Českotřebovský deník 278/2015 (19/11)                                
Výstava fotografií ODE ZDI / KE ZDI chce podnítit společenský dialog 

Umění dokáže bořit společenská tabu, protože ke svému obecenstvu promlouvá odlišným jazykem. Vytvořit projekt s uměleckou licencí, který bude pojednávat o vztahu většinové společnosti k menšinám - v tomto případě k Romům je hlavní cílem autorů, kteří stojí za touto výstavou se sociální interakcí s názvem ODE ZDI / KE ZDI.
Návštěvníci galerií a milovníci umění si mohou zapsat do kalendáře datum 12. 12. 2015. Od 17:00 začne v podzemních prostorách Terminálu J. Pernera vernisáž výstavy velkoformátových fotografií, v proměnlivých kompozicích. Na sérii snímků budou zachyceni lidé z České Třebové a obyvatelé vyloučené lokality u města Česká Třebová, sídliště Borek. Výstava bude umístěna ve světelných vitrínách s proměnlivým motivem a zůstane umístěna v podchodu pod nástupišti po dobu 6 měsíců. Výběr prostorů nebyl náhodný. Je to frekventované místo kudy denně projde obrovské množství lidí. Výstava nabídne cestujícím mimo jiné příležitost zastavení a zamyšlení uprostřed každodenního shonu.
O přizpůsobivých či nepřizpůsobivých občanech se diskutuje příliš často s negativním podtextem. Může se jednat o diskuzi v médiích, která svým sdělením spíše umocňuje společenské protiromské nálady, nebo debatu u hospodského stolu. Organizátoři výstavy si předsevzali odlišný cíl: „Chceme naší výstavou poukázat na to, co je nám všem, bez ohledu na rasu, náboženské vyznání či přináležitost k etnické skupině, vlastní, co máme společné.“ prozradila kurátorka výstavy Helena Marie Hendrych.
Lokalita Borek patří k největším vyloučeným lokalitám v Pardubickém kraji. Tvůrci výstavy se domnívají, že řešení současných potíží leží uvnitř romské komunity. Je přímo závislé na autoritách z jejich vlastních řad, které jsou vzorem pro ostatní. Jde při tom i o celkovou podporu romské společnosti občany České republiky. Autoři jsou přesvědčeni, že jedna výstava sice nezmění celou situaci, ale pomůže přispět k dialogu plošnějšího rázu. Doufají, že projekt pomůže k pochopení složitosti lidských příběhů, a nesmyslnosti generalizace, protože nelze přisuzovat vlastnosti jednotlivce celé skupině.
Práce na projektu trvaly přes rok. Pravidelné úsilí obnášelo návštěvy Borku a České Třebové. Velký dík patří terénním pracovníkům z centra Naděje, která působí přímo na sídlišti Borek. Bez nich by nejspíš žádné fotografické portréty nevznikly. „Snažil jsem se ke každému člověku, který byl před objektivem přistoupit tak, abych našel jeho sílu a krásu. Pracoval jsem i s metodou rakurzů, tedy nadhledů a podhledů. Tím se v pohyblivé instalaci jednoduše vyjádří, že nadřazenost a podřazenost jsou relativní dočasné záležitost a to, na které straně se jednotlivec ocitne je vždy do určité míry hříčkou osudu.“ vysvětlil umělecký záměr snímků fotograf a umělecký garant výstavy Jan Odstrčil.
Výstava by měla putovat po krajích České republiky a dvojčlenný tým s několika externisty bude usilovat i o představení projektu v Bruselu. Instalace v České Třebové bude umístěna do 12.6.2016.
 
V sobotu 21. listopadu bude Jabkancová pouť

 • Zatímco jiné akce ve městě se předhánějí v tom, kdo vyrobí zajímavější leták či plakátek, tak Jabkancová pouť toto všechno (zřejmě) nepotřebuje.  Nakonec už dávno před lety stačilo štětcem Karla Tomše namalovat  několik plakátků a vyvěsit na dveře několika Českotřebovských prodejen. Úspěch byl vždycky zarušen. jistě tomu bude také letos, i když počasí nevěští nic dobrého. Jabkance však budou, k tomu "Jabkancový trh" a program v rotundě sv. Kateřiny. Pro tato případy bývalo vždy na plakátech napsáno, že "Sál U Kateřiny je opět velmi příjemně vytopen". Jistě tomu bude tak i letos a zase přijdou a také přijedou davy. Musel jsem dlouho dopředu zodpovídat  rodákům žijícím mimo Českou Třebovou kdy že ta Jabkancová pouť letos bude, aby si ji dali do svého kalendáře.  Takže už je to tady, v sobotu jdeme na Jabkancovou. někteří s kastrulky již brzo ráno, jiní, co neradi vstávají (jako já), přijdou až po obědě. Opět je připraven celodenní kulturní program a ta hlavní část přijde na řadu až odpoledne. To přece všichni dávno víme.  Jistě přijedou také hosté, snažme se jim vysvětlit, že za počasí nemůžeme i za to, že se Jabkancová koná až v tomto termínu. Nakonec celý program se bude opět kompletně natáčet a já věřím, že Jan Doleček nezapomene poslat odkaz na zpracovaný videofilm také  k nám do Českotřebovského zpravodaje a do jeho elektronické podoby. Zatím se můžeme naladit a podívat se jaké to bylo na pouti loni, předloni či před-před-loni, je to všechno k vidění na tomto odkazu:  ZDE(mm)
 • Fotografie z loňské pouti - Radek Mrštný
 •  
  Aby Kuba slyšel - poděkování !
  Uběhl rok od okamžiku, kdy se v našem městě rozpoutala neuvěřitelná řetězová pomoc pro syna Jakuba. Ta spočívala v uspořádání benefičních koncertů  a veřejné sbírky, která oslovila nečekaně mnoho z Vás!
  Díky novému řečovému procesoru Nucleus 6 se Kubovi otevřely nové možnosti. Od září studuje na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, kde se mu velmi líbí. Po 16-ti letech slyší při návštěvě krytého bazénu, což je pro něho naprosto nový zážitek.
  Naše obrovské díky patří paní Lence Nárožné, která byla hlavní iniciátorkou vzniku veřejné pomoci, tichou vzpomínkou děkujeme Petrovi Hubálkovi,který se podílel na realizaci benefičních koncertů, a dále spolužákům a kantorům ZŠ Habrmanova. Dovolte nám, abychom v čase předvánočním, poděkovali Vám všem, kteří jste nebyli lhostejní a pomohli!  Přejeme krásné, pokojné prožití vánočních svátků a úspěšný  Nový rok  2016.
  Upřímné a obrovské DÍKY!!!!!  Jakub a Olga Halbrštátovi      
 • ZO ČSOP Zlatá studánka – Ekocentrum  Červenka, Česká Třebová
  připravila pro veřejnost na prosinec 2015:

  Úterý 15. 12. 2015 od 17 hodin: Tvořivá dílna – SVÁTEČNÍ VÁNOČNÍ SVÍCEN
  S sebou: tavící pistole, kleště na drát, zahradnické nůžky, ostatní materiál a potřeby zajistí lektor. Cena: 100-150Kč (podle materiálu)  Přihlášky nutné na tel. 723 074 475 nebo e-mailu: fialova.hana@seznam.cz do 8.12. nebo do naplnění kapacity. 
  PF  2016
  DÁLE NABÍZÍME:
  Pravidelná  Ekoporadna pro veřejnost při všech akcích, na telefonu 605 717 350, e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz
  Každé úterý od 18.00 – 19.30 hod. cvičení pro zdraví – JÓGA na ZŠ Habrmanova.
  Akce jsou finančně podpořeny Pardubickým krajem a Městem Č. Třebová
  www.zlatastudanka.ctrebova.cz
  MASky mají starostům pomoci v lepší vzájemné spolupráci 

  V kulturním domě v Českých Heřmanicích se za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického uskutečnil závěrečný workshop a konference k projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí, který pořádalo Sdružení místních samospráv ČR za účasti starostů a manažerů Místních akčních skupin Pardubického a Královéhradeckého kraje. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
  "Se starosty jsme hovořili například o novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní, novém programovém období evropských fondů a možnosti čerpání dotací na obecní záměry,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který starosty potěšil také dobrou zprávou. „Pro příští rok navyšujeme v rozpočtu kraje finance do Programu obnovy venkova o dalších pět milionů korun na celkových 50 milionů, jelikož se dlouhodobě jedná o jeden z nejúspěšnějších dotačních programů kraje. Zároveň jsme pro překlenutí období mezi čerpáním evropských fondů nabídli MASkám finanční pomoc na zajištění režií nebo platů projektových manažerů,“ dodal hejtman Martin Netolický.
  Mezi další diskutovaná témata patřila problematika místních akčních plánů vzdělávání pro základní a mateřské školy, komunitní školy jako inspirace pro rozvoj venkova, likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a další. „Věříme, že akce měla pozitivní přínos pro stále náročnější práci zastupitelstev našich obcí,“ uvedla koordinátorka projektu Jana Kuthanová.
   
  Svitavská nemocnice byla v pohotovosti. Stala se vážná nehoda

  Na kontaktním místě Svitavské nemocnice zvoní naléhavě telefon. Volá pracovník dispečinku Záchranné zdravotní služby a hlásí, že na silniční trase Svitavy – Brno se asi 15 kilometrů od Svitav stala dopravní nehoda dvou osobních automobilů a jednoho nákladního vozu. A že do 40 minut přivezou raněné. Naštěstí jde „jen“ o nácvik. Je středa 18. listopadu hodina po poledni. 
  Vestibul nemocnice okamžitě ožívá. Hlavním místem příjmu se stává vstupní hala nemocnice, která se pro potřeby nácviku přeměňuje v takzvaný centrální příjem. V pohotovosti jsou už lékaři i sestry s pojízdnými lůžky a kolečkovými křesly i s potřebnými přístroji. „Po přijetí výzvy byl v nemocnici vyhlášen Traumatologický plán, který pro zaměstnance znamená přerušení běžného chodu nemocnice a okamžité zahájení příprav na ošetření většího počtu osob,“ vysvětluje manažerka kvality Nemocnice Pardubického kraje Markéta Nemšovská.  Dva těžce zranění, dva středně a 4 lehce zranění
  Po 40 minutách přijíždí první sanita. Prvního těžce zraněného pacienta překládají na pojízdné lůžko a svých rolí se chápou lékaři i sestry. Po chvíli je tu další sanita, zdravotníci ošetřují opět jednoho těžce a jednoho lehce zraněného. Ve třetí sanitě je to obdobné. Raněných z této dopravní nehody je celkem 8, z toho 2 byli těžce zranění, 2 středně těžce zranění a 4 lehce zranění.
  „První raněné přivezla záchranka ve 13:39 hodin a ihned se jich ujal připravený třídící tým pod vedením třídícího lékaře a vedoucího lékaře zásahu. Poslední zranění byli přivezeni ve 14:04 hodin a dále byli přepraveni na základě rozhodnutí lékaře k ošetření na cílová pracoviště. Celý nácvik byl ukončen ve 14:16 hodin, přijetím a vyšetřením poslední zraněné na interní JIP,“ informovala při hodnocení akce Markéta Nemšovká.
  Zraněné „hráli“ figuranti ze čtvrtého ročníku Střední zdravotnické školy ve Svitavách, kteří byli namaskováni tak, aby byla celá prověřovací akce maximálně věrohodná.
  „Všem děkujeme za pomoc při uskutečnění nácviku a za velmi dobrou spolupráci,“ vzkazuje ředitel nemocnice Pavel Kunčák, který jako vedoucí krizového štábu celou akci osobně sledoval. Zdenka Hanyšová Celá