Literáti na trati II.                                                                   

Ve čtvrtek 15. 10.2015 se v prezidentském salónku pražského hlavního nádraží uskutečnil křest nové knihy "Literáti na trati II". Oproti loňské knihy Literáti na trati se tentokrát sešly práce od 40 autorů, z nich jeden z příspěvků je až z Austrálie. Všechny autory nějakým způsobem spojuje železnice, nebo cestování po železnici. Někteří pracují na dráze cely život v různých funkcích, pro jiné byla železnice pouhou pracovní epizodou. Další autory dráha a cestování po ní inspirovaly ke psaní. V knize můžete najít vzpomínky na zaměstnání v různých profesích na železnici, nebo na pracovní zážitky, různé povídky, pohádky a také celou řadu básní. Někteří z autorů své příspěvky doplnili svými kresbami, nebo fotografiemi.
Křest byl zahájen přesně v 10 hodin, kdy vystoupil František Tylšar, hlavní autor celého díla, který dal dohromady tento tým autorů. Oproti loňskému křtu se jednotliví autoři již sami nepředstavovali, všechny podle abecedy představit František Tylšar. Ten také naznačil další vizi v pokračování literární řady Literátů na trati. Příští rok by tedy měla spatřit další stejnojmenná kniha s číslicí III. Navíc je v jednání za pomocí sponzorů vypracování knihy s vybranými pracemi ze současných dvou dílů. Ta by pak mohla plnit reprezentační funkci pro železniční podniky, které by se podílely na sponzorství vydání této publikace. Autorského čteni se pak ujala paní Jitka Dolejšová, autorka několika pohádek a přečetla jednu z nich: "O staničním rozhlase". Druhé autorské čtení uskutečnil Martin Vídeňský, úspěšný básník. Přednesl z knihy "Literáti na trati II" několik svých básní. Po autorských čteních pak došlo na samotný akt křestu knihy. Kmotrem knihy se měl stát Michal Štěpán, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. Ten se ale omluvil pro pracovní nasazení a kmotra tedy zastoupil Václav Rubeš, vedoucí redaktor časopisu Železničář. Spolu s Františkem Tylšarem otevřeli lahev šampaňského a popřáli nové knize mnoho úspěchů. Pak následovalo společné fotografování přítomných autorů a po té proběhla autogramiáda. Celý akt křestu knihy "Literáti na trati II" doprovázelo lidovými písněmi hudební těleso Řehečské kvarteto, které vede jeden ze spoluautorů právě pokřtěné knihy.
Také já jsem se stejně jako v první knize Literáti na trati přispěl svým dílem do druhé knihy. Tentokrát jsem vytáhl něco ze šuplíku. Kočky chované v železničních stanicích, tak se jmenuje můj příspěvek, vznikl před několika roky pro jistý časopis věnovaný kočkám. Z vytištění nakonec sešlo a já jsem tak mohl povídání o železničářských kočkách zveřejnit. Text jsem upravil a učesal a doplnil jsem několika fotografiemi. Článek je vlastně povídání o několika kočkách a kocourech, se kterými jsem se během své železničářské éry potkal okolo kolejí. Snad jsem tím potěšil milovníky zvířat, koček zvlášť.
Pavel Stejskal
 
Fotografie Pavla Stejskala

Obr. 01: Řehečské kvarteto hudebně doplnilo křest knihy.

Obr. 02: Prezidentský salónek se zaplnil do posledního místa.

Obr. 03: V popředí zasedlo několik autorů první knihy.

Obr. 04: Velké zrcadlo umožnilo pohled nejen na předsednický stůl, ale i na přítomné hosty.

Obr. 05: František Tylšar zahájil křest knihy.

Obr. 06: Paní Jitka Dolejšová, autorka několika pohádek přečetla jednu z nich: "O staničním rozhlase".
Obr. 07: Druhé autorské čtení uskutečnil Martin Vídeňský, zkušený básník přečetl několik svých dílek.

Obr. 08: Hosté křestu knihy, mezi nimiž je hned několik autorů, které své práce dodali do obou knih Literáti na trati.

Obr. 09: Kmotr knihy Václav Rubeš, vedoucí redaktor časopisu Železničář přispěl svými pracemi rovněž do obou knih.

Obr. 10: Václav Rubeš za asistence otce obou knih Františka Tylšara otevírá šampaňské.

Obr. 11: Šampaňské zalévá novou knihu "Literáti na trati II".

Obr. 12: Ještě šampaňské pro spoluautory knihy "Literáti na trati II".

Obr. 13: František Tylšar rozdává číše se šampaňským.


Obr. 14: Společné foto přítomných autorů knihy "Literáti na trati II". Fotografoval: © Petr Pulc.