Českotřebovský deník 289/2015                                              
Vyhlášení dotačních programů na rok 2016

Návštěva vedení z města Olawy

Dne 24.11.2015 přijela na pozvání oficiální delegace z polského  partnerského města  Olawy vedená místostarostkou  paní Małgorzatou Pasierbowicz, spolu s ředitelkou Kulturního centra Olawa paní Annou Slipko.  Cílem návštěvy bylo projednat spolupráci mezi našimi městy na příští rok. Bylo dohodnuto, že město bude zastoupeno v tradiční olawské akci Piana Bosmana. Dramatický soubor Knoflíček z DDM Kamarád v měsíci září 2016 zajistí vystoupení pro olawské školáky. Dále oficiální delegace města navštíví Olawu v měsíci červnu při tradiční akci Dni Koguta a také jsme obdrželi pozvání na velikonoční jarmark, kde nás v loňském roce zastupovala firma Ponny Dekor. Olawa by se měla zúčastnit turnaje městských policií ve fotbale. V České Třebové vystoupí děti z Olawy se svým baletním představením pro naše základní a mateřské školy. I pro příští rok byla potvrzena účast v projektu válečných veteránů, stejně jako možnost vystoupení hudební skupiny OK Band s novým repertoárem v rámci našich kulturních programů.

Představitelky obou měst by byly rády, kdyby se podařilo navázat  také spolupráci mezi skupinami našich seniorů. Kulturní centrum v Olawě má s realizací projektů pro seniory bohaté zkušenosti  a  není bez zajímavosti, že se jich pravidelně účastní na 200 seniorů s tím, že ještě i další mají o aktivity zájem, ale z kapacitního hlediska není možné jejich poptávku uspokojit. Vedení našeho města přislíbilo, že bude v této záležitosti jednat se zástupci našich seniorských organizací.

Po prohlídce Městského muzea Česká Třebová  se obě strany vracely s uspokojivým pocitem, že vzájemná spolupráce bude intenzivně pokračovat i v dalším roce.  Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka

Den plný objevů a nadšení z techniky v Žamberku přilákal přes tři stovky lidí

Sto padesát dětí a téměř dvě stovky dospělých v sobotu 28. listopadu od ranních hodin doslova pohlcovaly výrobní haly firmy Bühler CZ. Návštěvníky přilákaly sliby zážitkové podívané na letošním Techné a chuť seznámit se všemi smysly s tím, co všechno dnešní špičková moderní technika ve světové strojírenské firmě umí. Konal se zde třetí ročník Dne otevřených dveří Techné 2015 hlavně pro ty, kteří se rozhodují, jakou profesi si vybrat.
„Nečekal jsem to. Pracuje tu moje manželka a tak jsem si řekl, že se podíváme, o čem to vždycky mluví. Nevycházím z údivu,“ reagoval otec dvou dcer po prohlídce pracovišť. „Jsem tu se synem a jeho kamarádem, oba si to užívají. Mají to tu velmi dobře připraveno, vyznačené trasy, informační panely u každého pracoviště, je tu čisto,“ pochválila jedna ze starostlivých maminek.
„Lidé se často nemohli odtrhnout z některého z dvaceti pracovišť, které jsme jim představovali. Otázky nebraly konce, proto se nám skupinky posunovaly pomaleji a lidé se se zájmem zdrželi,“ řekl jeden z hlavních organizátorů Miroslav Štěpán. Mile překvapeno bylo 22 zástupců středních škol a učilišť, kteří na akci prezentovali své možnosti vzdělávání. „Děkujeme firmě Bühler za tuto možnost, je velmi důležité propojit praktickou ukázku řemesla s nabídkou škol, které k oboru nabízejí cestu,“ řekl Jiří Novák, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Lanškrouně.
Svařovali naoko i doopravdy
Děti i dospělí nasbírali spoustu zážitků. Například si doopravdy „sáhli“ na CNC stroj a podle toho, jak byly zruční, byla také kvalitní jejich šachová figurka, kterou si mohli vyrobit a odnést jako suvenýr. Na trenažéru si vyzkoušeli trpělivost a přesnost svařování. Velmi atraktivní pro všechny bylo skutečně svařování. Zahráli si s malým robotem, stejným, jaký si od firmy odvezl nedávno český prezident. Prošli si provozy, kde se obrábějí kovy, montují průmyslové výrobky a zaujalo je nejpřesnější pracoviště kontroly s nejpřesnější měřicí technikou.
A vyplněním testu se přihlásili do hry o ceny. Ředitel firmy Jiří Appeltauer osmkrát vylosoval vítěze a rozdal čtyři MP3 a čtyři luxusní kudličky Bühler. „Rád bych řekl rodičům, aby dětem naslouchali v tom, kudy se ony samy chtějí ubírat. Potkal jsem v sobotu kluka, který mi řekl, že ho technika moc baví. A že to pro něj bude těžké vysvětlit to mamince. Přeju rodičům odvahu nechat děti vybrat si svou vlastní cestu.“
Učni jsou „profi“ partneři
V „nasazení“ byli i naši učni oboru obráběč kovů, a to už podruhé v uplynulém týdnu. Po Technohrátkách ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk byli dobrými rádci i na Techné. „Naši žáci vystupovali zcela profesionálně a byli výbornými partnery. Díky nim děti ztrácely ostych a více se zapojovaly do dění. Bez nich by to nebylo ono,” říká šéf tréninkového centra Stanislav Hudák, kterého přítomnost velkého počtu menších dětí na Dni otevřených dveří potěšila.
“Utvářet vztah člověka určitým směrem až ve 14 letech je někdy už pozdě, proto je dobře, že s rodiči a staršími sourozenci přišly i děti z prvního stupně. Je důležité, aby se „našly“ mnohem dříve a postupně došly k tomu, že mohou dělat, co je baví. A co člověka baví, nepovažuje za práci, ale za zábavu. Takové spolupracovníky potřebujeme. Základní školy, které s námi spolupracují, dělají pro své žáky daleko víc, než často dokáží i jejich rodiče docenit. A zdá se, že to začíná mít své výsledky,“ uvedl Stanislav Hudák.
Důležité je vnitřní vyladení ve firmě
Podle nejednoho z účastníků byli zaměstnanci firmy, kteří návštěvníky provázeli a informovali, naladěni na zájem. „Ochotně odpovídali na všechno, bylo vidět, že je baví mluvit o své firmě, jsou hrdí na technologie, se kterými pracují a za svou prací si stojí. Ochota, vstřícnost a zdravé sebevědomí podtrhovaly jejich hrdost na firmu, ke které mají vztah. Všichni jsme poslouchali a ptali se,“ měl chuť svěřit se starší muž, dědeček dvou malých vnuků. Práci na přípravě a průběhu akce u 142 aktivně zapojených spolupracovníků ocenil také ředitel Jiří Appeltauer.
Zdenka