Listopad v duchu spolupráce

O víkendu 30.10.-1.11. hostila pravěká osada Křivolík setkání organizací, věnující se popularizaci a prezentaci archeologického kulturního dědictví. Kromě řady neziskových organizací, které v ČR nesou hlavní proud v rámci living history, experimentální archeologii a larpu, dorazili i zástupci státních organizací. Za zmínku stojí návštěva z národního muzea a archeologického ústavu středních Čech. Vzácnými hosty pak byli učastníci ze Slovenska a Iránu. V přátelské atmosféře se podařilo otevřít řadu otázek a rozšířit stávající spolupráci. Večer byl pak zakončen oslavou svátku samhain, svátkem, kterým tradičně pro naše předky končil rok. Staré bylo zkončeno a nové připravováno. O tomto svátku je i tradičně vnímána nejtenčí hranice mezi světem živých a mrtvých. Zesnulí přicházejí, u zapálených ohnňu a svící se ohřívají a slaví společně z živými. Tento prastarý svátek odrážejí naše Dušičky.
Druhou událostí pak byla účast Bacrie o.s. na mezinárodním semináři v Deštném v Orlických horách. Seminář se tradičně zaobírá otázkami prezentace a popularizace kulturního dědictví, experienciální a experimentální archeologií a muzejní pedagogikou. Bacrie opět potvrdilo pozici uznávané organizace. Na semináři byly prezentovány celkem dva příspěvky. Prvního příspěvku se ujal načelník sdružení David Maršálek a představil proběhlou sezonu 2015, v rámci které byly představeny jak jednotlivé projekty tak i jejich didaktické pozadí. O tom, že příspěvek zaujal, svědčí i fakt, že čas na otázky a následnou diskuzy musel být zdvojnásoben. Druhého příspěvku se ujal člen Jan Půlpán, který představil jeden z nových počinů, a tím je ve spolupráci s uskupením videodorant, natáčení vlastních populirizačních videí a dokumentů. Představen byl filmek Hjorten, který odkazuje do času mezolitických lovců a sběračů, kdy ale otvírá velké téma odpovědnosti člověka za své skutky. Dílko Hjorten bylo přijato velmi pozitivně, čehož si nesmírně vážíme. Dalším pozitivem setkání bylo navázání spolupráce s Karlovou univerzitou, v rámci výuky předmětů souvisejících z prezentací archeologie a experienciální archeologií v pravěké osadě Křivolík. Kdy se k této možnosti stavíme samozřejmě kladně.  Bacrie.o.s.