nejsou další  spolužáci, kteří návštěvu školy nestihli a přišli za námi až na další jednání: Antonín Ploc, Stanislava Slezáková - Konoppa, Líba Stehlíková - Smolová a Jana Jeníková - Staňková.