Město Česká Třebová nabízí k pronájmu                             

nebytové prostory v domě čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, o výměře 51,8 m2,                             
za cenu 450,-Kč/m
2/rok + služby, dosud užívané za účelem poskytování služeb
v kadeřnictví, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.1.2016.
 
nebytové prostory v domě čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, o výměře 65,9 m2,                           
za cenu 450,-Kč/m
2/rok + služby, dosud užívané za účelem poskytování kosmetických služeb, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, od 1.1.2016.
 
 Písemné žádosti je možné podávat do 30.11.2015 na podatelnu Městského úřadu Česká Třebová nebo přímo na odbor majetku města Městského úřadu Česká Třebová.
 
Bližší informace: Ing. Alica Hudečeková, odbor majetku města,
tel. 465 500 142, e-mail: alica.hudecekova@ceska-trebova.cz.