Českotřebovský deník 264/2015 (5/11)                                  
Krematorium kouří a jistě i ničí zdraví

Pamatuji se rozsáhlé akce proti provozovateli českotřebovského krematoria v roce 1989 - 90. Provozovatelem byl tehdy "okresní komunál" OPS, technologie spalování zdaleka nebyla dokonalá a byla důvodem k poměrně velkým protestním akcím obyvatel bydlících v jeho okolí.
Pamatuji se jednu z těchto schůzí se konala v tzv. "Agitačním středisku MěstNV" s tehdejším náměstkem ředitele "Okresního podniku služeb" Ing. Ladislavem Novákem. Občané hlavně brojili proti rostoucímu počtu spalů a dokládali škodlivost zařízení, stále expandujícího, původně však zamýšleného jen pro potřeby města.
V té době začal praktický rozklad tohoto zbytečného podniku a chystala se privatizace. právě někteří z vedení OPS se tehdy chystali krematorium převzít, viděli v tom něco, co nikdy nezkrachuje. Nakonec se krematorium dostalo do majetku města, které jej pronajímá Pohřební službě Alice Hurtové. Počet spalů však není nijak omezen, těžko lze omezovat soukromou firmu.  Krematorií není rozhodně přebytek, nejbližší jsou v Pardubicích, dále v Semilech a v Šumperku. O nedostatek práce si zde tedy rozhodně nemohou stěžovat, nová konkurence se zřejmě nechystá. A tak se z komína krematoria kouří docela často. Město má do svého rozpočtu od nájemce nájem, před několika lety poněkud zvýšený, provozní zisk patří nájemci a tedy provozovateli. Technologie, které jsou spolu s budovou také v majetku města, byly vyměněny, měly by vyhovovat přísným kritériím.  Jenže vyhovují? 
Dnes jsem dostal aktuální fotografii, kterou přikládám jako varování a podnět k tomu, že by se mělo zajistit měření, které zjistí,  co vlastně ten zlověstně černý kouř obsahuje. V době, kdy se snažíme na minimum omezit množství škodlivin ve výfukových plynech automobilů si necháváme takto "pokouřit" ve čtvrti určené k bydlení. Krematorium má svoje ochranné pásmo a zřejmě bude dodrženo. Mělo by však mít v pořádku svou technologii. Je v majetku města a o to bude zjišťování, zda vše odpovídá předpisům, snadnější.  Občané zde bydlící současně poukazují na to, že právě u občanů v blízké  ulici Polní byl i pozoruhodný počet onemocnění rakovinou a přemýšlí o možných souvislostech. Tmavý kouř v domácích topeništích kritizujeme a píšeme o možných důsledcích. V době inverzního uspořádání teplot se škodliviny udržují v údolí Třebovky v nízkých výškách.  Jednou z hlavních škodlivin dneška je polétavý prach obsahující právě benzpyreny z topenišťa dopravy spojený s inverzí. Oxidy síry jsou nyní méně významné a oxidy dusíku jsou spojené především s intenzivní dopravou. Díky zvolené jižní variantě R35 máme šanci na zdravější ovzduší. Proč by nám to mělo kazit krematorium?  Zajistěme měření spalin, je-li problém, je třeba ho odstranit! (mm)
P.S. Uvedený snímek byl fotografován dnes ve čtvrtek 5.11. 2015 po 10. hodině dopoledne.

MUDr. Radim Uzel opět zavítal do Ústí nad Orlicí

Dne 14. 10. 2015 se v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana konala již VII. odborná konference pod názvem „Násilí v pomáhajících profesích“. Pořadatelem konference byla Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí.
Pozvání přijali čestní hosté, a to MUDr. Radim Uzel, CSc., který právě ve zdejší nemocnici na gynekologicko – porodnickém oddělení odstartoval svoji profesní kariéru, a MUDr. Dionýz Zakál, současný primař gynekologicko – porodnického oddělení v téže nemocnici.
Škola byla zaplněna do posledního místečka a účastníci bedlivě sledovali vystoupení všech přednášejících, kteří zasvěceně hovořili o šikaně ve školním prostředí, o prevenci šikany na SŠZS Ústí nad Orlicí, o domácím násilí na ženách, o syndromech CAN a EAN (syndrom EAN - špatné zacházení se seniory, syndrom CAN – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a o rukojmí ve zdravotnictví. Samozřejmě se mezi přednášející zapojil i čestný host MUDr. Radim Uzel, CSc., gynekolog a sexuolog, který pohovořil o násilí v sexualitě a svým vystoupením zaujal všechny v sále.
Celá konference měla u přítomných velký úspěch a lze předpokládat, že se všichni včetně MUDr. Radima Uzla v příštím roce opět sejdou u další zajímavé problematiky, pozorně si vyslechnou přednášející kolegy a zároveň si prohlédnou moderně vybavené učebny ošetřovatelství a pečovatelství Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.
 

Zapalme svíčku“ – 13. 12. 2015 Světový den památky zesnulých dětí

"Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to často neuvědomujeme. Zastavme se na chvíli. Zapalme  svíčku a uctěme památku všech dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili dospět a zestárnout…
V médiích často slyšíme o tragediích a nemocech, které potkávají  děti a  mladé lidi. Všichni se shodují na tom, že nejbolestivěji tyto ztráty zasahují pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i další příbuzní a jsou zde i spolužáci, kamarádi, sousedé, kterých se ztráty také bolestně dotýkají. Po dětech, které předčasně odešly, zůstává prázdné místo v rodinách, ve třídách, v zaměstnání,  v sousedství…
Druhá neděle v prosinci je světovým  dnem památky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují vždy v 19,00 hodin místních časů a tvoří virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.
V letošním roce již popáté pořádá spolek Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku.  Na různých místech v České republice se 13. prosince 2015  konají  otevřená setkání  rodin, přátel a veřejnosti.  Akce  se uskuteční  například v Praze, v Brně, ve Zlíně, v Jihlavě, v Plzni, v Děčíně, v Jablonci nad Nisou, v Lanškrouně, v Kraslicích, v Domažlicích……. 
V Lanškrouně se akce koná v kostele sv. Václava na Jiráskově náměstní od 15:00 hodin
Na programu je pásmo mluveného slova, veršů a písní.
Podrobnější informace budou postupně doplňovány na web www.dlouhacesta.cz.  I vy se můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí na setkání nebo  připomínkou na nějaké jiné veřejné  akci nebo  vzpomínkou doma  se svou rodinou a přáteli.  Důležitý je pocit sounáležitosti.
Kontakt pro další informace: Koordinátorka akce Zapalme svíčku Lanškroun: Šárka Zemachová, email: sarka.doma@seznam.cz
 
Budulínek.eu vyhlašuje soutěž o zájezd do Evropského parlamentu

Občanské sdružení Budulínek.eu vyhlašuje na svých webových stránkách velkou podzimní vzdělávací soutěž. Soutěžící budou odpovídat na otázky týkající se aktuálních témat, například z oblasti zdraví, internetové bezpečnosti nebo spotřebitelských práv a povinností. Celkový vítěz soutěže vyhraje poznávací zájezd do Bruselu nebo do Štrasburku na pozvání europoslankyně Šojdrové, pod jejíž patronací celá soutěž probíhá.
První kolo soutěže, které startuje 5. listopadu 2015, bude na téma zdravého obouvání. „Téměř každý druhý dospělý kráčí životem na nemocných nohou. Mnozí proto, že si vypěstovali nesprávné návyky již v dětství,“ říká odbornice PhDr. Vlasta Mayerová a doplňuje: „Důležitým faktorem je prevence. Správné zacházení s vlastníma nohama je nutným předpokladem k jejich bezproblémovému fungování. Aby byly nohy zdravé, potřebují především pohyb a vhodnou obuv.“ Cílem prvního kola soutěže je zvýšit úroveň znalostí o zásadách zdravého obouvání, péče o nohy a správných pohybových návycích, které začínají už v dětství.
Velká podzimní soutěž je šestikolová a bude probíhat až do poloviny prosince. Každý čtvrtek odstartuje nové kolo s novými úkoly. Soutěžní otázky obsahují také spoustu barevných ilustrací a jsou připraveny tak, aby s dospělými mohly soutěžit také děti. „Vítěze budeme oceňovat ve všech kolech a budeme je odměňovat pěknými dárečky,“ slibuje Lenka Mužíčková, předsedkyně sdružení Budulínek.eu, která celou soutěž připravila.
 
Firma, která vstala z popela, může nyní radit podnikatelům v podobných situacích

Skuteč (5. 11. 2015) – Strojírenská společnost DRAHOŠ, která sídlí na letišti ve Skutči, lehla před rokem téměř celá popelem. Tento týden ji opětovně navštívil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, aby se přesvědčil, jak její majitelé svůj boj o zachování pracovních příležitostí nevzdali ani po takové ráně osudu, jakou byl zničující požár, a dále pokračují ve výrobě, kterou úspěšně vyvážejí do světa.
Na začátku září  2014 bylo během jedné noci ovšem všechno jinak. „Zpětně si uvědomuji, že kdyby požár vypukl v neděli, v pondělí ráno bych to vzdal. Tím, že se to stalo v pátek večer, jsem měl čas racionálně zvážit všechny možnosti náhradní výroby, dohodnout se s dodavateli a odběrateli a v neposlední řadě se zaměstnanci. Většina z nich u nás zůstala i za této situace a velmi nás to semklo,“ vzpomíná na krušné období jeden ze spolumajitelů firmy Petr Drahoš.
Oheň, který zachvátil strojírenskou halu a poničil i sousední administrativní budovu, likvidovalo 11 jednotek hasičů.  Finanční škoda byla předběžně odhadnuta na 50 milionů korun, nikdo nebyl zraněn. Jako příčinu uvedli vyšetřovatelé závadu na elektroinstalaci.
Firma zaměstnávala 30 až 40 lidí a většinu pracovních míst se podařilo udržet. Na nějakou dobu si museli pronajmout náhradní prostory a vypůjčit veškeré výrobní stroje, přátelé jim poskytli i vyřazené počítače, tiskárny a kopírky. Hlavně však museli odklízet a likvidovat škody a sehnat úvěr na dobu, než dostanou alespoň částečné odškodnění od pojišťovny. V hořící hale bylo tenkrát i nové strojní vybavení, které oheň zničil.
„Prošli jsme si tím nejhorším, kdy nevíte, co v první chvíli udělat, jak postupovat,“ vypráví druhý spolumajitel Igor Miklós a pokračuje: „Naštěstí se k nám neobrátili zády naši dodavatelé a odběratelé, stejně jako několik okolních firem. Přijel za námi i tehdejší starosta Skutče Pavel Novotný a z Pardubického kraje Roman Línek. Spolu s nimi jsme hledali cesty, jak se dostat z nejhoršího. Dnes bychom už po tom všem mohli radit podnikatelům, kteří se ocitnou v podobné situaci. V tu chvíli totiž potřebujete, aby vám někdo nalil sílu a dodal důvěru, že to dokážete, a také poradil s prvními praktickými kroky.“
 
Je možné sladit péči, práci i osobní život? Zatím se zdá, že nikoliv. 

Větší informovanost, dostatečná infrastruktura a sociální služby pro pečující nebo zapojení mužů do péče jako něco naprosto normálního – to jsou závěry kulatého stolu „Diskriminace jako překážka pro slaďování rodinného a pracovního života“, který uspořádala 12. října Alternativa 50+ ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv v Brně pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.
Odbornice a odborníci diskutovali stávající problematiku diskriminace v souvislosti s nutností sladit práci a rodinu nejen z pohledu již platných právních nároků, ale i v kontextu veřejné a sociální politiky nebo proměn vnímání současné rodiny. Z  živé debaty mluvčích i hostů vykrystalizovalo hned několik zásadních témat, na které je třeba se více zaměřit, i několik opatření, která je nutno pro zlepšení situace prosazovat.
Velkou výzvou je zvyšování informovanosti, povědomí o právech zaměstnanců na slaďování a odbourávání často oprávněných obav z následků snahy vymáhání těchto práv. „Zjišťujeme, že lidé mnohdy nemají povědomí o tom, na co mají nárok, a z obav o další profesní uplatnění se nebrání u inspekčních orgánů, i když by mohli. Domnívám se, že to odráží zakořeněnou představou, že není špatný ten, kdo diskriminuje, ale ten, kdo si stěžuje,“ říká socioložka Kateřina Kňapová
Druhým velkým tématem je péče. Nejen její genderový rozměr a s tím související finanční i symbolické ocenění, ale i podpůrné služby pro pečující osoby. Česká republika má jeden z nejvyšších podílů využívání neformální péče – o závislé osoby se tedy nejčastěji starají příbuzní, v drtivé většině ženy.
„V 70 - 80 % případů pečují o závislou osobu ženy, které pak čelí obtížím při návratu na trh práce," říká Robert Basch z Nadace OSF, která kulatý stůl podpořila v rámci programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. „Větší zapojení mužů do podpůrných pečovatelských služeb, stejně jako podpora otcovských dovolených, by přispěly k překonání předsudku, že ženy jsou spíše než muži předurčeny k péči o osoby blízké," říká Robert Basch a dodává, že bez aktivního zapojení mužů se bude změn dosahovat těžko.
Ukázalo se, že současná právní úprava je pro reálné potřeby pečujících nedostatečná. „Slaďování práce a rodiny jde velmi často nad rámec právního vymezení nároků na např. úpravu pracovní doby nebo nediskriminace, a proto jsme na náš kulatý stůl pozvali i experty a expertky na problematiku péče, trhu práce, zástupkyni Inspektorátu práce nebo ředitelku odboru rodinné politiky a stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí Janu Maláčovou,“ říká analytička informací Alternativy 50+ Gabriela Ferbarová a zároveň dodává: „Na kulatý stůl přišli i lidé působící ve státní správě na úrovni obcí nebo ze soukromého sektoru, takže jsme měli možnost vidět celou škálu perspektiv.“ Je potěšující, že se problematika pečujících dostává stále více do povědomí veřejnosti. I když jsme stále teprve na začátku, zdá se, že se situace začíná pozvolna měnit.
Kateřina Kňapová, katerina.knapova@alternativaplus.cz, 776 046 060