Připravuje se Tříkrálová sbírka 2016                                  

V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich domácností  přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu  504 skupinek koledníků celkem  2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na:
-          zajištění služby domácí hospicové péče
-     zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
-          zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní místo v České Třebové
 
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
- Zajištění služeb na Orlickoústecku:
-          Charitní pečovatelská služba
-          Domácí hospicová péče
-          Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
-          Občanská poradna
-          Centrum pod střechou v Letohradě
-          Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
-          Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
-          Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
      -     Přímá pomoc
      -     Mimořádné situace
      -     Fond na rozvoj současných projektů
      -     Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
 
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.
Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz,  regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz  a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci.
 Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem.
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.:

●  Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče 

Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s onkologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry domácí hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti: „Sestřičky k nám  jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly mi přesunout dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických věcí - jak člověka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem, kdy lžičkou atd.   Dědeček byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi aktivní. Měl metastázy v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací bolesti zmírnily, a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho stav  s hospicovým lékařem, kdykoli jsme jim mohli zavolat a poradit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a proto se cítila jistě. Byli jsme až překvapeni, jak to vše nesla klidně. Dědeček zemřel po třech týdnech,  a zemřel tak, jak si přál – klidně, doma mezi svými. Pro nás to byly nezapomenutelné tři týdny. Stihli jsme si říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn – pro něj i pro nás.Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita pomohla. Byla to pro nás velká jistota.  Všechny sestřičky byly úžasné, měli jsme pocit, že dědeček  pro ně není jen pacient,  ale blízký člověk. Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, a přitom profesionální. Vždy si věděly rady a velmi dobře odhadovaly situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby lékaři v ordinacích tuto variantu rodinám nabízeli. Ne každý  může zůstat doma a pečovat o svého blízkého, ale často to lidé chtějí udělat, a s Charitou to jde.“
 
Klientům Šance pro rodinu – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejímž členům pomáhají v různých oblastech života.  Sociálním pracovnicím této služby se podařilo:
-          ukázat několika rodičům, jak se efektivně připravovat do školy se svým dítětem
-          zlepšit  prospěch několika dětí ve škole
-          podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli přestěhovat
-          posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější v péči o své dítě
-          podchytit  v začátcích některé  problémy  v rodinách a kontaktovat příslušného odborníka - psychologa, psychiatra, logopeda.
-          pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích a sestavit rodinný rozpočet
-          pomoci při řešení exekucí – kontaktovat věřitele, soudce apod.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad
Iva Marková, www.uo.charita.cz