Dvacet let dialýzy v Ústí nad Orlicí                                        

 Dialyzační středisko a nefrologická ambulance B. Braun Avitum v Ústí nad Orlicí za 20 let své existence pomohly tisícovkám pacientů s onemocněním ledvin. "Dialýza v Ústí nad Orlicí patří mezi naše páteřní střediska, se kterými jsme v ČR před dvaceti lety začínali. Středisko vždy bylo vzorem pro ostatní a zároveň místem, kde jsme testovali naše novinky. Důkazem úspěšného rozvoje střediska je i 80 pacientů, které jsme připravili k transplantaci ledviny a desítky tisíc provedených dialýz," říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek.

Kolektiv pracovníků dialyzačního střediska Ústí nad Orlicí ve službě dne  19. listopadu 2005
Společnost B. Braun Avitum uspořádala k jubileu 20 let dialýzy v Ústí nad Orlicí  tiskovou konferenci, které se zúčastnil  ředitel sítě dialyzačních středisek  MUDr. Martin Kuncek, ředitel Orlickoústecké nemocnice MUDr. Jiří Řezníček, vedoucí lékař dialyzačního střediska v Ústí nad Orlicí MUDr. Petr Gorun  a také orlickoústecký starosta  Petr Hájek. Odborná stanoviska lékařů jsou uvedena v následující tiskové zprávě. Pro novináře a laiky bylo významné to, že jsme se měli možnost seznámit úspěšně transplantovanými pacienty, ale také s pravidelnými návštěvníky dialyzačního střediska ve velkém sále. Na vlastní oči jsme se mohli zeptat pacientů na úroveň zde poskytované péče, seznámit se s jejich potřebami, starostmi i s výhledem dalšího zlepšení péče.  MUDr. Martin Kuncek avizoval otevření nového dialyzačního střediska ve vysokomýtské nemocnici, které by mohlo zlepšit dostupnost této služby  pro pacienty, kteří  bydlí v tomto regionu a nemají komplikovaný průběh onemocnění ledvin. Tím by se současně dále zlepšily podmínky pro práci v orlickoústeckém dialyzačním středisku. Zazněla všeobecná pochvala na práci lékařů i sestřiček, také slova díků za dobrou spolupráci s ostatními odděleními orlickoústecké nemocnice. To vše si pochvaloval ve svém projevu i ústecký starosta Petr Hájek. 

MUDr. Martin Kuncek                                MUDr. Petr Gorun,                                      MUDr. Jiří Řezníček.

Vpravo manželé Horákovi, paní Kateřina Horáková je již 13 měsíců po úspěšné transplantaci ledviny, dárcem je její manžel.

Velký sál ústecké dialýzy

Vedoucí lékař dialýzy MUDr. Petr Gorun předává pacientů, "narozeninové dárky"

OIKTV a Orlický deník zpovídá ze svých dojmů 59tiletého p. Miroslava Odvalila, který má za sebou rychlou a náročnou dvojitou transplantaci srdce a ledviny. "MUDr. Gorun mě vlastně zachránil život zařazením do rychlého transplantačního programu, v roce 2012  jsem byl na pokraji svých sil a bez transplantace bych se dneška jistě nedožil.  Nyní chodím jen občas na kontroly na nefrologii i kardiologii, ale už zase pomaličku začínám pracovat. Život pro mne dostal novou cenu...." říká s vděčností p. Miroslav Odvalil. 
K  jubilejní slavnosti  vydala společnost B. Braun Avitum tiskovou zprávu, kterou dále uvádím:
Koncentrace na kvalitu dialýzy a cévní přístupy
Většinou 3x týdně na 5 hodin dojíždí na hemodialýzu do Ústí nad Orlicí v současnosti 78 pacientů. Někteří na vlastní žádost i z nespádových oblastí. Za celou dobu existence tak lékaři a sestry provedli více než 170.000 dialýz. Velký důraz se klade na kvalitu ošetření a pečlivý monitoring cévních přístupů, tedy míst, odkud se z těla pacienta odebírá krev k očištění a kam se poté vrací. "V těchto místech je zvýšené riziko trombózy nebo stenózy žil. Úzce spolupracujeme s Orlickoústeckou nemocnicí a při sebemenším podezření na komplikace posíláme pacienta na radiologické vyšetření. Když se problém po vstříknutí kontrastní látky potvrdí, lékaři z Orlickoústecké nemocnice jej také okamžitě řeší. Kvalitní ošetření také úzce souvisí s frekvencí a délkou dialýzy, často navzdory přání pacientů," vysvětluje vedoucí lékař dialýzy MUDr. Petr Gorun.
V nefrologické ambulanci se v roce 1996 začínalo s přibližně 250 pacienty. Ke konci října 2015 jich bylo evidováno již 3460. Za posledních 10 let také každoročně roste počet pacientů, kteří podstupují tzv. peritoneální neboli břišní dialýzu. Tento druh dialýzy si lidé provádějí sami doma pravidelným vypouštěním a napouštěním dialyzačního roztoku katetrem do břišní dutiny a na kontrolu dojíždějí pouze jednou za měsíc. "Takových pacientů s dobrými léčebnými výsledky máme nyní sedm. Poměr peritoneální dialýzy a hemodialýzy je nyní zhruba 1:10. Očekáváme, že v budoucnu se bude podíl břišní dialýzy zvyšovat," doplňuje Petr Gorun.
Orlickoústecká dialýza je vybavena nejmodernější technologií, včetně velkoobjemové on-line hemodiafiltrace, vysoce účinnou úpravnou vody (reverzní osmózou) a disponuje speciálními moduly, které sledují optimální průběh, účinnost léčby a kvalitu funkce cévního přístupu. V rámci zkvalitňování péče i diagnostiky hodlá dialyzační středisko v Ústí nad Orlicí pořídit v blízké budoucnosti ultrazvukový přístroj. Tou nejpodstatnější změnou ovšem bude vybudování satelitní dialýzy ve zhruba 20 km vzdáleném Vysokém Mýtě. "Na otevření dialýzy ve Vysokém Mýtě pracujeme dlouhodobě a nyní se zdá, že jsme takřka
u cíle. Pokud se vše podaří, posuneme dostupnost péče i komfort pacientů opět o velký kus dopředu,"
říká ředitel sítě dialyzačních středisek MUDr. Martin Kuncek.
80 transplantací za 20 let
"Za poslední roky máme několik preemptivních transplantací od živých dárců a to nejen od pokrevně příbuzných, ale i od životních partnerů či kamarádů. Řešíme také kombinované transplantace, například ledviny a slinivky nebo ledviny a srdce," říká MUDr. Petr Gorun.  Nedávno se podařilo připravit na transplantaci i velice komplikovanou mladou pacientku, které orgán věnoval její manžel. "Na dialýze jsem byla od roku 2002. Po dvou letech mi ledvinu věnoval tatínek. Ta ale po měsíci přestala fungovat, takže mě čekalo dalších 10 let dialýzy. Teď jsem 13 měsíců po transplantaci ledviny od mého manžela a cítím se skvěle. Lékaři i sestry zde na dialýze a v IKEM Praha odvedli a nadále odvádějí skvělou práci," říká 31-letá pacientka Kateřina Horáková. 
Na konci minulého roku prošel během dvou dnů transplantací srdce a ledviny Miroslav Odvalil. "Pan doktor Gorun mi vlastně zachránil život. Byl to totiž on, který inicioval celý proces dvojnásobné transplantace. Teď je to již více než rok od operací a doma se syny začínám dokonce i manuálně pracovat s míchačkou, maltou a zednickou lžící. Do transplantační poradny IKEM Praha jezdím na kontrolu jen 1 x za 2 měsíce," popisuje svůj příběh devětapadesátiletý Miroslav Odvalil.
Spolupráce s Orlickoústeckou nemocnicí i Ústavem sociální péče
Dialyzační středisko velmi úzce spolupracuje s Orlickoústeckou nemocnicí, v jejímž areálu také sídlí. "Pokud diagnostikuje lékař z Orlickoústecké nemocnice u pacienta  onemocnění ledvin, odesílá ho k došetření a dalšímu sledování do nefrologické ambulance B. Braun Avitum. Jsme rádi, že  případě potřeby  můžeme předat naše pacienty k další péči do rukou nefrologických odborníků," říká ředitel Orlickoústecké nemocnice prim. MUDr. Jiří Řezníček.
Čtrnáctitisícové Ústí nad Orlicí  je přirozené centrum regionu a dialyzační spádovost je přibližně 140 tisíc lidí. Dostupnost špičkové nefrologické péče je proto velmi důležitá. "Region Orlickoústecka je poměrně členitý, a proto je velmi důležité, že péči o ledviny mají lidé nejen z Ústí nad Orlicí dobře dostupnou. Dialyzační středisko patří mezi naše zdravotnické priority," říká  starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Už 6 let funguje také spolupráce s Ústavem sociální péče Domov pod hradem v nedalekém Žampachu. "Do ústavu pravidelně posíláme vyřazené uniformy a ložní prádlo. Hezké uniformy donosí tamní zdravotnický personál a z těch ostatních klienti ústavu vyrábějí různé textilní předměty jako koberečky, pytlíky nebo tašky. Výroba je součástí ergoterapie. Recipročně nám za to ústav například loni zorganizoval canisterapeutické vystoupení pro naše pacienty," říká ekonomka dialýzy Iva Válková Kabátová.
V rámci dvacetiletého výročí fungování dialyzačního střediska v Ústí nad Orlicí se ve čtvrtek 19.11.2015 od 14 hodin koná v Litomyšli 42. pracovní den České nefrologické společnosti na téma „Ischemická nefropatie“. "Věnovat se budeme příčinám, vývoji, ale především prevenci a léčbě ischemické nefropatie a mezi odborníky vystoupí přední čeští nefrologové v čele s předsedou České nefrologické společnosti Prof. MUDr. Ivanem Rychlíkem, CSc.," popisuje obsah odborné konference vedoucí lékař dialyzačního střediska MUDr. Petr Gorun.