DDM KAMARÁD INFORMUJE                                        

Kreativní kurzy
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 465 535 382, 777 292 242, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Středa 2.12.2015 - Vánoční přání – technika zentagle, v 15:30 – 17:00 hod., cena 50,-Kč.
Kurz je vhodný i pro starší děti.  S Sebou: přezůvky
Čtvrtek 3.12.2015 – od 13:00 – 17:30 hod.
Otevřená keramická dílna – glazování vypálených výrobků – pokračování kurzu.
 
Mikuláš
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem S tajemstvím staré bambitky za Mikulášem. Akce se koná v sobotu 5.12.2015 od 15:00  do 17:00 hod. (v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 15,-Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30,-Kč – děti od 3 let. Balíčky, které chcete předat dětem je nutno označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.
 
Poděkování
Děkujeme panu Mgr. Vladimíru Vaňkovi a agentuře Vaněk Agency za finanční dar pro Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová. Velmi si vážíme spolupráce, která začala v roce 2013 v rámci akce Cyklomaraton, kde Dům dětí a mládeže zajišťoval soutěže pro děti. Sponzorský dar bude využit pro činnost zájmových kroužků. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Kolektiv pracovníků DDM Kamarád
 
Program prevence kriminality 2015

Již deset let je Město Česká Třebová úspěšným žadatelem o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality. Projekt nese název Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Dům dětí a mládeže Kamarád se na projektu podílí jako zpracovatel a realizátor projektu. Stěžejními organizacemi, které participují na projektu je Základní škola praktická, o.s. Naděje a RC ROSA.
V programu se objevily opakující se i nové aktivity – páteční odpoledne, která nabízí rukodělné činnosti, keramickou dílnu, ukázku vaření, nácvik první pomoci a další, jednorázové výlety - Zoo Olomouc, Tongo Hradec Králové, naučná stezka Semanínským potokem, hřebčín Karlen, víkendový pobyt v Domu na půl cesty v Květné a Klub předškoláček.
Děti, které navštívily nabízené akce, odcházely spokojené a nadšené s otázkou, zda se setkáme zase příští rok. To je výzva pro nás a slibujeme, že se pokusíme v projektech prevence kriminality pokračovat.