Dopravní vzdělávací institut slavil 10 let existence              


Čtvrtek 22. října byl ve vzdělávacím středisku DVI v České Třebové Sadové ulici slavnostním dnem. Sjelo se sem mnoho hostů z organizací spojených s Českými drahami,  ČD Cargo, SŽDC, a dalšími dopravci využívající služby Dopravního vzdělávacího institutu. většina jich přijela z Prahy ve vyčleněněném oddíle  EC vlaku, přijeli však také hosté ze Slovenska. Slavnost zahájil přivítáním hostů a přípitkem předseda přestavenstva DVI, a.s. PhDr. Jan Bittner.

Fotografie uvedené za článkem zahrnují úvodní část  jednání a také snímky promítané prezentace Ing. Aleše Vodáka, člena představenstva DVI, která  se zabývala desetiletým historickým vývojem DVI, který vznikl v říjnu 2005 jako samostatná jednotka, která dostala do vínku řadu úkolů. Desetiletý vývoj ukazuje, že je nejen splnila, ale v řadě ukazatelů bylo dosaženo ještě lepších než plánovaných ukazatelů práce. Mezi ten nejdůležitější patří to, že ač DVI vznikl bez jakéhokoliv majetku, tak se jeho hospodaření po celou dobu existence pohybovala v černých číslech. Tím byla odstraněna trvalá ztrátovost, která doprovázela vzdělávání na železnici do vzniku  DVI. Podrobnější hodnocení lze vyčíst z dále publikovaných slidů v prezentaci p. Vodáka. Významné je zjištění, že byť je ředitelství DVI vedeno na pražské adrese (v Husitské ulici 22 v Praze na Žižkově), tak Česká Třebová  jako město prakticky v centru  železniční sítě státu je "vlajkovou lodí" této společnosti a pracuje zde velká část z 90 pracovníků, které zajišťují její chod.  Součástí není jen Dopravní vzdělávací středisko v Sadové ulici, kde je také zajištěno ubytování až pro 70 účastníků zde pořádaných kurzů, je také Centrum technického vzdělávání (CTV), které zajišťuje vzdělávání strojvedoucích a vozmistrů. Jako samostatná jednotka DVI je ještě zřízena Svářečská škola na náměstí 17. listopadu v České Třebové - Borku, která bude mít nyní již svou vlastní budovu a tím bude moci lépe připravit svůj vlastní rozvoj. Také v této škole je zajištěno pro účastníky kurzů ubytování. Mimo Českou Třebovou pak ještě v rámci ČR funguje jen dalších 6 regionálních center vzdělávání.Česká Třebová má tedy v této oblasti nezastupitelné místo. proto se také oslava desetileté existence a rozvoje DVI konala právě v České Třebové. Připomeňme ještě Třebováka PhDr. Jiřího Špičku, který byl právě u vzniku DVI a zajistil také prvotní rozvoje českotřebovského  dopravního vzdělávacího střediska. později pracoval v ČD Cargo a v Dopravním podniku hlavního města Prahy.

Dopravní vzdělávací institut během své existence zahrnul i další činnosti, jako je jazyková příprava pracovníků a psychologické služby a to nejen pro české dráhy,  dceřinnou společnost ČD  Cargo, ale také s.o. SŽDC a další externí dopravce z ČR a podíl těchto externích dopravců mezi účastníky realizovaných kurzů trvale roste. DVI se stal jednoznačným lídrem v oblasti "železničního vzdělávání v České republice. Můžeme se pyšnit tím, že DVI a Česká Třebová patří nerozlučně k sobě, pro DVI byl za účasti finanční podpory EU rekonstruován objekt bývalých "starých nocležen" v Sadové ulici, který pro práci DVI plně vyhovuje. Üspěšná činnost zdejšího dopravního vzdělávacího střediska, hlavního v celé železniční síti ČR, přivádí do našeho města mnoho pracovníků, kteří zde navštěvují pravidelné kurzy, poznávají naše město a využívají také služby, které zde nabízíme. Lze si jen přát, aby se úspěšná práce  všech zdejších pracovišť DVI  dále úspěšně rozvíjela. (mm)
 • Společnost Dopravní vzdělávací institut, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husitská 42/22, PSČ 130 00, IČ 27378225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168 je podrobena jednotnému řízení společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. Jediným akcionářem společnosti České dráhy, a.s. je Česká republika.

  Společně se společností Dopravní vzdělávací institut, a.s. tvoří s řídící osobou koncern ČD následující společnosti podrobené jednotnému řízení společností České dráhy, a.s.:

  ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

  DPOV, a.s., se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, IČ 27786331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

  Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025

  ČD – Informační Systémy, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 24829871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064

  ČD – Telematika a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 61459445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938