Ćeskotřebovský deník 272/2015  (13/11)                               
Lokomotiva řady 744.0 je první českou dieselelektrickou čtyřnápravovou lokomotivou s asynchronním pohonem AC/AC. Jedná se o vlastní výrobu akciové společnosti CZ LOKO Česká Třebová. Na vývoji nové lokomotivy se kromě týmu odborníků CZ LOKO podílela i Dopravní fakulta Univerzity Pardubice.

Spolupráce CZ LOKO a VOŠ a SŠT Česká Třebová pokračuje soutěží o tablet 

Akciová společnost CZ LOKO připravila spolu s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová soutěž, popularizující technické vzdělávání. Určena je především žákům 6. – 9. tříd základních škol, z nichž vzejde vítěz i další čtenáři Orlického Deníku.  Celkem byly v Orlickém Deníku zveřejněny 4 otázky, a to vždy v pátek. První otázka byla zveřejněna 13. 11., další 20.11., 27.11. a 4.12. Soutěžní otázky se zaměřily na činnost CZ LOKO a Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová.  Odpovědi soutěžící začnou mailem na adresu: lucia.faltejskova@denik.cz. Ze správných odpovědí pak budou vylosováni tři vítězové, jejichž jména zveřejníme v tomto deníku v pátek 11.12.
 
První otázka již byla v orlickém deníku zveřejněna:
1. Ve které skandinávské zemi jezdí lokomotivy CZ LOKO až za Polární kruh?
2. Jaké tři učební obory VOŠ a SŠT nabízí?
 
A o co se bude hrát?
První cenou je tablet a odborná exkurze v CZ LOKO pro celou třídu základní školy, do níž vítězný žák chodí.  
Druhou cenou je technická stavebnice Merkur a odborná exkurze v CZ LOKO pro celou třídu základní školy, do níž vítězný žák chodí.   
Třetí cenou jsou propagační předměty CZ LOKO a odborná exkurze pro celou třídu základní školy, do níž vítězný žák chodí.  
                                                                                                                       Personální úsek CZ LOKO T. Brancuský

átek 5.února 2016 ve 20 hodin
Diskoples - 1.FC Rejlov pořádá diskoples - sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl.  Vstupné - 150Kč.
Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671 a Knihkupectví Paseka, tel.: 465 534 551
Losování velké tomboly - 1.cena : LED HD 32“ televizor. Srdečně zvou pořadatelé.
20let dialyzačního střediska Braun v ústecké nemocnici

K tomuto výročí se ve čtvrtek 19. listopadu 2015 uskuteční  setkání s s významnými hosty a vedením společnosti, na které budou zveřejněna statistická data k onemocnění ledvin s ohledem na dialýzu ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí za 20 let, odborníci seznámí novináře s regionálními trendy v léčbě ledvin a k dispozici budou i pacienti léčení na DS, včetně transplantovaného pacienta a jeho dárce. Na TK budou  přítomni: Kateřina Horáková a  Jiří Horák - transplantovaná pacientka a její manžel jako dárce orgánu Miroslav Odvalil - pacient, kterému během dvou dnů transplantovali ledvinu i srdce, MUDr. Martin Kuncek - ředitel B. Braun Avitum CZ/SK, MUDr. Petr Gorun - vedoucí lékař dialyzačního střediska a nefrologické ambulance, Petr Hájek - starosta města Ústí nad OrlicíMUDr. Jiří Řezníček - ředitel Orlickoústecké nemocnice
Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 175 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 62 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel 34 dialyzačních středisek) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 600 lidí.
 
Pronajmu obchodní prostory v centru města, 231 m2, cena dohodou. Tel.: 736 759 808
 
Kraj chce Boudu vylepšit z fondů na přeshraniční spolupráci

Pardubice (12. 11. 2015) – Tvrz Bouda, kterou má Pardubický kraj ve svém majetku od roku 2010, se dočká nové provozní budovy a obnovy expozic. Kraj podá žádost o financování do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
„Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí meziválečného československého opevnění a je možná nejzachovalejší z nich. Díky téměř autentickému stavu je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Považujeme ji proto za součást pomyslného rodinného stříbra památek Pardubického kraje,“ zdůraznil význam tvrze hejtman Martin Netolický. „Součástí projektu na zvýšení atraktivity Dělostřelecké tvrze Bouda je vybudování provozní budovy a revitalizace muzejních a výstavních expozic,“ upřesnil hejtman Netolický.
Předpokládané náklady na výstavbu provozní budovy činí  8,8 milionu korun. Na rekonstrukci objektu tvrze K-S 22a a obnovou a pořízení muzejních a výstavních expozic muzea československého opevnění jsou odhadované náklady 11,7 milionu korun. Dotace Evropské unie by měla být ve výši 85 procent nákladů, pěti procenty by měl přispět i příspěvek ze státního rozpočtu.
„Pevnostní turistika je důležitou složkou cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Obnova a provoz pevností na Králicku je ale náročná. Program přeshraniční spolupráce je v tomto případě ideálním na zajištění spolufinancování,“ vysvětlil krajský radní pro sport a cestovní ruch René Živný.
Zastřešující projekt programu má název Pevnosti a partnery jsou v něm město Trutnov s projektem tvrze Stachelberg a parkovištěm Babí, polskými partnery jsou město Osówka s projektem muzea v podzemí a město Kamenná Hora s projektem vybudování přístupové cesty a parkoviště k tvrzi.
 
Pardubický kraj zvítězil se svým EPC projektem

Praha/Pardubice (13. 11. 2015) – U příležitosti mezinárodní konference věnované využití energetických služeb ve veřejné správě byly ve čtvrtek vyhlášeny letošní nejlepší projekty využívajících energetické služby s garantovanou úsporou (EPC). První místo si odnesl Pardubický kraji, druhý skončil projekt Kongresového centra Praha, třetí místo obsadil projekt Jablonce nad Nisou. Soutěž se konala již popáté a vyhlašovatelem byla Asociace poskytovatelů energetických služeb.
Odborná komise hodnotila projekty podle objemu investic do úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. První místo si odnáší Pardubický kraj, kde kromě jiného porotci ocenili příkladnou dlouhodobou snahu o komplexní zlepšení hospodaření energií v objektech v majetku kraje. Letošní projekt, kde v současné době dochází k výběru poskytovatele energetických služeb, je již sedmým za posledních 10 let. Celková úspora stávajících projektů představuje 44,4 milionů korun ročně a predikovaná roční úspora nového projektu bude na základě analýzy představovat 5,7 milionu. Projekt zahrnuje 17 objektů včetně například Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, Zámku Chroustovice či Gymnázia Mozartova Pardubice.
„Náš kraj byl prvním krajem, který využil metodu EPC ke snižování energetických nákladů. Protože s vyžitím energetických služeb se zaručeným výsledkem máme dobré zkušenosti, využili jsme metodu EPC již po sedmé,“ vysvětlila krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová. Cílem této soutěže je pomoci zájemcům řešit rekonstrukci energetických systémů ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC. Její výhodou je, že se dodavatel smluvně zavazuje k dosažení úspor energie, ze kterých pak zákazník financuje investice do moderních úsporných technologií, které úspory přináší,“ dodal Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Letošním druhým nejlepším energeticky úsporným projektem je právě zahajovaná rekonstrukce energetického hospodářství Kongresového centra Praha. Třetí místo získalo Statutární město Jablonec nad Nisou. Cílem této soutěže je pomoci zájemcům řešit rekonstrukci energetických systémů ve vlastních objektech a zároveň iniciovat zájem o metodu EPC. Její výhodou je, že se dodavatel smluvně zavazuje k dosažení úspor energie, ze kterých pak zákazník financuje investice do moderních úsporných technologií, které úspory přináší. Soutěž je určena pro připravovatele projektů metodou EPC, jako jsou krajské a městské úřady, velké nemocnice, školy a další.  
 
Netolický: Stejně jako v loňském roce navrhujeme přebytkový rozpočet

Pardubice (13. 11. 2015) – Rada Pardubického kraje schválila na svém čtvrtečním jednání návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2016. Ten počítá s přebytkem ve výši 85 milionů korun, přičemž lze v průběhu roku očekávat jeho nárůst z důvodu plánovaného navýšení rozpočtového určení daní pro kraje. Rozpočet kraje bude na svém prosincovém jednání schvalovat krajské zastupitelstvo.
„Vzhledem k tomu, že jsem příznivcem konzervativního nastavení rozpočtu, tak tomuto také odpovídá náš návrh, který je růstový a investičně zaměřený. Daňové příjmy jsou navrženy ve výši letošní skutečnosti s tím, že vzhledem ke schválení návratu rozpočtového určení daní pro kraje na úroveň z roku 2012, kdy tyto finance byly krajům odebrány vládou Petra Nečase, očekáváme, že stejně jako v letošním roce budeme schopni zvýšené inkaso daní investovat do všech oblastí napříč krajem, a to především na investiční činnost a dofinancování evropských projektů,“ uvedl hejtman Netolický. „V návrhu byl zohledněn také průběžný nárůst jednotlivých grantových programů a dalších položek, které byly přiznány již v průběhu letošního roku,“ dodal Martin Netolický.
Návrh rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2016 počítá s celkovými příjmy ve výši 3 157 367,00 tisíc korun a celkovými výdaji ve výši 3 072 074,16 tisíc korun.