Českotřebovský deník 288/2015 (29/11)                                 

Začátek adventu slavili skoro všude v okolí: v Rybníku, v Přívratu, v Semaníně, v Řetůvce a všude byla lákavá nabídka.  Dal jsem přednost návštěvě akce ve Svinné a rozhodně jsem nebyl zklamán. O tom, že to bude akce dobře navštívená svědčilo již zaplněné parkoviště nahoře "na točně". A tak čekal, jaké to letos bude. Předvánoční či adventní výstavu ve Svinné jsem absolvoval již několikrát a mohu říci, že vždy je zde něco jiné a nového, letos  to byl z velké části předvánoční či adventní jarmark a to se spoustou zajímavých nabídek. Prostory sálu v bývalé škole nestačily a tak byla nabídka také  ve venkovních prostorách, opravdu si zde dokážou poradit. Škoda že jsem neměl více času na prohlídku a povídání s pořadateli, bylo to okouzlující předvánoční prostředí, vůně a vánoční výzdoba. Vánoční atmosféru dotvořila  zdejší kapela a její koledy, dobré občerstvení.  Jsem zvědav s čím překvapí zase o dalším adventu.... (mm)
 

Odvaha, láska, naděje

Letos jsem se po 16 letech přistěhoval zpět do České Třebové. Posledních 8 let jsem žil v Náchodě. Tam mají na náměstí sochu slavného rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého. Teprve od loňska. Ještě dodnes mu totiž někteří nemohou přijít na jméno. To kvůli románu „Zbabělci“, ve kterém ti někteří poznávají sebe, či své blízké.  Zbabělci, slaboši, kteří v prvních dnech míru května čtyřicátého pátého brutálně zmasakrovali bezbranné zajatce. Dnes tam bronzový Škvorecký sedí na náměstí, pozoruje spoluobčany, potměšile se usmívá a jakoby říkal: „Vy zbabělci…“  A má pravdu, naprosto trefně vystihl, jak krutí a bezcitní dokážeme být v naší ustrašené malosti. Čtu taky Bibli, a musím se vám přiznat, že ta slova jdou ještě hlouběji pod kůži… až do morku kostí, jak se říká, či ještě lépe, k srdci. Taky odhalují, čeho všeho jsme schopni, ale u toho nekončí. Bible mi ukazuje, jak se můžu změnit.  Apoštol Jan píše: „Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání.“ Ví, co říká, zná to od svého mistra Ježíše, dobře si pamatuje jeho slova, „Neboj se, jen věř“. Pamatuje si, co jeho mistr říkal, pamatuje si, jak žil. Ježíš, žil odvážnou lásku. Miloval s takovou odvahou, že neuhnul, ani když měl jít cestou oběti. Vypadalo to sice, že prohrál, ale právě touto odvážnou láskou nad Zlem zvítězil.  A vítězí dál, v těch, kdo ho pouští do srdce.  Je to stálý vnitřní zápas, ale vím, že to jde, aby v nás vítězila odvaha nad zbabělostí, láska nad nenávistí, naděje nad zoufalstvím.
Píšu to ve dnech, kdy se Evropa bolestně probrala z naivního pocitu bezpečí, a nevím, co přinesou dny příští. A tak přeju vám i sobě, abychom se nenechali ochromit strachem, nedali se poštvat k nenávisti a nevzdali se naděje. V čas adventní i vánoční i v roce novém. Rostislav Staněk
 
Novým zastupitelem se po Zbyňku Kusém stane Tomáš Rejda

Pardubice (25. 11. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s Tomášem Rejdou, který je prvním náhradníkem na kandidátce Strany práv občanů do Zastupitelstva Pardubického kraje. Po náhlém úmrtí Zbyňka Kusého by se měl stát novým krajským zastupitelem.
„Předal jsem panu Rejdovi osvědčení o  nastoupení do funkce člena Zastupitelstva Pardubického kraje. Své funkce se ujme  složením slibu zastupitele na dalším jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, které se uskuteční 16. prosince. Naši práci do značné míry už zná, protože je několik let platným členem výboru pro zdravotnictví,“ konstatoval hejtman Martin Netolický.
MUDr. Tomáš Rejda je zubní lékař a také předseda Oblastní stomatologické komory Pardubice – Chrudim. Je rovněž radním na pardubickém pátém městském obvodu.
 
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Upozorňujeme občany, že ve dnech 28. – 31.12.2015 nebude možné z technických důvodů podat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního pasu se strojově čitelnými údaji, ani tento typ dokladů převzít. Děkujeme za pochopení
Bc. Eva Kociánová
vedoucí oddělení správních činností MěÚ Česká Třebová
Chcete získat kotlíkovou dotaci? Kraj pro vás připravil odborný seminář

Chcete se dozvědět více o podmínkách pro získání kotlíkových dotací, způsobu podání žádostí nebo systému proplácení dotací? Chcete vědět jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musíte splňovat? Na tyto, ale i mnohé další otázky odpoví odborný seminář, který připravil pro žadatele Pardubický kraj. Více informací naleznete na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
Řada obyvatel o možnosti získání dotace slyšela, avšak neznají přesnější podrobnosti, což by je mohlo od podání žádosti odradit. Z tohoto důvodu jsme se konají  semináře, na kterých zaměstnanci krajského úřadu podrobně vysvětlí všechny náležitosti nezbytné ke správnému podání a získání dotace. Bezplatné informační semináře se uskutečnily v listopadu, další v prosinci:
1. 12. 2015, 16.00 Česká Třebová - Kulturní centrum, Nádražní ulice 397
10. 12. 2015, 16.00 Letohrad - Dům kultury, Družstevní 597
 
Pozvánka na koncert

Pátek 4. 12. KC – velký sál, začátek v 19.00 hodin
Koncert VELKÉHO SWINGOVÉHO ORCHESTRU při KC Č. Třebová, jeho sólistů a
zpěváků, pod taktovkou Milana Š p i č á k a
Host večera: JAN SMIGMATOR, DASHA a SWINGING Q
Průvodní slovo : JAN SMIGMATOR
Vstupné Kč 200,-- 
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před koncertem.