Českotřebovský deník 265/2015 (6/11)                                  
Změna praktické zubní lékařky

Od 1. 1. 2016 je avizována změna v poskytování zdravotnických služeb. Praktická zubní lékařska MUDr. Květoslava Fialová končí svou ordinaci na železniční poliklinice v České Třebové k datu 31. 12. 2015. Její obvod převezme MDDr Stanislav Knob, který bude poskytovat zdravotnické služby v nezměněném rozsahu. Telefonní číslo do ordinace zůstává stejné 723 0367 370, zde se mohou pacienti objednávat k ošetření  a k registraci.
 
Nová služba finanční správy - možnost platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - více ZDE

Chcete získat kotlíkovou dotaci? Kraj pro vás připravil odborný seminář

Pardubice (5. 11. 2015) Chcete se dozvědět více o podmínkách pro získání kotlíkových dotací, způsobu podání žádostí nebo systému proplácení dotací? Chcete vědět jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musíte splňovat? Na tyto, ale i mnohé další otázky odpoví odborný seminář, který připravil pro žadatele Pardubický kraj. Více informací naleznete na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
„V letech 2016 - 2018 můžeme mezi obyvatele kraje rozdělit až 170 milionů korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsme si vědomi toho, že řada obyvatel o možnosti získání dotace slyšela, avšak neznají přesnější podrobnosti, což by je mohlo od podání žádosti odradit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat semináře, na kterých zaměstnanci krajského úřadu podrobně vysvětlí všechny náležitosti nezbytné ke správnému podání a získání dotace,“ dodal hejtman Netolický
Bezplatné informační semináře se uskuteční:
23. 11. 2015, 16.00 Svitavy - velká zasedací místnost MěÚ Svitavy, budova T. G. Masaryka 25
24. 11. 2015, 16.00 Pardubice - sál Jana Kašpara, reálka, Komenského nám. 125
25. 11. 2015, 16.00 Chrudim - zasedací místnost MěÚ Chrudim, budova Pardubická 67
26. 11. 2015, 16.00 Polička – velký sál Tylova domu, Vrchlického 53
30. 11. 2015, 16.00 Vysoké Mýto - Šemberovo divadlo, Komenského 281
1. 12. 2015, 16.00 Česká Třebová - Kulturní centrum, Nádražní ulice 397
3. 12. 2015, 16.00 Hlinsko - kinosál Multifunkčního centra, Adámkova 341
10. 12. 2015, 16.00 Letohrad - Dům kultury, Družstevní 597
 
Pěkné auto ještě neznamená umět parkovat 

V příloze posílám aktuální fotografii z dnešního rána 6.11.)  z podzemního parkoviště u nádraží, která muže vést k zamyšlení, proč nejsou informace o počtu volných míst na informačních tabulích zcela pravdivé. Zatímco počítadlo pouze jednoduše odečítá počet přítomných aut od celkové kapacity a s takovýmito "mistry parkování" už nepočítá, může snadno dojít k situaci, že ačkoliv bude avizováno ještě několik volných míst, tak díky umění některých našich spoluobčanů, nebude už kam zaparkovat. Auto na fotografii bude asi slušné, škoda jen, že totéž nelze říct o jeho řidiči. (MŠ)
 
Zástupci informačních center řešili spolupráci i bezbariérovost

Setkání turistických informačních center (TIC) Pardubického a Královéhradeckého kraje se konalo 4. listopadu v Broumovském klášteře. Program byl tentokrát zaměřen i na plánovanou budoucí kooperaci mezi kraji v oblasti propagace, která bude stvrzena podpisem memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. „Spolupráci bychom chtěli zahájit společnou prezentací obou krajů na veletrzích pod značkou Východní Čechy a následovat bude vydání společných turistických novin,“ informoval radní René Živný.
Program zahájila prezentace Cykloturistika v Královéhradeckém kraji, ve které byl zdůrazněn význam nadnárodního cykloproduktu Labské stezky pro oba kraje. Stejně tak pro oba regiony je důležité i letiště Pardubice, jehož potenciál pro rozvoj cestovního ruchu do budoucnosti prezentovala ředitelka Hana Šmejkalová. Statistiky v oblasti cestovního ruchu zaměřené na příjmy a výdaje z pohledu veřejných rozpočtů představil Ondřej Špaček z KMPG.
Důležitým bodem programu bylo také téma bezbariérového cestovního ruchu a prezentace Lucie Jelínkové z Autokempu Buňkov, bezbariérového ubytování s nejvyšší kapacitou v obou krajích. „Vážím si nelehké práce a osobního přístupu všech, kteří umožňují a usnadňují cestování handicapovaným,“ sdělil radní Pardubického kraje René Živný, který zároveň přislíbil Autokempu Buňkov finanční podporu na zakoupení mechanického vozíku MLOK určeného pro rekreační využití hendikepovaných.
Praktické zkušenosti a příklady dobré praxe si účastníci prohloubili v rámci několika odpoledních workshopů zaměřených na zákazníka, sociální sítě, questing a také kvalitu nabízených služeb TIC.
Závěr programu patřil prohlídce unikátních revitalizovaných prostor Broumovského kláštera včetně návštěvy mnišských cel. V současné době je již nevyužívá řád benediktinů a lze je využít jako hotelový pokoj.     
 
O investici Foxconnu stojíme, zní z kraje i města. Upřesňují se požadavky na stát

Pardubice (5. 11. 2015) – Zástupci Pardubického kraje a města Pardubice diskutovali nad seznamem investičních požadavků v souvislosti s připravovanou výstavbou takzvaného SmartCity společnosti Foxconn v Pardubicích. Prvotní seznam možných investic projednala a schválila Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání a v současné době expertní týmy požadavky konkretizují a připravují další společný postup směrem k vládě.
„Na téma investice společnosti Foxconn jsme hovořili s prezidentem Zemanem, kterému jsme maximalistický seznam návazných investic předali. Pan president přislíbil, že toto téma otevře při nejbližším setkání s ministrem Ťokem koncem listopadu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Shodli jsme se s panem primátorem na dalším postupu směrem k vládě a především Ministerstvu průmyslu a obchodu, které by se mělo stát nositelem celého projektu. Zároveň bychom chtěli uzavřít trojstranné memorandum, abychom vyslali jasný signál všem stranám, že tento záměr je v Pardubicích zamýšlen vážně,“ dodal hejtman Netolický.
„Investici společnosti Foxconn vnímám pro město Pardubice jako velmi důležitou, těší mě, že poté bude společnost potřebovat i velmi kvalifikované odborníky pro vědu a výzkum. Těm bude muset město umět nabídnout bydlení a služby širokého rozsahu k uspokojení všech životních potřeb celých rodin,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, který předpokládá, že v Pardubicích najde práci více absolventů středních odborných škol i pardubické univerzity. „Z toho důvodu je samospráva města připravena výstavbu a rozvoj služeb maximálně podporovat. Předpokládám, že toto stanovisko můžeme garantovat třeba formou usnesení rady nebo zastupitelstva města,“ doplnil primátor Charvát.
Přítomní zástupci kraje a města řešili jednotlivé požadavky, ve kterých má majoritní podíl dopravní infrastruktura v oblasti připravovaných investic včetně výstavby jihovýchodního obchvatu města, rekonstrukce dopravního uzlu Pardubice včetně takzvané Ostřešanské spojky. „Jsme si všichni vědomi toho, že dopravní infrastruktura a návaznost průmyslové zóny Foxconnu není nejlepší. Proto jsme již jednali se Správou železniční a dopravní cesty o urychlení výstavby trati na Chrudim přes Černou za Bory, což by zlepšilo nejen osobní, ale i nákladní obslužnost areálu,“ řekl hejtman Netolický. V rámci projektu je také zamýšlen přesun pardubické Střední odborná škola elektrotechnické a Vyšší odborné školy, která v současné době sídlí na dvou adresách. Odborná výuka je uskutečňována v areálu Do Nového, který neodpovídá standardům a kraj by do něj musel v nejbližších letech masivně investovat. V rámci návrhu by v moderním areálu mohlo najít své místo až 1200 studentů, pro které by zde bylo připraveno nejen zázemí pro výuku, ale také stravovací prostory či sportoviště.