Českotřebovský deník 270/2015 (11/11)                                


Projekt poslední okamžiky války ke Dni veteránů 2015 


V sobotu 7. listopadu 2015 přijeli do našeho města studenti z Olawy a Svitu, aby se zde  spolu se svými českotřebovskými protějšky – studenty gymnázia – zúčastnili projektu Poslední okamžiky války, který vyvrcholí slavnostním aktem ke Světovému dni válečných veteránů ve středu 11. listopadu 2015.   Pro studenty je připraven program, který jim má přiblížit okamžiky II. světové války,  která skončila právě před 70 lety.  V neděli 8. listopadu 2015 skupina navštívila Vojenské muzeum v Praze.

V pondělí byla pro všechny účastníky projektu připravena praktická ukázka přídělu potravin, které obyvatelé protektorátu Čechy a Morava dostávali  na celý týden a studenti pak ve skupinkách propočítávali množství základních potravin na jednu osobu a jeden den. Někteří i ochutnali snídani připravenou z těchto potravin, včetně žitné kávové náhražky. V rámci programu jsou připraven též výtvarný workshop s mírovou tématikou, kde si studenti si vyrobí vlčí máky (symbol válečných veteránů). Na středu 11. listopadu byl připraven výlet do obce Javoříčko a odpoledne se delegace zúčastnily kladení věnců u památníku oběh¨tem válek v Habrmanově ulici

 


SONS děkuje

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Česká Třebová, touto cestou děkuje Městu Česká Třebová, za poskytnutou finanční dotaci ve výši 20 000 korun na činnost v roce 2015. Naše organizace zajišťuje, odborné sociální poradenství, ukázky a pomoc v oblasti kompenzačních pomůcek a aktivizační služby pro zrakově postižené
 
Bílá pastelka - poděkování

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Česká Třebová,
Touto cestou děkuje studentům Vyšší odborné školy Gustava Habrmana Česká Třebová, za aktivní pomoc při sbírce Bílá pastelka, která se konala 14. října 2015.
V našem městě se studentům školy podařilo prodat pastelky za 3 038,-Kč.
Celostátní výtěžek sbírky činí 1 729 028,-Kč.
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé pastelky, symbolizující zrakově postižené.
 
Příznivý podzim umožnil výsadbu zeleně i úpravu parku, díky za obnovení dětských atrakcí

Fotografie pořízené v závěru měsíce října ukazují výsadbu nové zeleně na pozemcích města v lokalitě obytný soubor Moravská ulice a úpravy cestiček v parku Javorka. Nový povrch upravený válcováním s odvodněním do trávníku  získaly cesty v Javorce v okolí pomníku Šárky, frekventovanější cesty k Bosenskému pavilonu a pramenu Javorka jsou nově vydlážděné. Park tak získal na úpravnosti. Veřejnost pak všeobecně vítá novou instalaci opravených dětských atrakcí  u tzv. "selky", je to tradiční místo pro děti v sousedství hřiště. V době poškození tato atrakce velmi chyběla. Je třeba poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, abychom již během příznivého podzimu mohli s dětmi tento cíl opět navštěvovat. Opravená atrakce je nyní již hlídaná elektronickým systémem tak, aby se už nemohlo stát to co v loňském roce, kdy došlo k beztrestnému  vloupání do domečku atrakcí. Je dobře, že dnes je již zařízeno tak, že vandalové nemají šanci ubližovat, aniž by byli identifikováni a také odchyceni.
 
Nová výsadba na dosud volné méně udržované pláni u nových bytovek v Moravské ulici.
 
 
Nově upravené dětské pohyblivé atrakce v Javorce
 
Kulatý stůl řešil nedostatek pracovníků ve strojírenství na Svitavsku

Pardubice (11. 11. 2015) – Strojírenské firmy na Poličsku i v dalších oblastech svitavského okresu se potýkají s chronickým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Organizátoři projektu TECHNOhrátky, zabývajícího se podporou technických a odborných oborů, proto iniciovali jednání u kulatého stolu, které hledalo odpovědi na otázky, jak řešit situaci a přitáhnout k těmto profesím žáky základních škol. Reprezentativní akce se ve Svitavách uskutečnila pod záštitou Svitavského deníku a zúčastnila se jí také náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.
„Všichni víme, že potřebujeme technicky zaměřené zaměstnance. Právě v těchto oborech jsou děti nejvíc uplatnitelné na trhu práce. Jenže některé už nemotivuje ani měsíční stipendium ve výši pět tisíc korun! Nejen pracovníci ve školství, ale také zaměstnavatelé musejí nyní intenzivně působit na rodiče, aby je přesvědčili, že jejich firmy jsou životaschopné, perspektivní a moderní. Pak si do nich žáci najdou cestu,“ uvedla Jana Pernicová.
Do diskuse se zapojili vrcholní manažeři významných regionálních zaměstnavatelů, ředitelé Středního odborného učiliště Svitavy Leoš Říha, Střední průmyslové školy Chrudim František Mihulka, výchovná poradkyně Masarykovy základní školy Polička Božena Kaprasová a šéfredaktor Svitavského deníku Bohuslav Stehno.
Zaměstnavatelé osloví rodiče na burze firem
„Pardubický kraj už podporuje úspěšný projekt TECHNOhrátky. Nově jsem navrhla uspořádat na Svitavsku burzu firem, na které budou moci jejich představitelé v lednu oslovit rodiče žáků základních škol a představit jim své pracovní perspektivy,“ uvedla Jana Pernicová s tím, že organizace se ujmou místní samosprávy společně s pracovníky lokálních poboček Úřadu práce. „Pod názvem Přehlídka strojírenských firem se takové setkání uskuteční 26. ledna v Ústí nad Orlicí, kde ho organizuje Hospodářská komora České republiky právě ve spolupráci s Úřadem práce,“ dodala náměstkyně.
Zaměstnavatelů na schůzce kritizovali především nedostatečnou podporu státu při řešení administrativních i legislativních opatření na podporu technického vzdělávání. Zmínili, že pro žáky středních škol jsou motivační variantou například firemní stipendia, zatímco pro žáky základních škol návrat k různým formám manuálních činností. Zazněl požadavek na větší spolupráci a propojení základních škol, středních škol a zaměstnavatelů.
„Považuji za prospěšné v základních školách zřizovat technicky zaměřené kroužky, které by vedli odborníci ze strojírenských firem. Ideální je zapojit žáky už v 5. nebo 6. třídě, kdy jsou ještě hraví a tyto aktivity je baví. Kroužky by navíc měly probíhat v dílnách středních odborných škol, aby děti poznaly toto prostředí,“ reagovala Božena Kaprasová z Masarykovy základní školy Polička.
Po pěti letech opět v Chrudimi

Chrudim – přes 600 vedoucích dětských oddílů a středisek volného času z celé ČR i ze zahraničí se sjede do Chrudimi. Tento víkend 13. – 15. listopadu se na Obchodní akademii a Základní škole Školní náměstí uskuteční 24. ročník celostátní vzájemné výměny zkušeností – CVVZ 2015.„Celá akce odstartuje v pátek 13. listopadu ve 22 hodin, kdy se uskuteční slavnostní zahájení na Resselově náměstí. Ponese se v duchu motta „Létáme v tom společně“. Zahájením chceme navázat na předloňskou kandidaturu i přebírání pádla v Brně,“ prozradil náčelník CVVZ Matěj Zelinka. Pořadatelům z Občanského sdružení Altus se podařilo připravit téměř 200 programů. Mezi nimi jsou například rukodělné a pohybové aktivity nebo přednášky o výchově dětí. Účastníci tak načerpají nové zkušenosti a nápady, které mohou využít při své práci s dětmi a mládeží. Během CVVZ je připraveno i několik tematických výletů po Pardubickém kraji.